Person Image

  Education

  • Ph.D.(Applied Bioresource Science), Ehime University , ญี่ปุ่น, 2536
  • วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2531
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  Expertise Cloud

  Bacillus cereusFish skinNile tilapiaNIR, Nondestructive, PLS, CalibrationNucleotideNutrition BarOmega 3 Fatty AcidoptimizationOreochromis niloticusozone waterPacific White ShrimpproteaseWasabiการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทูน่าการต้านการอักเสบการนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแกนหมึกคาร์โนซีนนาโนไคโตซานน้ำมันปลาน้ำมันปลาดิบน้ำอิเล็กโทรไลซ์ชนิดเป็นกลางนิวคลีโอไทด์เนื้อปลาแล่เนื้อส่วนท้องของปลาแซลมอนเนื้อสัมผัสบริวเวอร์ยีสต์ปลากะพงขาวปลาแซลมอนปลาทูปลานำดอกไม้ปลานิลปลาบดปลาป่นปลาแผ่นปลาสวรรค์ ปลาแผ่น ฮาลาล ปลาทะเล โอเมก้า-3ปลาสวายปลาอินทรีปุ๋ยอินทรีย์เปปไทด์เปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเปลือกกุ้งโปรตีนโปรตีนไมโอไฟบริลาโปรตีนสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซตชนิดผงโปรตีนไฮโดรไลเซทโปรตีนไฮโรไลเซทปลาผลิตภัณฑ์น้ำมันผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากปลาแซลมอนผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพพัฒนาการฟอร์มาลดีไฮด์ฟอสโฟลิพิดโภชนาการโภชนาหารชนิดแท่งเมมเบรนแมงกระพรุน คอลลาเจนฤดูเก็บเกี่ยวลูกชิ้นปลาแซลมอนลูกชิ้นปลาอิมัลซันเลือดปลาทูน่าเลือดปลาทูน่า การอักเสบ กลิ่นคาวปลา การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือไลโพโซมวัตถุดิบเศษปลาแซลมอนเศษเหลือเศษเหลือของปลาแซลมอนเศษเหลือจากการแปรรูปปลาทูน่าเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเศษเหลือปลาแซลมอนเศษเหลือสัตว์น้ำสภาวะการเก็บรักษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระส่วนผสมอาหารสัตว์สัตว์น้ำสารที่มีสมบัติฟังก์ชั่นไส้ปลาหนังปลาหนังปลานิลอวัยวะภายในปลาทูน่าออกซิเดชันอัตราการรอดอัตราแลกเนื้ออาหารอาหารกระป๋องอาหารไทยอาหารบรรจุกระป๋องอาหารสัตว์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็งเอ็นแคปซูเลชั่นเอนไซม์แอนเซอรีนแอนเซอรีน คาร์โนซีน เมมเบรน การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทูน่า นาโนไคโตซาน เปลือกกุ้ง แกนหมึก การนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแอสตาแซนธินไอโซเทอร์มอล

  Interest

  เคมีและชีวเคมีของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Isolation and characterization of collagen from rhizostomous jellyfish (Rhopilema asamushi)Nagai T., Worawattanamateekul W., Suzuki N., Nakamura T., Ito T., Fujiki K., Nakao M., Yano T.2000Food Chemistry
   70(2),pp. 205-208
   105
   2Correction of black tiger prawn (Penaeus monodon fabricius) coloration by astaxanthinMenasveta P., Worawattanamateekul W., Latscha T., Clark J.1993Aquacultural Engineering
   12(4),pp. 203-213
   40
   3Characteristics of collagen from nile tilapia (oreochromis niloticus) skin isolated by two different methodsPotaros T., Raksakulthai N., Runglerdkreangkrai J., Worawattanamateekul W.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(3),pp. 584-593
   35
   4Application of ergothioneine-rich extract from an edible mushroom Flammulina velutipes for melanosis prevention in shrimp, Penaeus monodon and Litopenaeus vannameiEncarnacion A.B., Fagutao F., Jintasataporn O., Worawattanamateekul W., Hirono I., Ohshima T.2012Food Research International
   45(1),pp. 232-237
   31
   5Optimization of docosahexaenoic acid (DHA) production and improvement of astaxanthin content in a mutant Schizochytrium limacinum isolated from mangrove forest in ThailandChatdumrong W., Yongmanitchai W., Limtong S., Worawattanamateekul W.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(2),pp. 324-334
   24
   6Process development of fish sausageChuapoehuk P., Raksakulthai N., Worawattanamateekul W.2001International Journal of Food Properties
   4(3),pp. 523-529
   20
   7Properties of encapsulated wasabi flavour and its application in canned foodRatanasiriwat P., Worawattanamateekul W., Klaypradit W.2013International Journal of Food Science and Technology
   48(4),pp. 749-757
   11
   8African fermented fish products in scope of risksEl Sheikha A.F., El Sheikha A.F., Ray R., Montet D., Panda S., Worawattanamateekul W.2014International Food Research Journal
   21(2),pp. 425-432
   9
   9Structural Analysis of a Rhamnose-Containing Sulfated Polysaccharide from a Marine PseudomonasWorawattanamateekul W., Matsuda M., Okutani K.1993NIPPON SUISAN GAKKAISHI
   59(5),pp. 875-878
   8
   10A Glutamic Acid-Containing Mucopolysaccharide from a Marine PseudomonasWorawattanamateekul W., Hasui M., Okutani K.1992Nippon Suisan Gakkaishi (Japanese Edition)
   58(10),pp. 1977-1982
   2
   11Isolation and screening of chitosanase producing microorganismsWangtueai S., Worawattanamateekul W., Sangjindavong M., Naranong N., Sirisansaneeyakul S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(4),pp. 944-948
   2
   12Production and partial characterization of chitosanases from a newly isolated Bacillus cereusWangtueai S., Worawattanamateekul W., Sangjindavong M., Naranong N., Sirisansaneeyakul S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(2),pp. 346-355
   2
   13Shelf-life extension of refrigerated soft shell mud crab (Scylla serrata Forskal) by ozone water and storage under air and modified atmosphere packagingPhapinyo N., Chaowalit T., Tanpipattanakul A., Sooknet K., Kumthong A., Worawattanamateekul W., Smith J.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(3),pp. 539-547
   2
   14Production of fish serum products as substitute for fetal bovine serum in hybridoma cell cultures from surimi industrial wasteZakaria-Runkat F., Worawattanamateekul W., Lawhavinit O.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(SUPPL.),pp. 198-205
   2
   15Biochemical properties of nile tilapia (Oreochromis niloticus) hemoglobinThongsarn K., Worawattanamateekul W., Tunkijjanukij S., Sribhen C., Choothesa A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(1),pp. 69-73
   0
   16Characterization of Acidic Tuna Protease and Its Application for Extraction of Tilapia Collagen HydrolysateTohmadlae P., Worawattanamateekul W., Hinsui J.2020Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
   19(2),pp. 206-221
   0