Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2560
  • วท.บ. (เคมี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  adultArticlebacterial luciferaseBacteriologyBangkokBiocatalysisBiochemistrybiodegradationbiological markerBiomoleculesblood levelC4a-hydroperoxyflavinCarbon dioxideCatalyseCatalysisCatalytic efficienciesCell immobilizationCellsCentral Region [Thailand]chemistrycontrolled studycorrelation analysiscorrelation coefficientcotininecotinine metabolitecross-sectional studycrystal structurecurrent smokerDegradationDetoxificationdimethyl sulfonedimethyl sulfone monooxygenaseDinitrophenolsDistance Learning/Self InstructionDrug products plantselectron transferElectronsEnergy utilizationenvironmental exposureEnzymatic synthesisEnzyme activityEnzyme kineticenzyme kineticsenzyme linked immunosorbent assayEnzyme mechanism, Enzyme engineering, Biocatalysis, Protein expression and purificationEnzymesEnzymes kineticsEscherichia coliEscherichia coli BL21(DE3)estimated glomerular filtration rateExposed toExtradiol dioxygenaseExtreme smokingfemaleFirst-Year Undergraduate/Generalflavinflavin monooxygenaseFlavin-dependentFlavin-dependent enzymeflavin-dependent monooxygenasehalogenated phenolhouseholdhumanmalemetabolitemethanesulfinatemolecular dockingMolecular Docking SimulationMolecular oxygenMonooxygenasesmultiple linear regression analysisNAD +Nitro-aromaticsnitrophenolsite-directed mutagenesissmokesmokingsmoking habitSodium Azidesolvent toleranceStudent t testsuccinic semialdehyde dehydrogenasetobaccoTropicstwo-component flavin-dependent enzymeUpper-Division Undergraduateurbanurban areaurban householdsurban populationUrban-householdUrinary cotinineurine levelxanthine oxidoreductasexanthone derivativeXanthonesXyloseกุ้งฟลาวินเอนไซม์

  Interest

  Enzyme mechanism, Enzyme engineering, Biocatalysis, Protein expression and purification

