Person Image

Administration

Education

 • Ph.D.(Food Science), Purdue University , สหรัฐอเมริกา
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

Expertise Cloud

activated carbonalkalinealkaline pretreatmentAlkaline treatmentalkaline-hydrogen peroxideAntioxidantArabinoxylanArabinoxylansarabinoxylooligosaccharidesBacteroidetesBatterBransbutyrateCeramideChemical Compositionschemical methodChicken nuggetChicken nuggetscoconut residueColor riceCommunity eEnterpriseCorn arabinoxylandefatted rice branDegree of substitutiondelignificationDietary fiberDietary fibersendoxylanaseEntrepreneurial DevelopmentEnzymatic methodEthanol fractionationExtractionFarm managementfat contentFermentationFirmicutesFood safetyGC-FIDGerminated RiceGlycemic indexgut microbiotaHange riceHeat stabilityHemicelluloseHighly branched polymersHPAEC-PAD.Hydrolyzed ceramideIn vitro fermentationminimal processMolecular StructureOil absorptionOil reductionoligosaccharidesOrganic agricultureParboiled RicePCAphysical methodPolymersresistant starchRice branRice by-productsSelf- Reliance AgriculturalSlow fermentation rateSoluble dietary fiberStrategy Linkageการสกัดเกษตรกร 4.0ข้าวข้าวเก่าข้าวไทยข้าวนึ่งข้าวพันธุ์ความสามารถในการย่อยคาร์โบไฮเดรตคุณภาพข้าวเค้กกล้วยหอมปราศจากกลูเทนเคมี เคมีอาหารโครงสร้างโมเลกุลเทคโนโลยีการลดความชื้นนวัตกรรมเนื้อสัมผัสเบเกอรีปราศจากกลูเทนแป้งข้าวผลิตภัณฑ์ไร้กลูเตนพรีไบโอติกโภชนาการเมืองนวัตกรรมแมนแนนไมโครเวฟรำข้าวรำข้าวสายพันธุ์ไทยสมบัติสมบัติเชิงหน้าที่สารต้านออกซิเดชันเส้นใยอาหารองค์ประกอบทางเคมีอะราปิโนไซแลนสูงเอกซ์ทรูชันเฮมิเซลลูโลส

Interest

คาร์โบไฮเดรต, เคมีอาหาร

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 4 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 4 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 60.65 ล้านบาท
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Small differences in amylopectin fine structure may explain large functional differences of starchBertoft E., Annor G.A., Shen X., Shen X., Rumpagaporn P., Rumpagaporn P., Seetharaman K., Hamaker B.R.2016Carbohydrate Polymers
140,pp. 113-121
100
2In VitroBatch Fecal Fermentation Comparison of Gas and Short-Chain Fatty Acid Production Using "Slowly Fermentable" Dietary FibersKaur A., Rose D.J., Rumpagaporn P., Patterson J.A., Hamaker B.R.2011Journal of Food Science
76(5)
81
3Structural features of soluble cereal arabinoxylan fibers associated with a slow rate of in vitro fermentation by human fecal microbiotaRumpagaporn P., Rumpagaporn P., Reuhs B.L., Kaur A., Patterson J.A., Keshavarzian A., Hamaker B.R.2015Carbohydrate Polymers
130,pp. 191-197
76
4Physical Inaccessibility of a Resistant Starch Shifts Mouse Gut Microbiota to Butyrogenic FirmicutesKaur A., Chen T., Green S.J., Mutlu E., Martin B.R., Rumpagaporn P., Patterson J.A., Keshavarzian A., Hamaker B.R.2019Molecular Nutrition and Food Research
63(7)
22
5Microwave heating for accelerated aging of paddy and white riceLe T., Songsermpong S., Rumpagaporn P., Suwanagul A., Wallapa S.2014Australian Journal of Crop Science
8(9),pp. 1348-1358
18
6Heat and pH stability of alkali-extractable corn arabinoxylan and its xylanase-hydrolyzate and their viscosity behaviorRumpagaporn P., Rumpagaporn P., Kaur A., Campanella O., Patterson J., Hamaker B.2012Journal of Food Science
77(1)
12
7Elevated propionate and butyrate in fecal ferments of hydrolysates generated by oxalic acid treatment of corn bran arabinoxylanRumpagaporn P., Rumpagaporn P., Reuhs B.L., Cantu-Jungles T.M., Kaur A., Patterson J.A., Keshavarzian A., Hamaker B.R.2016Food and Function
7(12),pp. 4935-4943
8
8Oligosaccharides preparation from rice bran arabinoxylan by two different commercial endoxylanase enzymesTruong K.T.P., Rumpagaporn P.2019Journal of Nutritional Science and Vitaminology
65,pp. S171-S174
1
9Reducing chicken nugget oil content with fortified defatted rice bran in batterChayawat J., Rumpagaporn P.2020Food Science and Biotechnology
29(10),pp. 1355-1363
0
10Investigation of hydrolyzed ceramide in Thai color rice (Oryza sativa L.) and by-productsPaosila C., Rumpagaporn P., Na Jom K.2020Food Research
4,pp. 56-64
0
11Comparative investigation of combined metabolomics-flavoromics during the ripening of mango (Mangifera indica l.) cv. ‘Nam Dok Mai Si Thong’ and ‘Nam Dok Mai No. 4’Aung Y.L., Lorjaroenphon Y., Rumpagaporn P., Sae-Tan S., Jom K.N.2021Plants
10(10)
0