ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Adenine deaminaseAdenosine deaminaseAldehyde MetabolismAldo-keto reductaseamylaseAnthocyaninanticancerArticlebeta-glucosidasecancercharacterizationChlamydomonasChlamydomonas reinhardtiicloningcocoonasecrocodileDalcochinasedegummingDNADNA methylationdockingdroughtegfrepigeneticepigeneticsexpressiongene silencingHBV PREHepatitis B virusHIVHIV-1human Topoisomerase IIinhibitorsJapanese flounderLinamaraselipaseMolecular Biology mulberryNile tilapiaNMRnonhumanOreochromis niloticusPAPParalichthys olivaceusPenaeus monodonPEXELPichia pastorisplantproteaseProtein Biochemistryprotein engineeringproteomicspurificationRiceRNAiSAL1salt stressSelf-assemblyshrimpsilkwormStreptococcus agalactiaeSUBSTRATE SPECIFICITYThai rosewoodtissue culturetoxic aldehydetyrosine kinasevirtual screeningการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะการยับยั้งการสังเคราะห์การสังเคราะห์อัลคิลกลูโคไซด์กุ้งกุ้งกุลาดำข้าวความเครียดจากความเค็มความจำเพาะต่อสับสเตรทชุดทดสอบเซลลูโลสต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระไทโรซีนไคเนสนาโนบอดีมนุษย์เบต้า-กลูโคซิเดสไบโอเอทานอลปลานิลเปปไทด์เปปไทด์ต้านมะเร็งโปรตีโอมิกส์ผลิตผลทางการเกษตรพลาสโมเดียมมะเร็งรำข้าววิวัฒนาการแบบกำหนดทิศทางวิศวกรรมโปรตีนไวรัสไวรัสตับอักเสบบีหม่อนอัลคิลกลูโคไซด์เอดส์แอปตาเมอร์Resource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 160 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 133 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 64 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 151 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 120 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 101 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 72 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 37 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 553 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 233 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 320 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 300 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 296 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 29 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)