ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Adenine deaminaseAdenosine deaminaseAldehyde MetabolismAldo-keto reductaseamylaseanthocyaninanticancerArticlebeta-GLUCOSIDASEcancercharacterizationchlamydomonasChlamydomonas reinhardtiicloningcocoonasecrocodileDalcochinasedegummingDNADNA methylationdockingdroughtEGFRepigeneticepigeneticsexpressiongene silencingHBV PREHepatitis B virushivHIV-1human Topoisomerase IIinhibitorsJapanese flounderLinamaraselipaseMolecular Biology mulberryNile tilapiaNMRnonhumanOreochromis niloticusPAPParalichthys olivaceusPenaeus monodonPeptidePEXELplantProteaseProtein Biochemistryprotein engineeringproteomicspurificationRiceRNAiSAL1salt stressshrimpsilkwormstreptococcus agalactiaesubstrate specificityThai Rosewoodtissue culturetoxic aldehydetyrosine kinasevirtual screeningการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะการเพาะเลี้ยงการยับยั้งการสังเคราะห์กุ้งกุ้งกุลาดำข้าวความเครียดจากความเค็มความจำเพาะต่อสับสเตรทชุดทดสอบเซลลูโลสต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระไทโรซีนไคเนสนาโนบอดีมนุษย์เบต้า-กลูโคซิเดสไบโอเอทานอลปรับปรุงพันธุ์ปลาปลานิลเปปไทด์เปปไทด์ต้านมะเร็งโปรตีโอมิกส์ผลิตผลทางการเกษตรพลาสโมเดียมมะเร็งรำข้าววัคซีนวิศวกรรมโปรตีนไวรัสตับอักเสบบีสัตว์น้ำหม่อนอัลคิลกลูโคไซด์เอดส์Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 151 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 124 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 194 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 150 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 81 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 111 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 80 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 42 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 601 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 272 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 329 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 313 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 309 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 29 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)