Search Result of "fruit"

About 2774 results
Img

งานวิจัย

การควบคุมโรคแคงเกอร์ของพืชสกุลส้มโดยใช้สารสกัดหยาบจากผลสมอไทย สมอพิเภก และเปลือกผลทับทิม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผลไม้ไร้เมล็ด เปี่ยมด้วยคุณค่า (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kriengsak Thaipong, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การอันโลดน้ำตาลระหว่างการพัฒนาของผลมะละกอ (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Peerapong Sangwanangkul, ImgRobert E Paull,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...