ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

antimicrobial agentantioxidantartificial neural networkBatterdescriptive analysisdryingdrying processExtrusionflavorfreeze-thaw stabilityfruitGrowth performancehydrocolloidmicrowavemodelNIROsmotic dehydrationPasting Propertiesphysical propertiesPreference mappingpressure-assisted thermal processingproduct developmentqualityrheological propertiesRicesensorySensory Evaluationshelf lifestarchSucrosetapioca starchtexturethermal propertiesultrasoundvacuumvacuum fryingviscosityxanthan gumXyloglucanกระบวนการอบแห้งกะทิการเก็บการทดสอบผู้บริโภคการทอดการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสการประเมินทางประสาทสัมผัสการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยอมรับของผู้บริโภคการย่อยได้ของสารอาหารการวิเคราะห์เชิงพรรณนาการอบแห้งขนมขบเคี้ยวขนมไทยขนมปังขนมอบข้าวข้าวกล้องงอกข้าวโพดข้าวหมากความคงตัวความชื้นคุณภาพทางประสาทสัมผัสไคโตซานน้ำตาลแป้งแป้งมันสำปะหลังโปรตีนรำข้าวผลไม้ผักผู้บริโภคผู้สูงอายุพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงมังคุดมันสำปะหลังไมโครเวฟรำข้าวสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสมบัติทางกายภาพสมบัติทางเคมีกายภาพสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารเคลือบสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระสารทดแทนไขมันสุญญากาศเห็ดแหนมอบแห้งอ้อยอายุการเก็บอาหารขบเคี้ยวอาหารว่างอุณหภูมิอุตสาหกรรมเอนแคปซูเลชันเอนไซม์ไฮโดรคอลลอยด์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (รองศาสตราจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 106 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 81 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 43 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 283 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 221 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 97 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 214 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 173 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 72 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 887 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 331 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 556 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 18 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 49 เรื่อง (Unknown 49 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 492 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 463 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 11 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 91 รางวัล (เกียรติบัตร 29 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 47 รางวัล, ประชุมวิชาการ 15 รางวัล)