Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Probiotic ? Human breast milk ? Adhesion ? Immune Peptostreptococcaceae prebiotic synbiotic synergistic activityArabinoxylansatopic dermatitisBacillus PrebioticBacteriaBacterial growthBeveragesbiological markerBiomarkersbody massBody Mass IndexBroiler chickencerealChemical analysisChemical compositions analysisChemical treatmentschickenchicken feedChildrencholesterolcholesterol-loweringClinically isolated SalmonellaCoconutCopra meal hydrolysateCore gut microbiomeCrude proteinDefatted rice bransDietary fibredigestionDigital PlatformdrinkE.coliearly childhoodencapsulationEndoxylanaseEnzymatic hydrolysisEnzymatic treatmentsEnzyme concentrationsEnzymesEssential amino acidExtractionfecal metabolomicsFecesFed-batch hydrolysisfermentationFood applicationsFood consumption frequencyFungiGastrointestinal Microbiomegastrointestinal microbiotageneticsGenome-scale metabolic modelGeographic regionGrowth enhancementGrowth physiologyGut microbiomeGut microbiotaHumanhuman gut microbiomeHumansHydrolysisHydrolyzed copra mealInhibition effectsInsulinIntestinal microbiotaintestine floraLactic acidLactic acid-producing bacteriaLactobacillus reuteri KUB-AC5Lactobacillus sppLactococccus lactis KA-FF 1-4Lactococcus lactis KA-FF 1-4Lentinus squarrosulus powderLife StylelifestyleLimosilactobacillus fermentum KUB-D18Limosilactobacillus reuteriLimosilactobacillus reuteri KUB-AC5longitudinal gut microbiomeMannanmetabolic functionsmetabolismobesityOptimal conditionsPrebioticPrebioticsจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารชีววิทยาสังเคราะห์โปรไบโอติกโพรไบโอติกมะพร้าวแมนแนนไมโครไบโอต้าไมโครไบโอมระบบจุลินทรีย์ในลำไส้โอลิโกแซคคาไรด์

  Interest

  Molecular Biology, Microbial Genetic, Microbiota in Animal and Human

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The effect of including Lactobacillus reuteri KUB-AC5 during post-hatch feeding on the growth and ileum microbiota of broiler chickensNakphaichit M., Thanomwongwattana S., Phraephaisarn C., Sakamoto N., Keawsompong S., Nakayama J., Nitisinprasert S., Nitisinprasert S.2011Poultry Science
  90(12),pp. 2753-2765
  87
  2Urban diets linked to gut microbiome and metabolome alterations in children: A comparative cross-sectional study in ThailandKisuse J., La-ongkham O., Nakphaichit M., Therdtatha P., Momoda R., Tanaka M., Fukuda S., Fukuda S., Fukuda S., Fukuda S., Popluechai S., Kespechara K., Sonomoto K., Lee Y.K., Nitisinprasert S., Nakayama J.2018Frontiers in Microbiology
  9(JUN)
  49
  3Distinct gut microbiota of healthy children from two different geographic regions of ThailandLa-ongkham O., Nakphaichit M., Leelavatcharamas V., Keawsompong S., Keawsompong S., Nitisinprasert S., Nitisinprasert S.2015Archives of Microbiology
  197(4),pp. 561-573
  39
  4A stress-induced rice (Oryza sativa L.) β-glucosidase represents a new subfamily of glycosyl hydrolase family 5 containing a fascin-like domainOpassiri R., Pomthong B., Akiyama T., Nakphaichit M., Onkoksoong T., Ketudat Cairns M., Ketudat Cairns J.2007Biochemical Journal
  408(2),pp. 241-249
  35
  5Characterization and probiotic properties of Lactobacilli from human breast milkJamyuang C., Phoonlapdacha P., Chongviriyaphan N., Chanput W., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.20193 Biotech
  9(11)
  32
  6Protective effect of lactobacillus reuteri KUB-AC5 against salmonella enteritidis challenge in chickensNakphaichit M., Sobanbua S., Siemuang S., Vongsangnak W., Nakayama J., Nitisinprasert S.2019Beneficial Microbes
  10(1),pp. 43-54
  29
  7Age-related changes in the gut microbiota and the core gut microbiome of healthy Thai humansLa-ongkham O., Nakphaichit M., Nakphaichit M., Nakayama J., Keawsompong S., Keawsompong S., Nitisinprasert S., Nitisinprasert S.20203 Biotech
  10(6)
  21
  8Secretor status is strongly associated with microbial alterations observed during pregnancyKumar H., Wacklin P., Wacklin P., Nakphaichit M., Loyttyniemi E., Chowdhury S., Shouche Y., Mättö J., Isolauri E., Salminen S.2015PLoS ONE
