Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Probiotic ? Human breast milk ? Adhesion ? Immune Peptostreptococcaceae prebiotic synbiotic synergistic activity vancomycin-resistance enterococci16S rRNA gene sequencingAcid producingActivated carbonAge-related gut microbial changesAlkali extractionAnnotationAntagonistic effectArabinoxylansAtopic dermatitisBacillus PrebioticBacteriaBacterial growthBeveragesBroiler chickencerealChemical analysisChemical compositions analysisChemical treatmentschickenCoconutComparative genomicsCopra mealCore gut microbiomeCowCrude proteinDefatted rice bransDietary fibredigestionDigital PlatformdrinkE.coliencapsulationEndoxylanaseEnzymatic hydrolysisEnzymatic treatmentsEnzyme concentrationsEnzymesEssential amino acidExtractionfecal metabolomicsFed-batch hydrolysisfermentationFood applicationsFood consumption frequencyGut microbiotagut modelGut–skin axisHigh pressure processhigh-fat dietHigh-pressure processHumanHydrolysisHydrolyzed copra mealIntestinal microbiotaLactic acidLactic acid-producing bacteriaLactobacillus reuteri KUB-AC5Lactobacillus sppLactococccus lactis KA-FF 1-4Lactococcus lactis KA-FF 1-4Lentinus squarrosulus powderLimosilactobacillus fermentum KUB-D18MannanMannanaseMetabolic capabilityMetabolic functionsMetabolismMetagene catalogueMeta-proteomicsMicrobial Geneticmicrobial viabilitymicrobiotaMicrobiota in Animal and HumanMolecular BiologyMulti-drug resistant SalmonellamushroomsMycobiomeNaOH solutionsNon-typhoidal SalmonellaNutrientsOligosaccharideOligosaccharidesOptimal conditionsPrebioticPrebioticsจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารโปรไบโอติกโพรไบโอติกมะพร้าวแมนแนนไมโครไบโอต้าไมโครไบโอมระบบจุลินทรีย์ในลำไส้โอลิโกแซคคาไรด์

  Interest

  Molecular Biology, Microbial Genetic, Microbiota in Animal and Human

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The effect of including Lactobacillus reuteri KUB-AC5 during post-hatch feeding on the growth and ileum microbiota of broiler chickensNakphaichit M., Thanomwongwattana S., Phraephaisarn C., Sakamoto N., Keawsompong S., Nakayama J., Nitisinprasert S., Nitisinprasert S.2011Poultry Science
  90(12),pp. 2753-2765
  73
  2Urban diets linked to gut microbiome and metabolome alterations in children: A comparative cross-sectional study in ThailandKisuse J., La-ongkham O., Nakphaichit M., Therdtatha P., Momoda R., Tanaka M., Fukuda S., Fukuda S., Fukuda S., Fukuda S., Popluechai S., Kespechara K., Sonomoto K., Lee Y.K., Nitisinprasert S., Nakayama J.2018Frontiers in Microbiology
  9(JUN)
  37
  3A stress-induced rice (Oryza sativa L.) β-glucosidase represents a new subfamily of glycosyl hydrolase family 5 containing a fascin-like domainOpassiri R., Pomthong B., Akiyama T., Nakphaichit M., Onkoksoong T., Ketudat Cairns M., Ketudat Cairns J.2007Biochemical Journal
  408(2),pp. 241-249
  32
  4Distinct gut microbiota of healthy children from two different geographic regions of ThailandLa-ongkham O., Nakphaichit M., Leelavatcharamas V., Keawsompong S., Keawsompong S., Nitisinprasert S., Nitisinprasert S.2015Archives of Microbiology
  197(4),pp. 561-573
  30
  5Characterization and probiotic properties of Lactobacilli from human breast milkJamyuang C., Phoonlapdacha P., Chongviriyaphan N., Chanput W., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.20193 Biotech
  9(11)
  21
