Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์ (Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2559
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2552
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย1ตำบล1มหาวิทยาลัยAlkaline phosphataseAlzheimer'sanimal toxicologyanti-inflammatoryanti-melanogenicAntioxidantBig DataBioactive compoundbioactive compoundsCOVID-19cytotoxicityData AnalyticData AnalyticsData ScienceElderlyFunctional foodherbal standardizationimmunomodulationKrachaiMC3T3-E1 cellMuslimNelumbo nucifera์Nelumbo nuciferanovel foodOne Tambom One UniversityOne Tambon One UniversityOsteoblastOsteoporosisprobioticsReady to eatRhododendron arboreum Sm.SARS-CoV-2กระชายเหลืองกากถั่วเหลืองการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรการเจริญของจุลินทรีย์การประยุกต์ใช้การปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันกุหลาบพันปีขนมขบเคี้ยวข้าวหอมมะลิความเป็นพิษความเป็นพิษต่อเซลล์ความเป็นพิษในสัตว์ทดลองเคราตินเครื่องสำอางโคโรนาไวรัส 2019ไคโตซานซอสซาโปนินเซมเบ้เซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารต้านการอักเสบต้านทานออกซิเดชันต้านอนุมลูอิสระต้านอนุมูลอิสระตำรับยาสมุนไพรไทยแตงโมถั่วเหลืองน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดบัวหลวงแป้งกล้วยน้ำว้าแปรรูปผงไข่มุกผู้นับถือศาสนาอิสลามผู้สูงอายุผู้สูงอายุโพรไบโอติกฟิล์มประกอบฟิล์มแอคทีฟโภชนาการและสุขภาพมะรุมเมล็ดเมือกหอยมุกใยอาหารโรคกระดูกพรุนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โรคอัลไซเมอร์สมุนไพรอัดแท่งสร้างเซลลืกระดูกส่วนประกอบอาหารสามเกลอสารสกัดสารสำคัญหอยมุกกัลปังหาหอยมุกแกลบหอยมุกจานอนาคตอาหารเชิงฟังก์ชั่นอาหารไทยพร้อมบริโภคอาหารไทยมังสวิรัติอาหารไทยฮาลาสอาหารเพื่อสุขภาพอาหารฟังก์ชั่นอาหารส่งออกอาหารสุขภาพอาหารใหม่ไอโซฟลาโวน

  Interest

  โภชนาการและสุขภาพ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตคลองสามวา
    • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
    • ห้อง - ชั้น - อาคารองค์กรบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
    • ห้อง - ชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
    • ห้อง 0 ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
    • ห้อง 535,510 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
    • ห้อง 906 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องศูนย์ถ่ายทอดฯ ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องสำนักงานเขตบึงกุ่ม ชั้น 1-5 อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
    • ห้องห้อง 904 แลบเซลล์ ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
    • ห้องห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว
    • ห้องห้องประชุม ชั้น 1,2 อาคารสำนักงงานอบต.ขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก