Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  ? Hevea brasiliensis? Protein extraction? SDS-PAGE electrophoresisAnionic phospholipidsCiderCoconut productCoconut syrupFood biotechnologyGenetic DiversityGummyHealthy FoodsHevea brasiliensisHigh Nutritious FoodsLatex coagulationMicrobial enzymesMonascus sp.mung beanNatural rubberNew normal yoghurt-like productNon-dairy yoghurt-like productPineapple residuePlant-based yoghurtprebioticPremium Nutritional ValuesprobioticproteinProtein and enzyme technologyProtein and lipid biochemistry Quinoaricerice branRicotta CheeseRubber elongation factorRubber particle proteinsSmall rubber particle proteinsoy beanSupply-chainvalue addedXOSกระบวนการแปรรูปอาหารโดยใช้ความกล้วยน้ำว้าการก่อภูมิแพ้การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารการเพิ่มมูลค่าการเหง้าสับปะรดโกโก้ข้าวไข่ข้าวความหลากหลายทางพันธุกรรมควินัวคีนัวคุณค่าเชิงโภชนาการสูงคุณสมบัติเชิงหน้าที่เครื่องดื่มผงงาดำจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารไซเดอร์วีนีการ์ถั่วเขียวถั่วเขียวผิวดำถั่วดำถั่วแดงหลวงถั่วเหลืองเทคโนโลยีการทำแห้งนมนมอะโวคาโดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันเอ็มซีทีน้ำส้มสายชูหมักน้ำส้มสายชูหมัก เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมัก ข้าวไรซ์เบอรี่ ลูกหม่อนน้ำส้มสายชูหมัก ผลไม้ ส่วนเหลือ การเพิ่มมูลค่าโปรตีนโปรตีนทางเลือก โยเกิร์ตพืชโปรตีนพืชผงฟักทองเสริมโปรตีน ฟักทอง ผงเมล็ดฟักทองหมัก เอนไซม์ผลพลอยได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์หมักคล้ายโยเกิร์ตผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกเชิงพาณิชย์พัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วมะพร้าวมังคุดแมลงกินได้โยเกิร์ต เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ปราสจากนม วีแกนโยเกิร์ตจากพืชโยเกิร์ตพืชโยเกิร์ตรูปแบบใหม่รำข้าวสมบัติเชิงหน้าที่ส่วนเหลือทิ้งส่วนเหลือทิ้ง ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เชื้อราโมแนสคัส ริคอตต้าชีส การเพิ่มมูลค่า By-productห่วงโซ่อุปทานหัวปลีอะโวคาโดอัลมอนด์อาหารคุณค่าเชิงโภชนาการสูงอาหารทางเลือกเอนไซม์

  Interest

  Protein and enzyme technology, Food biotechnology, Protein and lipid biochemistry , Microbial enzymes

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 640 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rubber particle proteins REF1 and SRPP1 interact differently with native lipids extracted from Hevea brasiliensis latexWadeesirisak K., Castano S., Berthelot K., Vaysse L., Bonfils F., Peruch F., Rattanaporn K., Liengprayoon S., Lecomte S., Bottier C.2017Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes
  1859(2),pp. 201-210
  35
  2Rapid evolution of biochemical and physicochemical indicators of ammonia-stabilized Hevea latex during the first twelve days of storageBottier C., Gross B., Wadeesirisak K., Srisomboon S., Jantarasunthorn S., Musigamart N., Roytrakul S., Liengprayoon S., Vaysse L., Kunemann P., Vallat M., Mougin K.2019Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  570,pp. 487-498
  5
  3Interactions of REF1 and SRPP1 rubber particle proteins from Hevea brasiliensis with synthetic phospholipids: Effect of charge and size of lipid headgroupWadeesirisak K., Castano S., Vaysse L., Vaysse L., Bonfils F., Bonfils F., Peruch F., Rattanaporn K., Liengprayoon S., Lecomte S., Bottier C., Bottier C.2023Biochemical and Biophysical Research Communications
  679,pp. 205-214
  0