ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

?-glucosidase1ตำบล1มหาวิทยาลัยAcetate tolerant yeastAcetate-tolerant yeastAcetic acidAcetic acid bacteriaAcetobacter acetiAcetobacter sp.ALABamylolytic lactic acid bacteriaAntimicrobial coatingArthrospiraAstaxanthinBacterial communityBacterial contaminationbacteriocinBCGBig DataBioethanolbiomassby-productCampylobacter spp.Cephalotaxus manniiCereals drinksCholesterol removalCoconut productCo-cultivationC-PhycocyaninCultivationData AnalyticsData Sciencedietary phytaseDiversityDrying methodEncapsulationEscherichia coliExopolysaccharideExtractionfecal microbiomeFermented Fruits and Vegetablesfermented rice noodlefermented rice noodlesFood Microbiologyfood safetyfreeze-dryingHaematococcushalophilic glutaminaseisoflavoneKai algaeKhanomjeenLactic Acid Bacterialactic acid treatment of cereal grainslactic acid treatment of cerealsLactobacillus acidophilusLactobacillus plantarumLipidmicroalgaemicroencapsulationMolassesNutrientPCRphytasepigPrebioticProbioticproteinproteolytic bacteriaShelf lifeShigellaSpirulinaStarter cultureU2TVinegarYeastกล้าเชื้อการเพิ่มมูลค่าการสกัดการหมักขนมจีนแป้งหมักข้อมูลสารสนเทศจุลชีววิทยาทางอาหารจุลินทรีย์ทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโลยีชีวภาพน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูหมักแบคทีเรียกรดแลคติกแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งปลาส้มโปรติโอไลติกแบคทีเรียโปรไบโอติกพรีไบโอติกมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ลูทีนแลคติกแอซิดแบคทีเรียสไปรูลิน่าสมุนไพรสาหร่ายสาหร่ายขนาดเล็กเอนไซม์อะไมเลส

Executives


Persons (ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

ดร. ประมวล ทรายทอง

pramuan.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629-35

Avata

ดร. สิรินันท์ ชมภูแสง

sirinan.sh@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629-35 #1408

Avata

นาง พัทธินันท์ วาริชนันท์

patthinun.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428629-35ต่อ410

Avata

นาง กนกวรรณ ยอดอินทร์

kanokwan.d@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629-35

Avata

ดร. เขมพัษ ตรีสุวรรณ

khemmapas.tr@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629-35

Avata

ดร. วนิดา ปานอุทัย

wanida.pa@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-942-8629-35#1402

Avata

นางสาว กัญญรัตน์ กัญญาคำ

kanyarat.ka@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428629-35 ต่อ 408

Avata

ดร. จุฑามาศ กลิ่นโซดา

jutamat.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629

Avata

ดร. อรวรรณ ละอองคำ

ifrowl@ku.ac.th, โทร. 0 2942 8629-35 1411

Avata

ดร. กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์

ifrktd@ku.ac.th, โทร. 029428629-35 ต่อ1407

Avata

ดร. นภัสสร เพียสุระ

ifrnop@ku.ac.th, โทร. 02-9428629


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 5 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิจัย 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 56 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 31 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 186 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 117 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 136 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 203 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 107 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 135 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 229 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 109 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 120 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 83 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 6 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 74 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 44 เรื่อง (Unknown 44 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 46 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 27 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 27 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 18 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)