Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Probiotic ? Human breast milk ? Adhesion ? Immune Peptostreptococcaceae16S rRNA gene sequencingAcid producingAge-related gut microbial changesArabinoxylansAtopic dermatitisBacillus PrebioticBacteriaBacterial growthBeveragesBroiler chickencerealchickenchicken feedChildrencholesterolCoconutCore gut microbiomeCrude proteindrinkE.coliencapsulationEnzymatic hydrolysisEssential amino acidfecal metabolomicsFood applicationsFood consumption frequencyFungigastrointestinal microbiotaGeographic regionGut microbiomeGut microbiotagut modelGut–skin axisHigh pressure processhigh-fat dietHigh-pressure processHumanIntestinal microbiotaLactic acidLactic acid-producing bacteriaLactobacillus reuteri KUB-AC5Lactococcus lactis KA-FF 1-4MannanMetabolic functionsMetagene catalogueMeta-proteomicsprebioticPrebioticsprobioticprobioticspyrosequcingpyrosequencingRecoveryRhodotorulaRice huskRice strawRice strawsSaccharificationSalmonellaShort Chain Fatty Acidshort-chain fatty acidThai adultsvancomycin-resistant enterococcivegetable-based dietWhole metagenome shotgun (WMGS) sequencingXylooligosaccharideXylooligosaccharidesกรดไขมันสายสั้นการเชื่อมโยงของสมองและลำไส้การปรับเปลี่ยนระบบภูมิคุ้มกันการปรับเปลี่ยนสมดุลจุลินทรีย์การยึดเกาะการยึดเกาะกับลำไส้การหมักเซลล์ความเข้มข้นสูงการห่อหุ้มข้าวความหลากหลายคอเลสเตอรอลเครื่องดื่มโคเนื้อโพนยางคำจุลชีพในลำไส้จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารจุลินทรีย์ในลำไส้ชีววิทยาสังเคราะห์ชีวสารสนเทศขั้นสูงเชื้อ Salmonellaธัญพืชในลำไส้แบคทีเรียแบคทึเรียบาซิลัสโปรไบโอติกโพรไบโอติกมะพร้าวแมนแนนไมโครไบโอต้าไมโครไบโอมระบบจุลินทรีย์ในลำไส้โอลิโกแซคคาไรด์

