Person Image

  Education

  • วท.บ.(โภชนวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2549
  • วท.ม.(โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2553
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2565

  Expertise Cloud

  ?-Glucosidase1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยaglyconeaglyconesAnthocyaninanti-inflammationantioxidant activityBetter lifeBeverageBig DatabioaccessibilityBlack glutinous ricecalciumchewingChronic inflammationCommunity enterpriseConsumer acceptabilityData AnalyticData ScienceDigestionEating styleelderlyEndosperm cell wallFermented germinate ricefermented productFOOD STEAMERfunctional propertyhyperglycemiaisoflavonesLactobaciliLactobacillus brevis 8007Lactobacillus plantarumLeum Phua ricemeetingMenopausemilknutrition compositionOKARAOryza sativa cv. Leum PhuaOryza sativa cv. RD6Overall balance flavorpeptidePhasecolus vulgaris L.Phyto sterolProteinProtein digestibilityRD6 riceready-to-used saucesRed bean germination การอักเสบเรื้อรังREFRIGERATORretort pouchRicerice productsRiceberry ricesoybean residuesoymilk Sufficiency economy philosophyswallowingThai foodThai foodsThai herbs flavorU2Tกระเจี๊ยบเขียวกระบวนการความร้อนกระบวนการผลิตกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระบวนการเอกซ์ทรูซันกล้าเชื้อกลิ่นรสกัมพูชากากงา (sesame cake)กากถั่วเหลืองการกลืนการกลืนอาหารการกักเก็บสารสำคัญการดูดซึมแคลเซียมการตลาดการต้านอนุมูลอิสระการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตราด กัมพูชา เวียดนามการทำแห้งแบบพ่นฝอยการนำไปผ่านความร้อนการบดเคี้ยวการบริโภคอาหารการบริหารจัดการที่ดีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเฉพาะกลุ่มการเพาะงอกข้าวไรซ์เบอรี่ถั่วเหลืองธัญพืชผู้สูงอายุพฤติกรรมสุขภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรไทยใยอาหารลดโซเดียมวิสาหกิจชุมชนอาหารอาหารไทย

  Interest

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเฉพาะกลุ่ม, การศึกษาความสามารถในการย่อยสารอาหารด้วยวิธีการศึกษาในหลอดทดลอง, ปฏิสัมพันธ์หรือการเกิดอันตรกิริยาระหว่างองค์ประกอบอาหารหรือสารอาหารและผลต่อการย่อยสารอาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 535 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 1,2 อาคารสำนักงงานอบต.ขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (80)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Investigation of Thai plants for potential sources of inulin-type fructansJudprasong K., Tanjor S., Puwastien P., Sungpuag P.2011Journal of Food Composition and Analysis
  24(4-5),pp. 642-649
  61
  2Effect of rice bran oil or coconut oil on in vitro carbohydrate and protein digestion of cooked fragrant riceTanjor S., Tanjor S., Hongsprabhas P., Hongsprabhas P.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 496-507
  0