Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์ (Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2559
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2552
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  BCG EconomyData analyticOne Tambom One UniversityOne Tambon One UniversityRegional DevelopmentRhododendron arboreum Sm.ricerice branU2T for BCGUlva rigidaกระเจี๊ยบเขียวกระชายเหลืองความเป็นพิษความเป็นพิษต่อเซลล์ความเป็นพิษในสัตว์ทดลองเคราตินเครื่องดื่มฟังก์ชั่นเครื่องสำอางเคอร์คูมินอยด์โคโรนาไวรัส 2019ไคโตซานจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารซอสซาโปนินเซมเบ้เซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารต้านการอักเสบต้านทานออกซิเดชันต้านอนุมลูอิสระต้านอนุมูลอิสระตำรับยาสมุนไพรไทยแตงโมถั่วเขียวถั่วเหลืองน้ำมันนวดลังกาสุกะน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดบัวหลวงปฏิกรณ์ชีวภาพประเมินความเสี่ยงปริมาณกล้าเชื้อแป้งกล้วยน้ำว้าแปรรูปแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าโปรตีนโปรตีนไฮโดรไลเซทผงไข่มุกผลพลอยได้จากการผลิตผู้นับถือศาสนาอิสลามผู้สูงอายุผู้สูงอายุพืชสมุนไพรไทยโพรไบโอติกฟิล์มฟิล์มประกอบฟิล์มแอคทีฟโภชนาการและสุขภาพมอลโทเด็กซ์ทรินมะรุมเมล็ดเมือกหอยมุกโยเกิร์ตจากพืชใยอาหารระบบภูมิคุ้มกัน สมุนไพรไทย โควิด-19 ไวรัสซาร์ส-โควี-2 กระตุ้นภูมิคุ้มกันรำข้าวโรคกระดูกพรุนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โรคอัลไซเมอร์ฤทธิ์ทางชีวภาพแลคติกแอซิดแบคทีเรียสมบัติเชิงหน้าที่สมุนไพรอัดแท่งสร้างเซลลืกระดูกส่วนประกอบอาหารสามเกลอสารปนเปื้อนสารพิษสารสกัดสารสำคัญสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอาหารเชิงหน้าที่หอยมุกกัลปังหาหอยมุกแกลบหอยมุกจานอนาคตอามาซาเกะอามาซาเกะแลคติกอาหารอาหารเชิงฟังก์ชั่นอาหารไทยพร้อมบริโภคอาหารไทยมังสวิรัติอาหารไทยฮาลาสอาหารเพื่อสุขภาพอาหารฟังก์ชั่นอาหารส่งออกอาหารสุขภาพอาหารใหม่อิมัลชันเอนแคปซูเลชั่นเอนไซม์กลูตามิเนสชอบเกลือไอโซฟลาโวน

  Interest

  โภชนาการและสุขภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตคลองสามวา
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
   • ห้อง - ชั้น - อาคารองค์กรบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
   • ห้อง - ชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
   • ห้อง 535,510 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 613 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 641 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 906 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายพัฒนาชุมชน ชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องสำนักงานเขตบึงกุ่ม ชั้น 1-5 อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
   • ห้องห้อง 904 แลบเซลล์ ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 1,2 อาคารสำนักงงานอบต.ขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (94)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Biological activities of Boesenbergia rotunda parts and extracting solvents in promoting osteogenic differentiation of pre-osteoblastsSaah S., Siriwan D., Trisonthi P.2021Food Bioscience
  41
  15
  2Scaffolds of fish skin gelatin from unicorn leatherjackets (Aluterus monoceros) reinforced with chitosan for bone tissue engineeringSaah S., Oungbho K.2017Chiang Mai Journal of Science
  44(4),pp. 1611-1623
  4
  3Cytotoxic effect of surfactants used in self-microemulsifying drug delivery systems (SMEDDS) on normal and cancer gastrointestinal cell linesSaah S., Kaewkroek K., Wiwattanapatapee R.2018Latin American Journal of Pharmacy
  37(11),pp. 2244-2253
  1
  4PHYTOCHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF CRUDE EXTRACT FROM FLOWERS AND LEAVES OF Rhododendron arboreum Sm. FROM NORTHERN THAILANDWinitchai S., Liengprayoon S., Suphamitmongkol W., Tomorn N., Chaiyut J., Lerksamran T., Banchong Y., Trisonthi P., Saah S., Musigamart N.2021Malaysian Applied Biology
  50(3),pp. 23-37
  0
  5Effects of pretreatment and drying methods on physical properties and bioactivity of sea lettuce (Ulva rigida)Satmalee P., Pantoa T., Saah S., Paopun Y., Tamtin M., Kosawatpat P., Thongdang B.2023Food Science and Technology (Brazil)
  43
  0
  6Enhancement of Halophilic Glutaminase Producing by Tetragenococcus muriaticus FF5302 in BioreactorDueramae S., Saah S., Shompoosang S., Varichanan P.2023Trends in Sciences
  20(4)
  0