Person Image

  Education

  • ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Expertise Cloud

  22-diphenyl-1-picrylhydrazyl scavenging activityAnimalsantioxidantcarrageenanCoconut milkemulsionEmulsionsgum arabicIn vitro digestioninteractionIn-vitro digestionsjuiceKhow Dok Mali 105Kinetic reactionLecithinLecithin-whey protein isolate interactionLipidsliquid separationlotion propertiesmaltodextrinmangomango seed kernelMango seed kernel extractmangosteenseedSensory propertiessilkworm pupaesodium alginatesodium chloride concentrationSoft Khanom Piak-PoonSorption isothermStarchstorageStorage stabilitySucrosesucrose esterSunflower seed milksweet potatoTamarind kernel powderTapioca starchtextural propertiestexturetextured vegetable proteintotal phenolicTwo-layerTwo-layer emulsiontyrosinaseVirgin silkworm pupa oilVirgin silkworm pupae oilW/O/W emulsionW/O/W emulsionswaxWhey proteinWhey protein isolatexanthan gumกระบวนการเตรียมกล้วยไม้กะทิกัญชากัมอะราบิคการคัดกรองการทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยอมรับของผู้บริโภคขนมไทยขนมหวานข้าวข้าวหมากไขรำข้าวความคงตัวความคงตัวต่อการเกิดครีมความคงทนต่อการแช่แข็งและการละลายความทนทานต่อแรงดันออสโมติกความปลอดภัยอาหารคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้แคปปา-คาร์ราจีแนนซูโครสถั่วเหลืองทำแห้งแบบพ่นฝอยนมเหลืองนักเก็ตไก่นักเก็ตไก่เทียมน้ำตาลน้ำผลไม้รวมน้ำมันจระเข้น้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าว (rice bran oil)เนื้อเทียมไบโอพอลิเมอร์ประสิทธิภาพการเอนแคปซูเลชันแป้งเนื้อในเมล็ดมะขามพัฒนาผลิตภัณฑ์มอลโตเดกซ์ตรินสมบัติทางเคมีกายภาพสารออกฤทธิ์อิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำอิมัลชันเชิงซ้อนเอนแคปซูเลชันไฮโดรคอลลอยด์

  Interest

  Product and process development for emulsion-based products

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 261 ชั้น 2 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 21 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Characterization of β-lactoglobulin-sodium alginate interactions in aqueous solutions: A calorimetry, light scattering, electrophoretic mobility and solubility studyHarnsilawat T., Pongsawatmanit R., McClements D.2006Food Hydrocolloids
  20(5),pp. 577-585
  281
  2Influence of Biopolymer Emulsifier Type on Formation and Stability of Rice Bran Oil-in-Water Emulsions: Whey Protein, Gum Arabic, and Modified StarchCharoen R., Jangchud A., Jangchud K., Harnsilawat T., Naivikul O., McClements D.2011Journal of Food Science
  76(1)
  156
  3Stabilization of model beverage cloud emulsions using protein- polysaccharide electrostatic complexes formed at the oil-water interfaceHarnsilawat T., Pongsawatmanit R., McClements D.2006Journal of Agricultural and Food Chemistry
  54(15),pp. 5540-5547
  112
  4Influence of alginate, pH and ultrasound treatment on palm oil-in-water emulsions stabilized by β-lactoglobulinPongsawatmanit R., Harnsilawat T., McClements D.2006Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  287(1-3),pp. 59-67
  82
  5Influence of pH and ionic strength on formation and stability of emulsions containing oil droplets coated by β-lactoglobulin - Alginate interfacesHarnsilawat T., Pongsawatmanit R., McClements D.2006Biomacromolecules
  7(6),pp. 2052-2058
  78
  6Influence of interfacial composition on oxidative stability of oil-in-water emulsions stabilized by biopolymer emulsifiersCharoen R., Jangchud A., Jangchud K., Harnsilawat T., Decker E., McClements D.2012Food Chemistry
  131(4),pp. 1340-1346
  47
  7Physico-functional and antioxidant properties of purple-flesh sweet potato flours as affected by extrusion and drum-drying treatmentsSoison B., Soison B., Jangchud K., Jangchud A., Harnsilawat T., Piyachomkwan K., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2014International Journal of Food Science and Technology
  49(9),pp. 2067-2075
  35
  8Characterization of starch in relation to flesh colors of sweet potato varietiesSoison B., Jangchud K., Jangchud A., Harnsilawat T., Piyachomkwan K.2015International Food Research Journal
  22(6),pp. 2302-2308
  24
  9The Physical Characterization and Sorption Isotherm of Rice Bran Oil Powders Stabilized by Food-Grade BiopolymersCharoen R., Jangchud A., Jangchud K., Harnsilawat T., McClements D.2015Drying Technology
  33(4),pp. 479-492
  12
  10Influence of Polyglycerol Polyricinoleate and Biopolymers on Physical Properties and Encapsulation Efficiency of Water-in-Oil-in-Water Emulsions Containing Mango Seed Kernel ExtractTepsongkroh B., Harnsilawat T., Maisuthisakul P., Chantrapornchai W.2015Journal of Dispersion Science and Technology
  36(8),pp. 1126-1133
  10
  11Characterization and stabilization of the extract from mango seed kernel in a cosmetic emulsionMaisuthisakul P., Harnsilawat T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(3),pp. 521-529
  4
  12Effect of sucrose ester and carboxymethyl cellulose on physical properties of coconut milkThanatrungrueang N., Harnsilawat T.2019Journal of Food Science and Technology
  56(2),pp. 607-613
  2
  13Application of Aqueous Saline Process to Extract Silkworm Pupae Oil (Bombyx mori): Process Optimization and Composition AnalysisTangsanthatkun J., Peanparkdee M., Katekhong W., Harnsilawat T., Tan C.P., Klinkesorn U.2022Foods
  11(3)
  1
  14Enhancement of the Digestion of Virgin Silkworm Pupae Oil (Bombyx mori) by Forming a Two-Layer Emulsion Using Lecithin and Whey Protein IsolateYooying R., Tangsanthatkun J., Tan C.P., Klinkesorn U., Harnsilawat T., Peanparkdee M.2022Food Biophysics
  0
  15Effect of palm sugar concentration and mixing order on physical properties of coconut milkThanatrungrueang N., Harnsilawat T.2020Agriculture and Natural Resources
  54(1),pp. 33-38
  0
  16Interaction of tamarind kernel powder, gum Arabic and maltodextrin in aqueous solution and microencapsulated systemsMaisuthisakul P., Harnsilawat T.2013Current Nutrition and Food Science
  9(4),pp. 335-342
  0
  17Effect of the physical properties on consumer preference of nuggetsNantapatavee P., Jangchud A., Jangchud K., Lin J., Harnsilawat T.2011Thai Journal of Agricultural Science
  44(5),pp. 519-525
  0