  10(7)
  15
  9Comparative genome analysis reveals metabolic traits associated with probiotics properties in Lactobacillus reuteri KUB-AC5Jatuponwiphat T., Namrak T., Supataragul A., Nitisinprasert S., Nakphaichit M., Vongsangnak W.2019Gene Reports
  17
  13
  10Its2 sequencing and targeted meta-proteomics of infant gut mycobiome reveal the functional role of rhodotorula sp. During atopic dermatitis manifestationMok K., Suratanon N., Roytrakul S., Charoenlappanit S., Patumcharoenpol P., Chatchatee P., Vongsangnak W., Nakphaichit M.2021Journal of Fungi
  7(9)
  12
  11Anti-inflammatory Effect of Probiotic Limosilactobacillus reuteri KUB-AC5 Against Salmonella Infection in a Mouse Colitis ModelBuddhasiri S., Sukjoi C., Kaewsakhorn T., Nambunmee K., Nakphaichit M., Nitisinprasert S., Thiennimitr P.2021Frontiers in Microbiology
  12
  11
  12Analysis of the infant gut microbiome reveals metabolic functional roles associated with healthy infants and infants with atopic dermatitis using metaproteomicsKingkaw A., Nakphaichit M., Suratannon N., Nitisinprasert S., Wongoutong C., Chatchatee P., Krobthong S., Charoenlappanit S., Roytrakul S., Vongsangnak W.2020PeerJ
  8
  11
  13Analysis of human gut microbiome: Taxonomy and metabolic functions in thai adultsRaethong N., Nakphaichit M., Suratannon N., Sathitkowitchai W., Sathitkowitchai W., Weerapakorn W., Keawsompong S., Vongsangnak W.2021Genes
  12(3),pp. 1-13
  10
  14A randomized trial to evaluate the impact of copra meal hydrolysate on gastrointestinal symptoms and gut microbiomeSathitkowitchai W., Sathitkowitchai W., Suratannon N., Keawsompong S., Weerapakorn W., Patumcharoenpol P., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.2021PeerJ
  9
  9
  15Two-stage processing for xylooligosaccharide recovery from rice by-products and evaluation of products: Promotion of lactic acid-producing bacterial growth and food application in a high-pressure processJaichakan P., Nakphaichit M., Rungchang S., Weerawatanakorn M., Phongthai S., Klangpetch W.2021Food Research International
  147
  9
  16MetGEMs Toolbox: Metagenome-scale models as integrative toolbox for uncovering metabolic functions and routes of human gut microbiomePatumcharoenpol P., Nakphaichit M., Panagiotou G., Panagiotou G., Panagiotou G., Senavonge A., Suratannon N., Vongsangnak W.2021PLoS Computational Biology
  17(1 December)
  9
  17In vitro gastrointestinal digestion of Lentinus squarrosulus powder and impact on human fecal microbiotaAyimbila F., Siriwong S., Nakphaichit M., Keawsompong S.2022Scientific reports
  12(1),pp. 2655
  9
  18Lactococcus lactis KA-FF 1-4 reduces vancomycin-resistant enterococci and impacts the human gut microbiomePlupjeen S.n., Chawjiraphan W., Charoensiddhi S., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.20203 Biotech
  10(7)
  8
  19Probing Genome-Scale Model Reveals Metabolic Capability and Essential Nutrients for Growth of Probiotic Limosilactobacillus reuteri KUB-AC5Namrak T., Raethong N., Raethong N., Jatuponwiphat T., Nitisinprasert S., Vongsangnak W., Nakphaichit M.2022Biology
  11(2)
  7
  20Efficacy of Triphala extracts on the changes of obese fecal microbiome and metabolome in the human gut modelKwandee P., Somnuk S., Wanikorn B., Nakphaichit M., Tunsagool P.2023Journal of Traditional and Complementary Medicine
  13(2),pp. 207-217
  5
  21Cloning and expression of the antimicrobial peptide from Lactobacillus reuteri KUB-AC5 and its characterizationSobanbua S., Tangthong J., Suveatwatanakul A., Nakphaichit M., Keawsompong S., Nitisinprasert S.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(4),pp. 1013-1036
  5
  22Antimicrobial peptide presenting potential strain-specific real time polymerase chain reaction assay for detecting the probiotic Lactobacillus reuteri KUB-AC5 in chicken intestineSobanbua S., Dolkittikul S., Nakphaichit M., Keawsompong S., Nitisinprasert S.2020Poultry Science