  6Protective effect of lactobacillus reuteri KUB-AC5 against salmonella enteritidis challenge in chickensNakphaichit M., Sobanbua S., Siemuang S., Vongsangnak W., Nakayama J., Nitisinprasert S.2019Beneficial Microbes
  10(1),pp. 43-54
  19
  7Secretor status is strongly associated with microbial alterations observed during pregnancyKumar H., Wacklin P., Wacklin P., Nakphaichit M., Loyttyniemi E., Chowdhury S., Shouche Y., Mättö J., Isolauri E., Salminen S.2015PLoS ONE
  10(7)
  13
  8Age-related changes in the gut microbiota and the core gut microbiome of healthy Thai humansLa-ongkham O., Nakphaichit M., Nakphaichit M., Nakayama J., Keawsompong S., Keawsompong S., Nitisinprasert S., Nitisinprasert S.20203 Biotech
  10(6)
  11
  9Comparative genome analysis reveals metabolic traits associated with probiotics properties in Lactobacillus reuteri KUB-AC5Jatuponwiphat T., Namrak T., Supataragul A., Nitisinprasert S., Nakphaichit M., Vongsangnak W.2019Gene Reports
  17
  7
  10Anti-inflammatory Effect of Probiotic Limosilactobacillus reuteri KUB-AC5 Against Salmonella Infection in a Mouse Colitis ModelBuddhasiri S., Sukjoi C., Kaewsakhorn T., Nambunmee K., Nakphaichit M., Nitisinprasert S., Thiennimitr P.2021Frontiers in Microbiology
  12
  6
  11Lactococcus lactis KA-FF 1-4 reduces vancomycin-resistant enterococci and impacts the human gut microbiomePlupjeen S.n., Chawjiraphan W., Charoensiddhi S., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.20203 Biotech
  10(7)
  6
  12Cloning and expression of the antimicrobial peptide from Lactobacillus reuteri KUB-AC5 and its characterizationSobanbua S., Tangthong J., Suveatwatanakul A., Nakphaichit M., Keawsompong S., Nitisinprasert S.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(4),pp. 1013-1036
  5
  13Antimicrobial peptide presenting potential strain-specific real time polymerase chain reaction assay for detecting the probiotic Lactobacillus reuteri KUB-AC5 in chicken intestineSobanbua S., Dolkittikul S., Nakphaichit M., Keawsompong S., Nitisinprasert S.2020Poultry Science
  99(1),pp. 526-535
  4
  14Two-stage processing for xylooligosaccharide recovery from rice by-products and evaluation of products: Promotion of lactic acid-producing bacterial growth and food application in a high-pressure processJaichakan P., Nakphaichit M., Rungchang S., Weerawatanakorn M., Phongthai S., Klangpetch W.2021Food Research International
  147
  4
  15MetGEMs Toolbox: Metagenome-scale models as integrative toolbox for uncovering metabolic functions and routes of human gut microbiomePatumcharoenpol P., Nakphaichit M., Panagiotou G., Panagiotou G., Panagiotou G., Senavonge A., Suratannon N., Vongsangnak W.2021PLoS Computational Biology
  17(1 December)
  3
  16Analysis of the infant gut microbiome reveals metabolic functional roles associated with healthy infants and infants with atopic dermatitis using metaproteomicsKingkaw A., Nakphaichit M., Suratannon N., Nitisinprasert S., Wongoutong C., Chatchatee P., Krobthong S., Charoenlappanit S., Roytrakul S., Vongsangnak W.2020PeerJ
  8
  3
  17Analysis of human gut microbiome: Taxonomy and metabolic functions in thai adultsRaethong N., Nakphaichit M., Suratannon N., Sathitkowitchai W., Sathitkowitchai W., Weerapakorn W., Keawsompong S., Vongsangnak W.2021Genes
  12(3),pp. 1-13
  3
