ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

amylaseAntimicrobial substanceantioxidantBacillus subtilisBacterial cellulosebiodieselbioethanolCandida mogiiChickenCoconutEncapsulationfermentationfish sauceLactic acid bacteriaLactobacillus reuteriLactobacillus reuteri KUB-AC5lipaseOcimum sanctum L. oilPLApolylactic acidpoultryPrebioticprobioticProbioticspurificationriceScreeningSteam ExplosionsufuSugarcane juiceTaguchi methodThermobifida fuscaxylanasexylitolxyloseกระบวนการผลิตกากน้ำตาลกากเนื้อมะพร้าวการแข่งขันการเคลือบการทำแห้งแบบพ่นฝอยการหมักการเอ็นแคปซูเลชันกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระไก่ข้าวไคโตแซนชานอ้อยเซลลูโลสไซลาเนสไซลิทอลทะลายปาล์มเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิจัยขั้นสูงน้ำตาลเนื้อเยื่อกระดูกแบคทีเรียกรดแลกติกแบคทีเรียลเซลลูโลสใบและยอดอ้อยไบโอดีเซลโปรไบโอติกพรีไบโอติก พรีไบโอติกส์พลาสติกชีวภาพโพรไบโอติกโพรไบโอติกส์เฟอร์ฟูรอลมะพร้าวแมนนาเนสแมนแนนแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์โมลาสไมโครไบโอต้ายีสต์ระบบทางเดินอาหารรำข้าวลำต้นปาล์มน้ำมันลิกนินวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกสร้างความพร้อมสัตว์ปีกสารต้านจุลชีพสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีนอลสารพรีไบโอติกส์สารสกัดอ้อยอ้อยและน้ำตาลอาหารอาหารไก่เม็ดอาหารปลอดภัยอินูลินอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมน้ำตาลเอทานอลเอ็นแคปซูเลชันเอนไซม์ไฮดรอกซีแอปาไทต์ไฮโดรไลเสท

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 6 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 128 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 67 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 75 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 211 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 158 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 20 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 81 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 202 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 171 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 64 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 936 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 459 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 477 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 90 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 82 เรื่อง, สิทธิบัตร 8 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 345 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 242 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 17 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 69 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 17 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 38 รางวัล (เกียรติบัตร 15 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 19 รางวัล)