Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2520
  • M.S.(Fish Diseases ), Auburn University , สหรัฐอเมริกา, 2525
  • Ph.D. (Aquatic Animal Health Management), Auburn University , สหรัฐอเมริกา, 2530

  Expertise Cloud

  Aeromonas hydrophilaamylaseanestheticantibacterial activityantibiotic sensitivity testAntibodyAnti-lipopolysaccharide factorantimicrobial activityaquacultureArtificial neural networkAstaxanthinblack tiger shrimpBrown-marbled grouper (Epinephelus fuscocarotenoidscassavaCC chemokineCC chemokinescDNAcDNA librarycgMLSTcharacterizationchemoattactantchemotactic activityChiang Rai provincechitinchitinasechitinase productionchitosanChlamydomonasChlamydomonas reinhardtiiChloroplast genetic engineeringChon Buri provinceChonburiclove oil-derived eugenolClusteringComparative genomicsComplementary DNAconcentration (composition)Concurrent infectionDELIVERY SYSTEMDetoxified Jatropha curcas Kernel MealdietDietary exposuredigestive enzymesdiseasedisease diagnosisdisease resistanceDNA vaccineFancy carpfishFlavobacterium columnarefunctional analysisgenotypingGiant freshwater prawnGROWTHimmune responseInnate immunitylipasemarine fishMolecular characterizationNile tilapiaNILE TILAPIA (Oreochromis niloticus)Oreochromis niloticuspacifastin heavy chainPacific white shrimpPangasianodon hypophthalmusparasiteprobioticPROBIOTICSproteaseresponse surface methodologyReverse vaccinologystreptococcosisStreptococcus agalactiaeStriped Catfishtilapiatoxictoxicityvirulence genesWHITE SPOT SYNDROME VIRUSการจัดการความเสี่ยงการจำแนกยีโนไทป์วัคซีน vibriosisการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งกุ้งทะเลซีโรไทป์ปรสิตปรับปรุงพันธุ์ปลาปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus)ปลานิลภูมิคุ้มกันโรควัคซีนวิบริโอซิส Vibrio vulnificusไวรัสสเตรปโตคอคโคซิสสาหร่ายอณูวิทยาฺVibrio vulnificus

  Interest

  โรคและภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
   • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 125 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 50 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 75 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 28 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 15 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 8 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effects of the dietary supplementation of mixed probiotic spores of Bacillus amyloliquefaciens 54A, and Bacillus pumilus 47B on growth, innate immunity and stress responses of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)Truong Thy H., Truong Thy H., Tri N., Quy O., Fotedar R., Kannika K., Unajak S., Areechon N.2017Fish and Shellfish Immunology
   60,pp. 391-399
   49
   2Sublethal effects of malathion on channel catfish, Ictalurus punctatusAreechon N., Plumb J.1990Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
   44(3),pp. 435-442
   49
   3Effect of malathion on humoral immune response of channel catfishPlumb J., Areechon N.1990Developmental and Comparative Immunology
   14(3),pp. 355-358
   48
   4Molecular serotyping, virulence gene profiling and pathogenicity of Streptococcus agalactiae isolated from tilapia farms in Thailand by multiplex PCRKannika K., Pisuttharachai D., Srisapoome P., Wongtavatchai J., Kondo H., Hirono I., Unajak S., Areechon N.2017Journal of Applied Microbiology
   122(6),pp. 1497-1507
   29
   5Efficacy of viable Bacillus pumilus isolated from farmed fish on immune responses and increased disease resistance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus): Laboratory and on-farm trialsSrisapoome P., Areechon N.2017Fish and Shellfish Immunology
   67,pp. 199-210
   26
   6Pathogenesis of Edwardsiella ictaluri in channel catfish.Areechon N., Plumb J.1983Journal - World Mariculture Society
   14,pp. 249-260
   24
   7Molecular characterization, functional analysis, and defense mechanisms of two CC chemokines in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in response to severely pathogenic bacteriaNakharuthai C., Areechon N., Srisapoome P.2016Developmental and Comparative Immunology
   59,pp. 207-228
   17
   8Characterization of a Mycobacterium sp. isolated from guppy Poecilia reticulata, using 16S ribosomal RNA and its internal transcribed spacer sequencesSakai M., Kono T., Tassakka A., Ponpornpisit A., Areechon N., Katagiri T., Yoshida T., Endo M.2005Bulletin of the European Association of Fish Pathologists
   25(2),pp. 64-69
   15