  99(1),pp. 526-535
  5
  23Selection of potential probiotics with cholesterol-lowering properties for probiotic yoghurt productionWongrattanapipat S., Chiracharoenchitta A., Choowongwitthaya B., Komsathorn P., La-ongkham O., Nitisinprasert S., Tunsagool P., Nakphaichit M.2021Food Science and Technology International
  5
  24Comparative genomics-based probiotic relevance of Limosilactobacillus fermentum KUB-D18Phujumpa P., Muangham S., Jatuponwiphat T., Koffas M., Nakphaichit M., Vongsangnak W.2022Gene
  840
  3
  25Nutritional improvement of copra meal for swine feedRungruangsaphakun J., Nakphaichit M., Keawsompong S.2022Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  39
  3
  26Integrative growth physiology and transcriptome profiling of probiotic limosilactobacillus reuteri kub-ac5Jatuponwiphat T., Namrak T., Nitisinprasert S., Nakphaichit M., Vongsangnak W.2021PeerJ
  9
  2
  27Probiotic Limosilactobacillus reuteri KUB-AC5 inhibits growth of clinical Salmonella enterica typhimurium isolatesBuddhasiri S., Sukjoi C., Khantawa B., Nambunmee K., Nakphaichit M., Nitisinprasert S., Thiennimitr P.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  27(2)
  2
  28Xylobiose and Xylotriose Production from Alkali Soluble Defatted Rice Bran Arabinoxylan Using Endoxylanase from Neocallimastix partriciarumJaichakan P., Thongsook T., Nakphaichit M., Wattanasiritham L.S., Phongthai S., Pattarapisitorn A., Utama-ang N., Laokuldilok T., Klangpetch W.2022Starch/Staerke
  1
  29Analyzing Predominant Bacterial Species and Potential Short-Chain Fatty Acid-Associated Metabolic Routes in Human Gut Microbiome Using Integrative MetagenomicsKingkaw A., Raethong N., Patumcharoenpol P., Suratannon N., Nakphaichit M., Keawsompong S., Roytrakul S., Vongsangnak W.2023Biology
  12(1)
  1
  30Purification and characterization of a novel bacteriocin against vancomycin resistant enterococci produced by Enterococcus hirae HM02-04Nguyen N.T., Nakphaichit M., Nitisinprasert S., Roytrakul S.2021Applied Science and Engineering Progress
  14(2),pp. 259-270
  1
  31Synergistic activity of plant prebiotics and Lactococcus lactis KA-FF 1-4 to enhance vancomycin-resistant enterococci (VRE) growth inhibitionUdomsri P., Pongsuwanporn T., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.2020International Food Research Journal
  27(5),pp. 934-940
  0
  32Conversion of sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) residues into potential prebiotic oligosaccharidesPanpa W., Pattarapisitporn A., Jaichakan P., Kammeekum P., Utama-ang N., Laokuldilok T., Phongthai S., Kittiwachana S., Seiji N., Seiji N., Nakphaichit M., Klangpetch W.2022Biomass Conversion and Biorefinery
  0
  33Metabolic and inflammatory profiles, gut microbiota and lifestyle factors in overweight and normal weight young thai adultsSomnuk S., Komindr S., Monkhai S., Poolsawat T., Nakphaichit M., Wanikorn B.2023PloS one
  18(7),pp. e0288286
  0
  34Exploring Longitudinal Gut Microbiome towards Metabolic Functional Changes Associated in Atopic Dermatitis in Early ChildhoodPatumcharoenpol P., Kingkaw A., Nakphaichit M., Chatchatee P., Chatchatee P., Suratannon N., Suratannon N., Panagiotou G., Panagiotou G., Panagiotou G., Vongsangnak W.2023Biology
  12(9)
  0
  35Impacts of combining Limosilactobacillus reuteri KUB-AC5 and Limosilactobacillus fermentum KUB-D18 on overweight gut microbiota using a simulated human colon modelPusuntisumpun N., Tunsagool P., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.2024International Journal of Food Science and Technology
  0
  36Exploring metabolic pathway alterations in obese fermented feces mediated by individual fruit extracts of Triphala components using untargeted metabolomicsKwandee P., Somnuk S., Nakphaichit M., Wanikorn B., Roytrakul S., Tunsagool P.2024Journal of King Saud University - Science
  36(4)
  0