ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Amylaseantimicrobial substanceantioxidantAspergillus nigerBacterial cellulosebiodieselBioethanolCandida mogiiCassavachickenCoconutfermentationFish sauceJerusalem artichokelactic acidLactic acid bacteriaLactobacillus reuteriLactobacillus reuteri KUB-AC5lipaseMannanManno-oligosaccharidemicrobiotamicroencapsulationOcimum sanctum L. oiloil palm trunkPLApolylactic acidPoultryPrebioticprobioticProbioticsProteinpurificationResponse surface methodologyricescreeningsolid-state fermentationspray dryingSteam ExplosionSufuTaguchi methodThermobifida fuscaxylanasexylitolxyloseกระบวนการผลิตกากน้ำตาลการเคลือบการทำแห้งแบบพ่นฝอยการผลิตเอทานอลการรอดชีวิตการสร้างมูลค่าเพิ่มการหมักการเอ็นแคปซูเลชันกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระแก่นตะวันไก่ข้าวแคลเซียมอัลจิเนตไคโตแซนเจลาตินชานอ้อยเซลลูโลสไซลาเนสไซลิทอลทะลายปาล์มเทคโนโลยีชีวภาพ น้ำตาลเนื้อเยื่อกระดูกแบคทีเรียกรดแลกติกแบคทีเรียลเซลลูโลสใบและยอดอ้อยไบโอดีเซลโปรไบโอติกพรีไบโอติกพรีไบโอติกส์พลาสติกชีวภาพโพรไบโอติกโพรไบโอติกส์มะพร้าวแมนแนนแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์ระบบทางเดินอาหารรำข้าวลำต้นปาล์มน้ำมันลิกนินวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสัตว์ปีกสารต้านจุลชีพสารพรีไบโอติกส์อ้อยอ้อยและน้ำตาลอาหารไก่เม็ดอาหารปลอดภัยอินูลินอุตสาหกรรมเกษตรเอทานอลเอ็นแคปซูเลชันเอนไซม์ไฮโดรไลเสท

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 99 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 55 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 160 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 119 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 65 โครงการ)
 • ทุนนอก 207 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 179 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 853 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 392 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 461 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 64 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 57 เรื่อง, สิทธิบัตร 7 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 334 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 233 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 17 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 67 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 17 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 38 รางวัล (เกียรติบัตร 15 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 19 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)