   9Molecular characterization and immunological response analysis of a novel transferrin-like, pacifastin heavy chain protein in giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)Toe A., Areechon N., Srisapoome P.2012Fish and Shellfish Immunology
   33(4),pp. 801-812
   15
   10Feeding-regimen of β-glucan to enhance innate immunity and disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus Linn., against Aeromonas hydrophila and Flavobacterium columnareAmphan S., Unajak S., Printrakoon C., Areechon N.2019Fish and Shellfish Immunology
   87,pp. 120-128
   15
   11Molecular characterization of Galectin-8 from Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) and its response to bacterial infectionUnajak S., Pholmanee N., Songtawee N., Srikulnath K., Srisapoome P., Kiataramkul A., Kondo H., Hirono I., Areechon N.2015Molecular Immunology
   68(2),pp. 585-596
   15
   12Characterization and activity of digestive enzymes in different sizes of nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)Klahan R., Areechon N., Yoonpundh R., Engkagul A.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(1),pp. 143-153
   14
   13The pigmenting effect of different carotenoids on fancy carp (Cyprinus carpio)Yuangsoi B., Jintasataporn O., Areechon N., Tabthipwon P.2011Aquaculture Nutrition
   17(2)
   13
   14Characterisation of thermostable trypsin and determination of trypsin isozymes from intestine of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)Unajak S., Meesawat P., Paemanee A., Areechon N., Engkagul A., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S., Kovitvadhi S., Rungruangsak-Torrissen K., Rungruangsak-Torrissen K., Choowongkomon K.2012Food Chemistry
   134(3),pp. 1533-1541
   13
   15Validated TLC-densitometric analysis for determination of carotenoids in fancy carp (Cyprinus carpio) serum and the application for pharmacokinetic parameter assessmentYuangsoi B., Jintasataporn O., Areechon N., Tabthipwon P.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
   30(6),pp. 693-700
   11
   16Comparative genomics inferred two distinct populations of piscine pathogenic Streptococcus agalactiae, serotype Ia ST7 and serotype III ST283, in Thailand and VietnamKayansamruaj P., Soontara C., Unajak S., Dong H.T., Rodkhum C., Kondo H., Hirono I., Areechon N.2019Genomics
   111(6),pp. 1657-1667
   10
   17Characterization and expression analysis of the transferrin gene in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its upregulation in response to Streptococcus agalactiae infectionPoochai W., Choowongkomon K., Srisapoome P., Unajak S., Areechon N.2014Fish Physiology and Biochemistry
   40(5),pp. 1473-1485
   8
   18The effect of peptidoglycan on immune response in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius)Purivirojkul W., Areechon N., Srisapoome P.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(1),pp. 181-187
   8
   19Molecular and functional analyses of novel anti-lipopolysaccharide factors in giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man) and their expression responses under pathogen and temperature exposureSrisapoome P., Klongklaew N., Areechon N., Wongpanya R.2018Fish and Shellfish Immunology
   80,pp. 357-375
   8
   20Efficacy of synthetic eugenol as an anesthetic for Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)Charoendat U., Areechon N., Srisapoome P., Chantasart D.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(5 SUPPL.),pp. 132-140
   7
   21Draft genome sequences of Streptococcus agalactiae serotype Ia and III isolates from tilapia farms in ThailandAreechon N., Kannika K., Hirono I., Kondo H., Unajak S.2016Genome Announcements
   4(2)
   7
   22An oral delivery system for controlling white spot syndrome virus infection in shrimp using transgenic microalgaeKiataramgul A., Maneenin S., Purton S., Areechon N., Hirono I., Brocklehurst T.W., Unajak S.2020Aquaculture
   521
   6
   23Toxicity and absorption of dietary leucomalachite green in Nile tilapia Oreochromis niloticusSeel-audom M., Krongpong L., Futami K., Gonçalves A.T., Katagiri T., Areechon N., Endo M., Maita M.2013Fisheries Science
   79(1),pp. 119-127
   6
   24The use of natural carotenoids and growth performance, skin pigmentation, and immune response in fancy carp (Cyprinus carpio)Yuangsoi B., Jintasataporn O., Areechon N., Tabthipwon P.2010Journal of Applied Aquaculture
   22(3),pp. 267-283
   5
   25Immunological and bactericidal effects of turmeric (Curcuma longa Linn.) extract in pacific white shrimps (Litopenaeus vannamei Boone)Vanichkul K., Areechon N., Kongkathip N., Srisapoome P., Chuchird N.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(5),pp. 850-858
