Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  1-deoxynojirimycinAeromonas hydrophilaalkaline proteaseApocyclops royiBombyx moricharacterizationCopepoddroughtheat shock proteinHsp40Immune responseinductioninnate immunityKineticslectinLectinsLightlight and darkLight-emitting diodeLow temperatureLymphoid organMorus sppMulberryNaClNile tilapianonhumanNPV polyhedraOryza sativaP. pastorispathogen-associated molecular patternspattern recognition receptorPenaeus monodonPenaeus semisulcatusPEXELphagocytosisPlasmepsin VPO activitypolyacrylamide gel electrophoresispriority journalprophenoloxidase systemproteaseproteinriceSalt stresssalt tolerantsilkwormStreptococcosistranscriptomeกุ้งกุลาดำกุ้งทะเลข้าวไข่ไหมฟักตัวความแล้งคีโมไคน์ช่วงแสงดักแด้ทรานสคริปโตมเทคนิคแลมป์เทคโนโลยีชีวภาพบีต้า-กลูคาเนสใบหม่อนปลอดปฏิชีวนะปลานิลโปรตีนโปรตีนจดจำเชื้อโรคโปรตีนจดจำสิ่งแปลกปลอมโปรตีนลูกผสมผู้สูงอายุเพปไทด์ต้านจุลชีพเพปไทด์ที่มีประสิทธิภาพโพลีฟีนอลฟิโคลินภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดมัลติโอมิกส์ระบบภูมิคุ้มกันโรคกุ้งตายด่วนโรคตับวายเฉียบพลันเลคตินเลคติน (lectin)วัคซีนไวรัสเอ็นพีวีสภาวะแล้งสมบัติทางชีวภาพสายพันธุ์ไทยสารต้านอนุมูลอิสระสารเสริมฤทธิ์เส้นใยอาหารหนอนไหมหนอนไหม Bombyx moriหม่อนหม่อน (Mulberry)หม่อน (Mulberry, Morus spp)ไหมอาหารเทียมอาหารฟังก์ชันอาหารฟังก์ชั่นอาหารสุขภาพอุณหภูมิต่ำแอนโทไซยานินแอนโทไซยานิน (Anthocyanin)

