Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย, 2542
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

  Expertise Cloud

  Acetate tolerant yeastAcetate-tolerant yeastAcetic acidAcetobacter acetiAntioxidant activityBacterial contaminationBioethanolby-productCo-cultivationDiversityDrying methodenzyme hydrolysisFermentationFermented Fruits and VegetablesFruits winefunctional propertyGerminationisoflavonesLactic acid bacteriaLactobacillus plantarumMolassesPlaa-somprobioticProcessingsoybeanThai riceVinegarYeastกรดอะซิติกกากน้ำตาลการเพิ่มมูลค่าข้าวความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเครื่องดื่มเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมัก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ น้ำส้มสายชูหมักเครื่องปรุงเครื่องปรุงรสอาหารโครงสร้างของแบคทีเรียจันทน์เทศชาดำชาหมักคอมบูชาถั่วเหลืองถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารนักเก็ตปลาส้มน้ำผลไม้นำมันมะพร้าวน้ำส้มสายชูเนื้อตาลสุกบะหมี่ปราศจากกลูเตน เครื่องดื่มโปรไบโอติกส์ น้ำส้มสายชูหมัก ไรซ์เบอร์รี่ ปิ่นเกษตรแบคทีเรียกรดอะซิติกแบคทีเรียแลคติกปลาส้มปลาส้ม ปลากะพง การหมักปลาส้ม ปลากะพง ผงโรยข้าวปลาหมักของไทยแป้งรีซิสแตนท์แปรรูปยีสต์ยีสต์ทนกรดโยเกิร์ตโยเกิร์ต เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ปราสจากนม วีแกนโยเกิร์ตพืชโยเกิร์ตรูปแบบใหม่ระดับความแก่ระบบทางเดินอาหารระยะการสุกราข้าวแดง / สีย้อมธรรมชาติ / ความคงทนของสี / ผ้าฝ้ายฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระลำไยแลคดตบาซิลัส แอซิโดฟิลัส Yoghurtแลคติกแอซิดแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัสวิสาหกิจชุมชนวุ้นมะพร้าวเวย์มะพร้าวไวน์ไวน์ผลไม้สับปะรดสับปะรด น้ำส้มสายชูหมัก การหมัก การแปรรูปสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidanสารระเหยให้กลิ่นสารสกัดจากสะค้านสารสำคัญเห็ดขอน ลูกชิ้นเห็ด แหนมเห็ด เครื่องดื่มเห็ด เห็ดบรรจุกระป๋อง และถุงรีทอร์ทเพาช์แหนมเห็ดแหนมเห็ดสุขภาพอาหารอาหารไทยอาหารเพื่อสุขภาพอาหารมังสวิรัติอาหารส่งออกอาหารสุขภาพอาหารหมักอาหารหมักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก อุตสาหกรรมอาหารเอทานอลแอลกอฮอล์ Mirinไอโซฟลาโวนฮาลาล

  Interest

  อาหารหมักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก , การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ทางอาหาร, การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
   • ทุนนอก 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 21 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 6 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 15 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a Thai fermented fishSaithong P., Panthavee W., Boonyaratanakornkit M., Sikkhamondhol C.2010Journal of Bioscience and Bioengineering
   110(5),pp. 553-557
   53
   2Prevention of bacterial contamination using acetate-tolerant Schizosaccharomyces pombe during bioethanol production from molassesSaithong P., Saithong P., Nakamura T., Shima J.2009Journal of Bioscience and Bioengineering
   108(3),pp. 216-219
   17
   3Isolation and primary identification of endophytic fungi from cephalotaxus mannii treesSaithong P., Panthavee W., Stonsaovapak S., Congfa L.2010Maejo International Journal of Science and Technology
   4(3),pp. 446-453
   11
   4Comparative study of red yeast rice with high monacolin K, low citrinin concentration and pigments in white rice and brown riceSaithong P., Chitisankul W., Nitipan S.2019Czech Journal of Food Sciences
   37(1),pp. 75-80
   3
   5Optimization of vinegar production from nipa (Nypa fruticans Wurmb.) sap using surface culture fermentation processSaithong P., Nitipan S., Permpool J.2019Applied Food Biotechnology
   6(3),pp. 193-200
   3
   6Feasibility of Leum Pua glutinous rice substrate for sugar syrup and vinegar production by raw starch degrading enzyme hydrolysisLomthong T., Saithong P.2019International Food Research Journal
   26(5),pp. 1515-1523
   3
   7Production and development of vinegar fermentation from broken Riceberry rice using raw starch-degrading enzyme hydrolysisSangngern N., Puangnark T., Nguansangiam W., Saithong P., Kitpreechavanich V., Lomthong T.20203 Biotech
   10(12)
   3
   8Screening of Acetate-Tolerant Yeast and Its Effect on Controlling Bacterial Contamination During Ethanol Production from Sugarcane MolassesSaithong P., Vanichsriratana W., Morakul S.2020Sugar Tech
   0