   5
   26Effect of dietary protein level on growth and immunity of Litopenaeus vannamei, Boone 1931Yaemsooksawat N., Jintasataporn O., Areechon N., Puntuma-o-pas S., Thongtuak C.2009Songklanakarin Journal of Science and Technology
   31(1),pp. 15-20
   2
   27Development of fish vaccine in Southeast Asia: A challenge for the sustainability of SE Asia aquacultureKayansamruaj P., Areechon N., Unajak S.2020Fish and Shellfish Immunology
   103,pp. 73-87
   2
   28Novel Chimeric Multiepitope Vaccine for Streptococcosis Disease in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)Pumchan A., Krobthong S., Roytrakul S., Sawatdichaikul O., Kondo H., Hirono I., Areechon N., Unajak S.2020Scientific Reports
   10(1)
   2
   29Homology modeling and virtual screening for antagonists of protease from yellow head virusUnajak S., Sawatdichaikul O., Songtawee N., Rattanabunyong S., Tassnakajon A., Areechon N., Hirono I., Kondo H., Khunrae P., Rattanarojpong T., Choowongkomon K.2014Journal of Molecular Modeling
   20(3)
   2
   30Effects of Pediococcus pentosaceus PKWA-1 and Bacillus subtilis BA04 on growth performances, immune responses and disease resistance against Aeromonas hydrophila in nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)Kaew-On S., Kaew-On S., Areechon N., Wanchaitanawong P., Wanchaitanawong P.2016Chiang Mai Journal of Science
   43(5),pp. 997-1006
   2
   31Changes in phytoplankton populations within integrated culture systems of caged nile tilapia with open-pond pacific white shrimp and giant freshwater prawnKulabtong S., Wudtisin I., Areechon N., Yoonpundh R.2019International Journal of Agricultural Technology
   15(3),pp. 425-444
   1
   32Efficacy of Bacillus spp. isolated from Nile tilapia Oreochromis niloticus Linn. on its growth and immunity, and control of pathogenic bacteriaSookchaiyaporn N., Srisapoome P., Unajak S., Areechon N.2020Fisheries Science
   86(2),pp. 353-365
   1
   33Polymorphism of major histocompatibility complex class i alpha cDNA and resistance against streptococcosis of six strains of nile tilapia (oreochromis niloticus linnaeus)Poonsawat S., Poonsawat S., Areechon N., Srisapoome P., Maita M., Endo M.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(2),pp. 348-357
   1
   34Detection of mycobacteriosis in guppy, Poecilia reticulata, by loop-mediated isothermal amplification methodPonpornpisit A., Areechon N., Kono T., Kitao Y., Sakai M., Katagiri T., Endo M.2009Bulletin of the European Association of Fish Pathologists
   29(1),pp. 3-9
   1
   35Competition on using nutrient for growth between Bacillus spp. and Vibrio harveyiPurivirojkul W., Areechon N., Srisapoome P., Maketon M.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(2),pp. 499-506
   0
   36Simultaneous detection of scale drop disease virus and Flavobacterium columnare from diseased freshwater-reared barramundi Lates calcariferKerddee P., Dong H.T., Chokmangmeepisarn P., Rodkhum C., Srisapoome P., Areechon N., Del-Pozo J., Kayansamruaj P.2020Diseases of aquatic organisms
   140,pp. 119-128
   0
   37Efficacy of pcDNA-Alp1 DNA vaccine against Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Inthasaeng P., Unajak S., Areechon N., Hirono I., Surachetpong W.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
   48(2),pp. 279-288
   0
   38Efficacy of adjuvanted Streptococcus agalactiae vaccine by montanide ISA 763 A VG in nile tilapia (Oreochromis niloticus linn.)Tepparin S., Unajak S., Hirono I., Kondo H., Areechon N.2018Journal of Fisheries and Environment
   42(3),pp. 26-38
   0
   39Identification and characterization of potential probiotic Bacillus spp. for application in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus [sauvage, 1878])Thy H.T.T., Thy H.T.T., Thinh N.H., Tri N.N., Quy O.M., Kannika K., Unajak S., Areechon N.2017Journal of Fisheries and Environment
   41(2),pp. 20-36
   0
   40Effects of dietary supplementation with broccoli sprouts (Brassica oleracea) on the hematology and immunological responses of nile tilapia (oreochromis niloticus)Pisuttharachai D., Nalinanon W., Areechon N.2020Journal of Fisheries and Environment
   44(1),pp. 65-75
   0
   41Hepatopancreatic antioxidant enzyme activities and disease resistance of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) fed diet supplemented with garlic (Allium sativum) extractChirawithayaboon P., Areechon N., Meunpol O.2020Agriculture and Natural Resources
   54(4),pp. 377-386
   0