  Interest

  Celllar and Molecular Biology, Expression Analysis

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
  • เม.ย. 2565 - เม.ย. 2565 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Abundantly expressed transcripts in the lymphoid organ of the black tiger shrimp, Penaeus monodon, and their implication in immune functionPongsomboon S., Pongsomboon S., Wongpanya R., Tang S., Tang S., Chalorsrikul A., Tassanakajon A.2008Fish and Shellfish Immunology
  25(5),pp. 485-493
  50
  2A novel C-type lectin in the black tiger shrimp Penaeus monodon functions as a pattern recognition receptor by binding and causing bacterial agglutinationWongpanya R., Sengprasert P., Amparyup P., Tassanakajon A.2017Fish and Shellfish Immunology
  60,pp. 103-113
  49
  3Analysis of gene expression in haemocytes of shrimp penaeus monodon challenged with white Spot syndrome virus by cDNA microarrayWongpanya R., Aoki T., Hirono I., Yasuik M., Tassanakajon A.2007ScienceAsia
  33(2),pp. 165-174
  41
  4The Role of Lectins in Finfish: A ReviewElumalai P., Rubeena A.S., Arockiaraj J., Wongpanya R., Cammarata M., Ringø E., Vaseeharan B.2019Reviews in Fisheries Science and Aquaculture
  27(2),pp. 152-169
  39
  5Biochemical and enzymatic study of rice BADH wild-type and mutants: An insight into fragrance in riceWongpanya R., Boonyalai N., Thammachuchourat N., Horata N., Arikit S., Myint K., Myint K., Vanavichit A., Choowongkomon K.2011Protein Journal
  30(8),pp. 529-538
  16
  6Molecular and functional analyses of novel anti-lipopolysaccharide factors in giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man) and their expression responses under pathogen and temperature exposureSrisapoome P., Klongklaew N., Areechon N., Wongpanya R.2018Fish and Shellfish Immunology
  80,pp. 357-375
  14
  7Characterization and identification of calmodulin and calmodulin binding proteins in hemocyte of the black tiger shrimp (Penaeus monodon)Sengprasert P., Amparyup P., Amparyup P., Tassanakajorn A., Wongpanya R.2015Developmental and Comparative Immunology
  50(2),pp. 87-97
  12
  8Antibiofilm and immunological properties of lectin purified from shrimp Penaeus semisulcatusPreetham E., Lakshmi S., Wongpanya R., Vaseeharan B., Arockiaraj J., Olsen R.E.2020Fish and Shellfish Immunology
  106,pp. 776-782
  12
  9Functional and stress response analysis of heat shock proteins 40 and 90 of giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii) under temperature and pathogenic bacterial exposure stimuliJu-Ngam T., McMillan N., Yoshimizu M., Kasai H., Wongpanya R., Srisapoome P.2021Biomolecules
  11(7)
  9
  10Stimulator of interferon gene (STING) and interferon regulatory factor (IRF) are crucial for shrimp antiviral defense against WSSV infectionAmparyup P., Amparyup P., Charoensapsri W., Charoensapsri W., Soponpong S., Jearaphunt M., Wongpanya R., Tassanakajon A.2021Fish and Shellfish Immunology
  117,pp. 240-247
  7
  11Molecular characterization of biosynthesis of polyunsaturated fatty acids during different developmental stages in the copepod Apocyclops royiAmparyup P., Amparyup P., Sungkaew S., Charoensapsri W., Charoensapsri W., Tapaneeyaworawong P., Tapaneeyaworawong P., Chumtong P., Chumtong P., Yocawibun P., Yocawibun P., Pantong P., Pantong P., Wongpanya R., Imjongjirak C., Powtongsook S., Powtongsook S.2022Aquaculture Reports
  23
  5
  12Purification, crystallization and preliminary X-ray analysis of recombinant betaine aldehyde dehydrogenase 2 (OsBADH2), a protein involved in jasmine aroma, from Thai fragrant rice (Oryza sativa L.)Kuaprasert B., Silprasit K., Horata N., Khunrae P., Wongpanya R., Boonyalai N., Vanavichit A., Choowongkomon K.2011Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications
  67(10),pp. 1221-1223
  5
  13Yield improvement and enzymatic dissection of Plasmodium falciparum plasmepsin VLoymunkong C., Sittikul P., Sittikul P., Songtawee N., Wongpanya R., Boonyalai N.2019Molecular and Biochemical Parasitology
  231
  4
  14Characterization and functional analysis of fibrinogen-related protein (FreP) in the black tiger shrimp, Penaeus monodonOangkhana P., Amparyup P., Amparyup P., Tassanakajon A., Preetham E., Wongpanya R.2021Fish and Shellfish Immunology
  109,pp. 87-96
  4
  15Effects of drought stress on anthocyanin accumulation in mulberry fruitsKamjad Y., Kettipok S., Chaochaiphat T., Wongpanya R., Wongpanya R., Promboon A., Promboon A., Phonphoem W.P., Phonphoem W.P.2021Asian Journal of Plant Sciences
  20(3),pp. 450-460
  3
  16RNA-seq transcriptome analysis and identification of the theromacin antimicrobial peptide of the copepod Apocyclops royiAmparyup P., Amparyup P., Sungkaew S., Charoensapsri W., Charoensapsri W., Chumtong P., Chumtong P., Yocawibun P., Yocawibun P., Tapaneeyaworawong P., Tapaneeyaworawong P., Wongpanya R., Imjongjirak C.2022Developmental and Comparative Immunology
  135
  3
  17Enhancement of 1-deoxynojirimycin production in mulberry (Morus spp.) using LED irradiationSonthisut M., Wongpanya R., Phonphoem A., Phonphoem W.P.2021Plant Cell, Tissue and Organ Culture
  3
  18Characterization, stress response and functional analyses of giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii) glucose-regulated protein 78 (mr-grp78) under temperature stress and during aeromonas hydrophila infectionSrisapoome P., Ju-Ngam T., Wongpanya R.2021Animals
  11(10)
  3
  19Molecular characterization and defense functions of the nile tilapia (Oreochromis niloticus) dnaj b9b and dnaj c3a genes in response to pathogenic bacteria under high-temperature stress conditionsSrisapoome P., Thummabancha K., Wongpanya R.2021Biomolecules
  11(10)
  1
  20Adjuvant Effects of a CC Chemokine for Enhancing the Efficacy of an Inactivated Streptococcus agalactiae Vaccine in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)Soontara C., Uchuwittayakul A., Kayansamruaj P., Amparyup P., Wongpanya R., Srisapoome P.2024Vaccines
  12(6)
  0