Person Image

  Education

  • Ph.D.(Food Science), University of Massachusetts, สหรัฐอเมริกา, 2544
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2534

  Expertise Cloud

  AnthocyaninAnthocyaninsCluster analysisCoconutcolorant powderComputer package programconcentratedConsumer behaviorConsumption behaviorCrystallizationDescriptive analysisDifference testdryingDrying CarrierDuo-Trio testEncapsulation efficiencyExtractionExtraction methodsfactor analysisFat replacerFermented red ricefreeze dryingfruit fillingsfunctional drinkGelatinglycerolGolden brown yeast ricegrape flavorGuar gumgum arabicHPPInulinIsomaltLovastatinMacerationmale consumer studymaltodextrinMandarinMangoMango cv. Nam Dok MaiMango seed kernel extractMaoMarket surveyMircrowave extractionMoisture contentMonascus mutantMonascus purpureusNaClNuggetsOptimalosmotic dehydrationosmotic solutionPair testpanelistsPCAPhenolic acidsPhenolic compoundpie fillingsPlant proteinPlant-based foodPreference testproduct conceptpurple cornPurple corn cobpurple corn cob KPSC 901Quality studyRed yeast riceReduce- fat bakeryReduced calorieReduced fatReduced sugarRiceberry branSensory EvaluationYentafo sauceการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์เชิงพรรณนาซอส (sauce)ซอสผง (sauce powder)ซอสเย็นตาโฟซอสเย็นตาโฟ (yentafo sauce)ผู้สูงอายุรำข้าวรำข้าวสกัดน้ำมันลดเกลือลดไขมันลดโซเดียมลักษณะทางประสาทสัมผัสลักษณะเนื้อสัมผัสวนิลลาสารเคลือบผิวสารทดแทนไขมันสารให้ความหวานสีธรรมชาติ – Natural Colorantหน้าเค้กช็อกโกแลตแหนมแหนมลดโซเดียมอัตราการหายใจอูมามิไอศครีม

  Interest

  เทคโนโลยีทางอาหาร/การวัดค่าสี /อิมัสชั่น

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2560 - ม.ค. 2562 ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกรณีไม่อยู่ฯ ลำดับที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • มี.ค. 2560 - ม.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เม.ย. 2550 - ม.ค. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.43 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 21 เรื่อง (เชิงวิชาการ 21 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of Droplet Size and Concentration on the Color of Oil-in-Water EmulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.1998Journal of Agricultural and Food Chemistry
  46(8),pp. 2914-2920
  90
  2Influence of NaCl on optical properties, large-strain rheology and water holding capacity of heat-induced whey protein isolate gelsChantrapornchai W., McClements D.2002Food Hydrocolloids
  16(5),pp. 467-476
  90
  3Influence of droplet characteristics on the optical properties of colored oil-in-water emulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.1999Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  155(2-3),pp. 373-382
  88
  4Theoretical and experimental study of spectral reflectance and color of concentrated oil-in-water emulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.1999Journal of Colloid and Interface Science
  218(1),pp. 324-330
  44
  5Prediction of food emulsion color using light scattering theoryMcClements D.J., Chantrapornchai W., Clydesdale F.1998Journal of Food Science
  63(6),pp. 935-939
  43
  6Influence of relative refractive index on optical properties of emulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.2001Food Research International
  34(9),pp. 827-835
  41
  7Influence of glycerol on optical properties and large-strain rheology of heat-induced whey protein isolate gelsChantrapornchai W., McClements D.2002Food Hydrocolloids
  16(5),pp. 461-466
  38
  8Influence of flocculation on optical properties of emulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.2001Journal of Food Science
  66(3),pp. 464-469
  36
  9Effect of carrier type and concentration on the properties, anthocyanins and antioxidant activity of freeze-dried mao [Antidesma bunius (L.) Spreng] powdersSuravanichnirachorn W., Haruthaithanasan V., Suwonsichon S., Sukatta U., Maneeboon T., Chantrapornchai W.2018Agriculture and Natural Resources
  52(4),pp. 354-360
  26
  10Comparison of Anthocyanin Extraction Methods from High Anthocyanin Purple Corn Cob Hybrid: KPSC 901, and Quality of the Extract PowderPiyapanrungrueang W., Chantrapornchai W., Haruthaithanasan V., Sukatta U., Aekatasanawan C.2016Journal of Food Processing and Preservation
  40(5),pp. 1125-1133
  23
  11Effect of sucrose and glycerol mixtures in the osmotic solution on characteristics of osmotically dehydrated mandarin cv. (Sai-Namphaung)Pattanapa K., Therdthai N., Chantrapornchai W., Zhou W., Zhou W.2010International Journal of Food Science and Technology
  45(9),pp. 1918-1924
  20
  12Fermentation and quality of yellow pigments from golden brown rice solid culture by a selected Monascus mutantYongsmith B., Thongpradis P., Klinsupa W., Chantrapornchai W., Haruthaithanasan V.2013Applied Microbiology and Biotechnology
  97(20),pp. 8895-8902
  19
  13Optical properties of oil-in-water emulsions containing titanium dioxide particlesChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.2000Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  166(1-3),pp. 123-131
  18
  14Understanding colors in emulsionsChantrapornchai W., Clydesdale F., McClements D.2008ACS Symposium Series
  983,pp. 364-387
  13
  15Influence of Polyglycerol Polyricinoleate and Biopolymers on Physical Properties and Encapsulation Efficiency of Water-in-Oil-in-Water Emulsions Containing Mango Seed Kernel ExtractTepsongkroh B., Harnsilawat T., Maisuthisakul P., Chantrapornchai W.2015Journal of Dispersion Science and Technology
  36(8),pp. 1126-1133
  11
  16Stability of mao (Antidesma bunius (L.) Spreng) powder in different food process modelsSuravanichnirachorn W., Haruthaithanasan V., Suwonsichon S., Sukatta U., Chantrapornchai W.2018International Food Research Journal
  25(6),pp. 2666-2673
  4
  17Comparative study on conventional, accelerated solvent extraction and ultrasonic-assisted extraction of total phenolic and anthocyanin contents and antioxidant activities from Riceberry branSirichokworrakit S., Rimkeeree H., Chantrapornchai W., Sukatta U.2022Agriculture and Natural Resources
  56(2),pp. 243-254
  0