Person Image

  Education

  • Ph.D.(Food Science), University of Massachusetts, สหรัฐอเมริกา, 2544
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2534

  Expertise Cloud

  anthocyaninsCluster Analysiscolorant powderComputer package programconcentratedConsumption behaviorCrystallizationcultivation temperaturecultivation timeDescriptive analysisDifference testdryingDrying CarrierDuo-Trio testEncapsulation efficiencyExtractionfactor analysisFat replacerFermented red riceFreeze dryingfruit fillingsfunctional drinkGelatinglycerolGolden brown yeast ricegrape flavorInulinIsomaltLovastatinmale consumer studyMandarinMango cv. Nam Dok MaiMango seed kernel extractMaoMarket surveyMircrowave extractionMoisture contentMonascus mutantMonascus purpureusNaClOptimalosmotic dehydrationosmotic solutionPair testpanelistsPCAPhenolic compoundpie fillingsPreference testproduct conceptpurple cornPurple corn cobpurple corn cob KPSC 901Quality studyReduced calorieReduced fatReduced sugarRSMSensory evaluationYentafo sauceกล้วยน้ำว้ากล้วยบดกลูเตนกากถั่วเหลืองการจัดกลุ่มการชะลอการสูญเสียน้ำหนักการดูดคืนน้ำการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคการทดสอบความชอบการทดสอบความแตกต่างการทดสอบเชิงพรรณนาการทดสอบตัวอย่างคู่การทดสอบแบบสามเหลี่ยมการทดสอบผู้บริโภคการทดสอบสอง-สามการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์เชิงพรรณนาการสำรวจตลาดขนมกล้วยข้าวงอก – Germinated Riceข้าวพันธุ์หอมมะลิ – Hommali Rice , Fragrคณะผู้ทดสอบคุกกี้คุณค่าทางโภชนาการคุณภาพการเก็บรักษาเค้กช็อคโกแลตเครื่องปรุงรสไคโตซานเจลลี่เชลแลคเชื้อบริสุทธิ์ซอส (sauce)ซอสผง (sauce powder)ซอสเย็นตาโฟซอสเย็นตาโฟ (yentafo sauce)รำข้าวรำข้าวสกัดน้ำมันลดเกลือลดไขมัน

  Interest

  เทคโนโลยีทางอาหาร/การวัดค่าสี /อิมัสชั่น

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.43 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 21 เรื่อง (เชิงวิชาการ 21 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of NaCl on optical properties, large-strain rheology and water holding capacity of heat-induced whey protein isolate gelsChantrapornchai W., McClements D.2002Food Hydrocolloids
  16(5),pp. 467-476
  75
  2Influence of droplet characteristics on the optical properties of colored oil-in-water emulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.1999Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  155(2-3),pp. 373-382
  67
  3Influence of Droplet Size and Concentration on the Color of Oil-in-Water EmulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.1998Journal of Agricultural and Food Chemistry
  46(8),pp. 2914-2920
  66
  4Prediction of food emulsion color using light scattering theoryMcClements D.J., Chantrapornchai W., Clydesdale F.1998Journal of Food Science
  63(6),pp. 935-939
  38
  5Theoretical and experimental study of spectral reflectance and color of concentrated oil-in-water emulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.1999Journal of Colloid and Interface Science
  218(1),pp. 324-330
  37
  6Influence of relative refractive index on optical properties of emulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.2001Food Research International
  34(9),pp. 827-835
  33
  7Influence of flocculation on optical properties of emulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.2001Journal of Food Science
  66(3),pp. 464-469
  30
  8Influence of glycerol on optical properties and large-strain rheology of heat-induced whey protein isolate gelsChantrapornchai W., McClements D.2002Food Hydrocolloids
  16(5),pp. 461-466
  27
  9Optical properties of oil-in-water emulsions containing titanium dioxide particlesChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.2000Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  166(1-3),pp. 123-131
  16
  10Effect of sucrose and glycerol mixtures in the osmotic solution on characteristics of osmotically dehydrated mandarin cv. (Sai-Namphaung)Pattanapa K., Therdthai N., Chantrapornchai W., Zhou W., Zhou W.2010International Journal of Food Science and Technology
  45(9),pp. 1918-1924
  15
  11Fermentation and quality of yellow pigments from golden brown rice solid culture by a selected Monascus mutantYongsmith B., Thongpradis P., Klinsupa W., Chantrapornchai W., Haruthaithanasan V.2013Applied Microbiology and Biotechnology
  97(20),pp. 8895-8902
  12
  12Understanding colors in emulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.2008ACS Symposium Series
  983,pp. 364-387
  11
  13Comparison of Anthocyanin Extraction Methods from High Anthocyanin Purple Corn Cob Hybrid: KPSC 901, and Quality of the Extract PowderPiyapanrungrueang W., Chantrapornchai W., Haruthaithanasan V., Sukatta U., Aekatasanawan C.2016Journal of Food Processing and Preservation
  40(5),pp. 1125-1133
  9
  14Influence of Polyglycerol Polyricinoleate and Biopolymers on Physical Properties and Encapsulation Efficiency of Water-in-Oil-in-Water Emulsions Containing Mango Seed Kernel ExtractTepsongkroh B., Harnsilawat T., Maisuthisakul P., Chantrapornchai W.2015Journal of Dispersion Science and Technology
  36(8),pp. 1126-1133
  7
  15Effect of carrier type and concentration on the properties, anthocyanins and antioxidant activity of freeze-dried mao [Antidesma bunius (L.) Spreng] powdersSuravanichnirachorn W., Haruthaithanasan V., Suwonsichon S., Sukatta U., Maneeboon T., Chantrapornchai W.2018Agriculture and Natural Resources
  52(4),pp. 354-360
  6
  16Stability of mao (Antidesma bunius (L.) Spreng) powder in different food process modelsSuravanichnirachorn W., Haruthaithanasan V., Suwonsichon S., Sukatta U., Chantrapornchai W.2018International Food Research Journal
  25(6),pp. 2666-2673
  1