  Interest

  Molecular Biology, Microbial Genetic, Microbiota in Animal and Human

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1The effect of including Lactobacillus reuteri KUB-AC5 during post-hatch feeding on the growth and ileum microbiota of broiler chickensNakphaichit M., Thanomwongwattana S., Phraephaisarn C., Sakamoto N., Keawsompong S., Nakayama J., Nitisinprasert S., Nitisinprasert S.2011Poultry Science
   90(12),pp. 2753-2765
   63
   2Urban diets linked to gut microbiome and metabolome alterations in children: A comparative cross-sectional study in ThailandKisuse J., La-ongkham O., Nakphaichit M., Therdtatha P., Momoda R., Tanaka M., Fukuda S., Fukuda S., Fukuda S., Fukuda S., Popluechai S., Kespechara K., Sonomoto K., Lee Y.K., Nitisinprasert S., Nakayama J.2018Frontiers in Microbiology
   9(JUN)
   33
   3A stress-induced rice (Oryza sativa L.) β-glucosidase represents a new subfamily of glycosyl hydrolase family 5 containing a fascin-like domainOpassiri R., Pomthong B., Akiyama T., Nakphaichit M., Onkoksoong T., Ketudat Cairns M., Ketudat Cairns J.2007Biochemical Journal
   408(2),pp. 241-249
   31
   4Distinct gut microbiota of healthy children from two different geographic regions of ThailandLa-ongkham O., Nakphaichit M., Leelavatcharamas V., Keawsompong S., Keawsompong S., Nitisinprasert S., Nitisinprasert S.2015Archives of Microbiology
   197(4),pp. 561-573
   29
   5Protective effect of lactobacillus reuteri KUB-AC5 against salmonella enteritidis challenge in chickensNakphaichit M., Sobanbua S., Siemuang S., Vongsangnak W., Nakayama J., Nitisinprasert S.2019Beneficial Microbes
   10(1),pp. 43-54
   14
   6Characterization and probiotic properties of Lactobacilli from human breast milkJamyuang C., Phoonlapdacha P., Chongviriyaphan N., Chanput W., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.20193 Biotech
   9(11)
   13
   7Secretor status is strongly associated with microbial alterations observed during pregnancyKumar H., Wacklin P., Wacklin P., Nakphaichit M., Loyttyniemi E., Chowdhury S., Shouche Y., Mättö J., Isolauri E., Salminen S.2015PLoS ONE
   10(7)
   11
   8Age-related changes in the gut microbiota and the core gut microbiome of healthy Thai humansLa-ongkham O., Nakphaichit M., Nakphaichit M., Nakayama J., Keawsompong S., Keawsompong S., Nitisinprasert S., Nitisinprasert S.20203 Biotech
   10(6)
   4
   9Antimicrobial peptide presenting potential strain-specific real time polymerase chain reaction assay for detecting the probiotic Lactobacillus reuteri KUB-AC5 in chicken intestineSobanbua S., Dolkittikul S., Nakphaichit M., Keawsompong S., Nitisinprasert S.2020Poultry Science
   99(1),pp. 526-535
   3
   10Comparative genome analysis reveals metabolic traits associated with probiotics properties in Lactobacillus reuteri KUB-AC5Jatuponwiphat T., Namrak T., Supataragul A., Nitisinprasert S., Nakphaichit M., Vongsangnak W.2019Gene Reports
   17
   3
   11Analysis of the infant gut microbiome reveals metabolic functional roles associated with healthy infants and infants with atopic dermatitis using metaproteomicsKingkaw A., Nakphaichit M., Suratannon N., Nitisinprasert S., Wongoutong C., Chatchatee P., Krobthong S., Charoenlappanit S., Roytrakul S., Vongsangnak W.2020PeerJ
   8
   2
   12Cloning and expression of the antimicrobial peptide from Lactobacillus reuteri KUB-AC5 and its characterizationSobanbua S., Tangthong J., Suveatwatanakul A., Nakphaichit M., Keawsompong S., Nitisinprasert S.2020International Journal of Agricultural Technology
   16(4),pp. 1013-1036
   2
   13MetGEMs Toolbox: Metagenome-scale models as integrative toolbox for uncovering metabolic functions and routes of human gut microbiomePatumcharoenpol P., Nakphaichit M., Panagiotou G., Panagiotou G., Panagiotou G., Senavonge A., Suratannon N., Vongsangnak W.2021PLoS Computational Biology
   17(1 December)
   2
   14Analysis of human gut microbiome: Taxonomy and metabolic functions in thai adultsRaethong N., Nakphaichit M., Suratannon N., Sathitkowitchai W., Sathitkowitchai W., Weerapakorn W., Keawsompong S., Vongsangnak W.2021Genes
   12(3),pp. 1-13
   1
   15Lactococcus lactis KA-FF 1-4 reduces vancomycin-resistant enterococci and impacts the human gut microbiomePlupjeen S.n., Chawjiraphan W., Charoensiddhi S., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.20203 Biotech
   10(7)
   1
   16Selection of potential probiotics with cholesterol-lowering properties for probiotic yoghurt productionWongrattanapipat S., Chiracharoenchitta A., Choowongwitthaya B., Komsathorn P., La-ongkham O., Nitisinprasert S., Tunsagool P., Nakphaichit M.2021Food Science and Technology International
   0
   17Two-stage processing for xylooligosaccharide recovery from rice by-products and evaluation of products: Promotion of lactic acid-producing bacterial growth and food application in a high-pressure processJaichakan P., Nakphaichit M., Rungchang S., Weerawatanakorn M., Phongthai S., Klangpetch W.2021Food Research International
   147
   0
   18Purification and characterization of a novel bacteriocin against vancomycin resistant enterococci produced by Enterococcus hirae HM02-04Nguyen N.T., Nakphaichit M., Nitisinprasert S., Roytrakul S.2021Applied Science and Engineering Progress
   14(2),pp. 259-270
   0
   19Anti-inflammatory Effect of Probiotic Limosilactobacillus reuteri KUB-AC5 Against Salmonella Infection in a Mouse Colitis ModelBuddhasiri S., Sukjoi C., Kaewsakhorn T., Nambunmee K., Nakphaichit M., Nitisinprasert S., Thiennimitr P.2021Frontiers in Microbiology
   12
   0
   20A randomized trial to evaluate the impact of copra meal hydrolysate on gastrointestinal symptoms and gut microbiomeSathitkowitchai W., Sathitkowitchai W., Suratannon N., Keawsompong S., Weerapakorn W., Patumcharoenpol P., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.2021PeerJ
   9
   0
   21Its2 sequencing and targeted meta-proteomics of infant gut mycobiome reveal the functional role of rhodotorula sp. During atopic dermatitis manifestationMok K., Suratanon N., Roytrakul S., Charoenlappanit S., Patumcharoenpol P., Chatchatee P., Vongsangnak W., Nakphaichit M.2021Journal of Fungi
   7(9)
   0
   22Integrative growth physiology and transcriptome profiling of probiotic limosilactobacillus reuteri kub-ac5Jatuponwiphat T., Namrak T., Nitisinprasert S., Nakphaichit M., Vongsangnak W.2021PeerJ
   9
   0
   23Synergistic activity of plant prebiotics and Lactococcus lactis KA-FF 1-4 to enhance vancomycin-resistant enterococci (VRE) growth inhibitionUdomsri P., Pongsuwanporn T., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.2020International Food Research Journal
   27(5),pp. 934-940
   0