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (64)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Microbial degradation of halogenated aromatics: molecular mechanisms and enzymatic reactionsPimviriyakul P., Wongnate T., Tinikul R., Chaiyen P.2020Microbial Biotechnology
  13(1),pp. 67-86
  61
  2Kinetic mechanism of the dechlorinating flavin-dependent monooxygenase HadAPimviriyakul P., Thotsaporn K., Sucharitakul J., Chaiyen P.2017Journal of Biological Chemistry
  292(12),pp. 4818-4832
  48
  3Identification of a Hotspot Residue for Improving the Thermostability of a Flavin-Dependent MonooxygenasePongpamorn P., Watthaisong P., Pimviriyakul P., Jaruwat A., Lawan N., Chitnumsub P., Chaiyen P.2019ChemBioChem
  20(24),pp. 3020-3031
  27
  4Oxidative dehalogenation and denitration by a flavin-dependent monooxygenase is controlled by substrate deprotonationPimviriyakul P., Pimviriyakul P., Surawatanawong P., Chaiyen P.2018Chemical Science
  9(38),pp. 7468-7482
  26
  5A complete bioconversion cascade for dehalogenation and denitration by bacterial flavin– dependent enzymesPimviriyakul P., Pimviriyakul P., Chaiyen P.2018Journal of Biological Chemistry
  293(48),pp. 18525-18539
  22
  6A Chemo-Enzymatic Cascade for the Smart Detection of Nitro- and Halogenated PhenolsWatthaisong P., Pongpamorn P., Pimviriyakul P., Maenpuen S., Ohmiya Y., Chaiyen P.2019Angewandte Chemie - International Edition
  58(38),pp. 13254-13258
  18
  7Overview of flavin-dependent enzymesPimviriyakul P., Pimviriyakul P., Chaiyen P.2020Enzymes
  47,pp. 1-36
  16
  8Protonation status and control mechanism of flavin–oxygen intermediates in the reaction of bacterial luciferaseTinikul R., Lawan N., Akeratchatapan N., Pimviriyakul P., Chinantuya W., Suadee C., Sucharitakul J., Chenprakhon P., Ballou D.P., Entsch B., Chaiyen P., Chaiyen P.2021FEBS Journal
  288(10),pp. 3246-3260
  15
  9Phenolic hydroxylasesChenprakhon P., Pimviriyakul P., Pimviriyakul P., Tongsook C., Chaiyen P.2020Enzymes
  47,pp. 283-326
  10
  10Flavin-dependent dehalogenasesPimviriyakul P., Pimviriyakul P., Chaiyen P.2020Enzymes
  47,pp. 365-397
  7
  11Structural insights into a flavin-dependent dehalogenase HadA explain catalysis and substrate inhibition via quadruple π-stackingPimviriyakul P., Jaruwat A., Chitnumsub P., Chaiyen P.2021Journal of Biological Chemistry
  297(2)
  6
  12Role of conserved arginine in HadA monooxygenase for 4-nitrophenol and 4-chlorophenol detoxificationPimviriyakul P., Pholert P., Somjitt S., Choowongkomon K.2022Proteins: Structure, Function and Bioinformatics
  4
  13Mangiferin is a new potential antimalarial and anticancer drug for targeting serine hydroxymethyltransferaseMaenpuen S., Mee-Udorn P., Pinthong C., Athipornchai A., Phiwkaow K., Watchasit S., Pimviriyakul P., Rungrotmongkol T., Tinikul R., Leartsakulpanich U., Chitnumsub P.2023Archives of biochemistry and biophysics
  745,pp. 109712
  3
  14Dual Activities of Oxidation and Oxidative Decarboxylation by FlavoenzymesTrisrivirat D., Sutthaphirom C., Pimviriyakul P., Chaiyen P.2022ChemBioChem
  2
  15Mechanistic roles of the neighbouring cysteine in enhancing nucleophilicity of catalytic residue in a two-cysteine succinic semialdehyde dehydrogenasePaladkong T., Pimviriyakul P., Phonbuppha J., Maenpuen S., Chaiyen P., Chaiyen P., Tinikul R.2022FEBS Journal
  2
  16Reaction mechanism and kinetics of the two-component flavoprotein dimethyl sulfone monooxygenase system: Using hydrogen peroxide for monooxygenation and substrate cleavageMangkalee M., Oonanant W., Aonbangkhen C., Pimviriyakul P., Tinikul R., Chaiyen P., Insin N., Sucharitakul J.2023FEBS Journal
  2
  17Formation and stabilization of C4a-hydroperoxy-FAD by the Arg/Asn pair in HadA monooxygenasePimviriyakul P., Chaiyen P.2022FEBS Journal
  1
  18Heterologous Expression and Characterization of a Full-length Protozoan Nitroreductase from Leishmania orientalis isolate PCM2Pimviriyakul P., Kapaothong Y., Tangsupatawat T.2022Molecular Biotechnology
  1
  19Continuous monooxygenase-mediated biodegradation of phenol derivatives in wastewater: Optimization of flow conditionsNaramittanakul A., Watthaisong P., Pimviriyakul P., Worrarat N., Chaiyen P., Weeranoppanant N., Weeranoppanant N.2023Journal of Environmental Chemical Engineering
  11(5)
  1
  20Structure and biochemical characterization of an extradiol 3,4-dihydroxyphenylacetate 2,3-dioxygenase from Acinetobacter baumanniiPimviriyakul P., Buttranon S., Buttranon S., Soithongcharoen S., Soithongcharoen S., Supawatkon C., Supawatkon C., Disayabootr K., Watthaisong P., Tinikul R., Jaruwat A., Chaiyen P., Chitnumsub P., Maenpuen S.2023Archives of Biochemistry and Biophysics
  747
  1
  21Mechanistic insights into iron–sulfur clusters and flavin oxidation of a novel xanthine oxidoreductase from Sulfobacillus acidophilus TPYPimviriyakul P., Sucharitakul J., Maenpuen S.2023FEBS Journal
  0
  22A high catalytic efficiency and chemotolerant formate dehydrogenase from Bacillus simplexBoonkumkrong R., Chunthaboon P., Munkajohnpong P., Watthaisong P., Pimviriyakul P., Maenpuen S., Chaiyen P., Chaiyen P., Tinikul R.2024Biotechnology Journal
  0
  23Effect of children secondhand smoke exposure associated with GABA concentration: Influence from parents who are extremely heavy smokers in urban householdsKunno J., Pimviriyakul P., Luangwilai T., Sematong S., Supawattanabodee B., Kuratong S., Robson M.G.2024Science of the Total Environment
  918
  0
  24Metal Demon Conqueror Game: A New Digital Game-Based Learning Tool on Factors Affecting Enzyme ActivityPinthong C., Poungkaew N., Poungkaew N., Ampaipis T., Ampaipis T., Thanyaphongphat J., Pimviriyakul P., Maenpuen S.2023Journal of Chemical Education
  0
  25Active smoking in urban households: An association between urinary cotinine metabolite level and serum eGFR concentrationKunno J., Luangwilai T., Pimviriyakul P., Sematong S., Supawattanabodee B., Kuratong S., Robson M.G.2024Tobacco Induced Diseases
  22(4)
  0
  26Effect of supplemented sugar in lysogeny broth medium on growth of Escherichia coli BL21(DE3) and recombinant protein productionMuenwongtham S., Jaturapiree P., Pimviriyakul P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(3),pp. 537-546
  0