  18A randomized trial to evaluate the impact of copra meal hydrolysate on gastrointestinal symptoms and gut microbiomeSathitkowitchai W., Sathitkowitchai W., Suratannon N., Keawsompong S., Weerapakorn W., Patumcharoenpol P., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.2021PeerJ
  9
  3
  19Probing Genome-Scale Model Reveals Metabolic Capability and Essential Nutrients for Growth of Probiotic Limosilactobacillus reuteri KUB-AC5Namrak T., Raethong N., Raethong N., Jatuponwiphat T., Nitisinprasert S., Vongsangnak W., Nakphaichit M.2022Biology
  11(2)
  3
  20Its2 sequencing and targeted meta-proteomics of infant gut mycobiome reveal the functional role of rhodotorula sp. During atopic dermatitis manifestationMok K., Suratanon N., Roytrakul S., Charoenlappanit S., Patumcharoenpol P., Chatchatee P., Vongsangnak W., Nakphaichit M.2021Journal of Fungi
  7(9)
  2
  21Integrative growth physiology and transcriptome profiling of probiotic limosilactobacillus reuteri kub-ac5Jatuponwiphat T., Namrak T., Nitisinprasert S., Nakphaichit M., Vongsangnak W.2021PeerJ
  9
  2
  22Nutritional improvement of copra meal for swine feedRungruangsaphakun J., Nakphaichit M., Keawsompong S.2022Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  39
  2
  23Xylobiose and Xylotriose Production from Alkali Soluble Defatted Rice Bran Arabinoxylan Using Endoxylanase from Neocallimastix partriciarumJaichakan P., Thongsook T., Nakphaichit M., Wattanasiritham L.S., Phongthai S., Pattarapisitorn A., Utama-ang N., Laokuldilok T., Klangpetch W.2022Starch/Staerke
  1
  24In vitro gastrointestinal digestion of Lentinus squarrosulus powder and impact on human fecal microbiotaAyimbila F., Siriwong S., Nakphaichit M., Keawsompong S.2022Scientific reports
  12(1),pp. 2655
  1
  25Selection of potential probiotics with cholesterol-lowering properties for probiotic yoghurt productionWongrattanapipat S., Chiracharoenchitta A., Choowongwitthaya B., Komsathorn P., La-ongkham O., Nitisinprasert S., Tunsagool P., Nakphaichit M.2021Food Science and Technology International
  1
  26Purification and characterization of a novel bacteriocin against vancomycin resistant enterococci produced by Enterococcus hirae HM02-04Nguyen N.T., Nakphaichit M., Nitisinprasert S., Roytrakul S.2021Applied Science and Engineering Progress
  14(2),pp. 259-270
  0
  27Synergistic activity of plant prebiotics and Lactococcus lactis KA-FF 1-4 to enhance vancomycin-resistant enterococci (VRE) growth inhibitionUdomsri P., Pongsuwanporn T., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.2020International Food Research Journal
  27(5),pp. 934-940
  0
  28Probiotic Limosilactobacillus reuteri KUB-AC5 inhibits growth of clinical Salmonella enterica typhimurium isolatesBuddhasiri S., Sukjoi C., Khantawa B., Nambunmee K., Nakphaichit M., Nitisinprasert S., Thiennimitr P.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  27(2)
  0
  29Comparative genomics-based probiotic relevance of Limosilactobacillus fermentum KUB-D18Phujumpa P., Muangham S., Jatuponwiphat T., Koffas M., Nakphaichit M., Vongsangnak W.2022Gene
  840
  0
  30Conversion of sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) residues into potential prebiotic oligosaccharidesPanpa W., Pattarapisitporn A., Jaichakan P., Kammeekum P., Utama-ang N., Laokuldilok T., Phongthai S., Kittiwachana S., Seiji N., Seiji N., Nakphaichit M., Klangpetch W.2022Biomass Conversion and Biorefinery
  0