Person Image

  Education

  • Ph.D.(Biological Engineering), Cornell University, U.S.A.
  • M.Sc. (Biological Engineering), Cornell Unioversity, U.S.A.
  • B.Sc. (Biochemistry), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  3D cell culture3D cultureanticancerAntioxidative effectsApoptosisATP-binding cassette transportersBaicaleinbreast cancerBUILDING-BLOCKScancerCancer Biologycancer metastasisDNA-based hydrogelsdropletDrug resistanceEGFRmetastasisnanobodynanotechnologyNasopharyngeal cancerNasopharyngeal carcinomanonโ€“small cell lungnucleic acidsOxidative stressPeptideP-gelpolymerase chain reactionpolymersRice branself-assemblysiRNAsiRNA deliveryTankyrase inhibitorTranscriptomeTumor spheroidtyrosine kinaseWnt/beta catenin signalingกลไกของการดื้อยากลุ่มเซลล์มะเร็งสามมิติการดื้อยาการประเมินประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบร่วมกันการเพาะเลี้ยงเซลล์สามมิติ การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง การยึดเกาะของเซลล์คอหอยคุณสมบัติทางโมเลกุลของเปปไทด์บริสุทธิ์ไคโตซานชีวภัณฑ์ชีววัสดุนาโนแชมพูเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเซลล์มะเร็งในโพรงจมูกดีเอ็นเอเจล ต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระทรานสคริปโตม เนื้อเยื่อกระดูกบิลโลโซมปลานิลเปปไทด์ต้านมะเร็งเปปไทด์ต้านอนุมูลอิสระเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพโปรตีนไฮโดรไลเลทโปรตีนไฮโดรไลเสทโปรไบโอติกส์พาสเจอรเรลลา มัลโตซิดาแพร่กระจายช้าแพร่กระจายเร็วไพเธียมไฟโตแบคทีเรียมะเร็งเต้านมแมทริกซ์แมวไมโครอะเรย์ ระบบนำส่งรำข้าวแร่ดินขาวโรคมะเร็งโพรงจมูกร่วมคอหอย ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียลิโปโซมวัคซีนไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบใสเตร็ปโตคอกคัส ซูอิสสเตร็ปโตคอกโคซีสสเปรีย์สภาวะเครียดออกซิเดชั่นสภาวะเครียดออกซิเดชั่่นสัตว์เลี้ยงสารต้านไวรัสสารสกัดรำข้าวสุกรสุนัขเอชไอวีเอพีพีแอปตาเมอร์แอโรโมแนสโอมิกส์

  Interest

  Cancer Biology, Ex-Viro Cell Culutre , DNA Nonotechnology

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Cell-penetrable nanobodies (transbodies) that inhibit the tyrosine kinase activity of EGFR leading to the impediment of human lung adenocarcinoma cell motility and survivalTabtimmai L., Suphakun P., Srisook P., Kiriwan D., Phanthong S., Kiatwuthinon P., Chaicumpa W., Choowongkomon K.2019Journal of Cellular Biochemistry
   120(10),pp. 18077-18087
   17
   2Integrin α5 mediates intrinsic cisplatin resistance in three-dimensional nasopharyngeal carcinoma spheroids via the inhibition of phosphorylated ERK /caspase-3 induced apoptosisNgaokrajang U., Janvilisri T., Sae-Ueng U., Prungsak A., Kiatwuthinon P.2021Experimental Cell Research
   406(2)
   2
   3DNAsomes: Multifunctional DNA-based nanocarriersRoh Y., Lee J., Kiatwuthinon P., Hartman M., Cha J., Um S., Muller D., Luo D.2011Small
   7(1),pp. 74-78
   62
   4Engineering nanocarriers for siRNA deliveryTan S., Kiatwuthinon P., Roh Y., Kahn J., Luo D.2011Small
   7(7),pp. 841-856
   99
   5Baicalein inhibits metastatic phenotypes in nasopharyngeal carcinoma cells via a focal adhesion protein integrin β8Kiatwuthinon P., Janvilisri T., Narkthong T., Ngaokrajang U., Kumkate S.2022Pharmaceuticals
   15(1)
   0
   6Thermostable branched DNA nanostructures as modular primers for polymerase chain reactionHartman M.R., Yang D., Tran T.N.N., Lee K., Kahn J.S., Kiatwuthinon P., Yancey K.G., Trotsenko O., Minko S., Luo D., Luo D.2013Angewandte Chemie - International Edition
   52(33),pp. 8699-8702
   60
   7Cell-free protein expression from DNA-based hydrogel (P-Gel) droplets for scale-up productionRuiz R., Kiatwuthinon P., Kahn J., Roh Y., Luo D.2012Industrial Biotechnology
   8(6),pp. 372-377
   9
   8Multifunctional nanoarchitectures from DNA-based ABC monomersLee J., Roh Y., Um S., Um S., Funabashi H., Cheng W., Cha J., Kiatwuthinon P., Muller D., Luo D.2009Nature Nanotechnology
   4(7),pp. 430-436
   138
   9Reversal of cisplatin sensitization and abrogation of cisplatin-enriched cancer stem cells in 5-8F nasopharyngeal carcinoma cell line through a suppression of Wnt/β-catenin-signaling pathwaySinnung S., Janvilisri T., Kiatwuthinon P.2021Molecular and Cellular Biochemistry
   1