Person Image

Administration

Education

 • Ph.D.(Chemical Engineering), The University of Queensland, ออสเตรเลีย, 2542
 • วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2534
 • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2531

Expertise Cloud

alginateastaxanthinbiodegradationchaetoceros calcitranschitinasechitosancoagulationcrab carapacecurcuminoidsdrying methodencapsulationgingerMalachite greenmolecular weightoptimizationprocess optimizationProduct developmentprotein expressionprotein hydrolysateRecombinant protein production and purificationresponse surface methodologysalmon belly by productSalted fishsaltingscanning electron microscopeScanning Electron MicroscopyscreeningSeasoning mixed snacksensory testshrimp astaxanthinshrimp shellSnackSnakeskin gouramisquid pensquid pinStreptomycesStreptomyces sp.superheated steamsuperheated steam dryingsuperoxide radical scavenging activityturmerictyrosinase inhibitionultrasonic atomizervibrioVibrio parahaemolyticusvolatile oilyoghurtyogurtzeta potentialกระบวนการหมักการเก็บแช่แข็งการจัดการความเสี่ยงการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทูน่าการดองเค็มการตกตะกอนการต้านการอักเสบการต้านอนุมูอิสระการทอดการทาแห้งการทำแห้งขมิ้นชันขมิ้นชัน การทำแห้ง ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ปริมาณฟีนอลทั้งหมด ความสามารถในการกำจัดอนุมูล DPPH turmericข่าขิงความปลอดภัยความปลอดภัยอาหารความสดความสามารถในการกำจัดอนุมูล DPPHคาร์โนซีนคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเครื่องผสมสารระบบอัลตร้าโซนิคเครื่องอบแห้งเครื่องอบแห้ง ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง พืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ขิง (Zingiber officinale Roscoe) ข่า (Alpinia galangal L. swartz) ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.)เคอร์คูมินอยด์ไคโตซานไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จี เอ พีจุลินทรีย์ก่อโรคชีววิธีตกตะกอนตะกอนแบคทีเรียชีวภาพเทคโนโลยีการกักเก็บสารสำคัญนาโนไคโตซานน้ำนึ่งปลาทูน่าน้ำปลาน้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหย น้ำหนักโมเลกุลบรรจุภัณฑ์แบคทีเรียแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร (Food poisoning bacteria)ปฏิกิริยาเมลลาร์ดปริมาณเคอร์คูมินอยด์ทั้งหมดปริมาณน้ำมันหอมระเหยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสีอายุการเก็บไอน้าร้อนยวดยิ่ง

Interest

Fishery waste utilization: Chitin, Chitosan, and relate products, Food biotechnology, Food Safety Risk Analysis, Cell culture technology: Baculovirus expression vector system, Recombinant protein production and purification

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 39 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1In vitro antioxidant, antityrosinase, and cytotoxic activities of astaxanthin from shrimpwasteChintong S., Phatvej W., Rerk-Am U., Waiprib Y., Klaypradit W.2019Antioxidants
8(5)
11
2Isolation and physicochemical characterization of starches from different banana varietiesSiriwong W., Tulyathan V., Waiprib Y.2003Journal of Food Biochemistry
27(6),pp. 471-484
7
3Production of chitooligosaccharides with antibacterial potential via crude chitinase enzymes from marine fungiPilantanapak A., Waiprib Y., Waiprib Y., Eadtem P., Eadtem P., Panbangred W.2017Chiang Mai Journal of Science
44(4),pp. 1224-1230
1
4Impact of crystalline structural differences between α-and β-chitosan on their nanoparticle formation via ionic gelation and superoxide radical scavenging activitiesJampafuang Y., Tongta A., Waiprib Y.2019Polymers
11(12)
1
5Effect of deacetylation conditions on physicochemical properties of chitosan derived from shrimp shell and squid penBasarah A.R., Pujiastuti D.Y., Waiprib Y.2021IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
679(1)
0