ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

9

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

?-glucosidase1ตำบล1มหาวิทยาลัยacetate tolerant yeastAcetate-tolerant yeastAcetic acidAcetic acid bacteriaAcetobacter acetiALABamylolytic lactic acid bacteriaAntimicrobial coatingArthrospiraAstaxanthinbacterial contaminationbacteriocinBig DataBioethanolbiomassby-productC-PhycocyaninData AnalyticsData Sciencedietary phytaseDrying methodEncapsulationEscherichia coliExopolysaccharideextractionfermented rice noodlefermented rice noodlesFood Microbiologyfood safetyfreeze-dryingFruits wineGABAHaematococcushalophilic glutaminaseisoflavoneKai algaeKhanom jeenLactic Acid Bacterialactic acid treatment of cereal grainslactic acid treatment of cerealsLactobacillus acidophilusLactobacillus paracaseiLactobacillus plantarumLipidListeriaListeria monocytogenesmetabolically active bacteriaMicroalgaeMicrobial enzymesmicroencapsulationMolassesMonacolin KMonascus purpureusmultiplex PCRNon digestible fiberNutrientPCRphytasepigPlaa-sompolysaccharidePrebioticProbioticprocessingproteaseProteinproteolytic bacteriaShigellaSpirulinaStarter cultureU2TVinegarYeastกล้าเชื้อการหมักขนมจีนแป้งหมักข้อมูลสารสนเทศจุลชีววิทยาทางอาหารจุลินทรีย์ทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโลยีชีวภาพน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูหมักแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งปลาส้มโปรติโอไลติกแบคทีเรียโปรไบโอติกแผนที่สิทธิบัตรพรีไบโอติกมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์แลคติกแอซิดแบคทีเรียสไปรูลิน่าสาหร่ายสาหร่ายไกอะไมเลสอาหารหมักเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์เอนไซม์อะไมเลส

Executives


Persons (ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

ดร. อรวรรณ ละอองคำ, นักวิจัย

E-Mail: orawan.lao@ku.ac.th Tel.0 2942 8629-35 1411


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย 13 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 136 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 86 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 100 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 166 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 90 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 105 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 176 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 69 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 107 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 56 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 6 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 47 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 46 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 27 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 20 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)