ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Ames testAntimutagenic activityantimutagenicityantioxidantantioxidant activityantioxidant capacitybananasbig dataBioactive compoundsCalciumCholesterolConventional ricecurcuminoiddata analyticsdata sciencedietary fiberElderlyemulsionexperimental ratsfunctional foodfunctional propertyGerminated soybeangerminationhyperglycemialipidluteinMolecular Dynamics SimulationsMolecular gastronomynitrosationnutritional compositionnutritional valueorganic ricepeptidePhysical propertiesphysicochemical propertiesProcessingprotein efficiency ratioratsresistant starchripeningsaponinserumSesquiterpene lactonesSoybeanSoymilkstarch digestibilityThai foodThai foodsThai fruitstotal phenolicTriglycerideU2Tunpolished ricevegetableszeaxanthinกระชายเหลืองกระบวนการผลิตกลิ่นรสการบดเคี้ยวการสกัดกึ่งสำเร็จรูปข้าวกล้องความร้อนคุณค่าทางโภชนาการเครื่องดื่มเต้าหู้ถั่วเหลืองเทคโนโลยีธัญพืชเนื้อสัมผัสแปรรูปโปรตีนผลไม้ผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านผู้สูงอายุพริกพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักใยอาหารโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ลดโซเดียมวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารสำคัญสุขภาพหนูทดลองเห็ดตีนแรดอาหารอาหารไทยอิมัลชันอิมัลชัน Molecular gastronomyอุตสาหกรรมอาหารเอนแคปซูเลชั่นเอมส์เทสต์ไอโซฟลาโวน

Executives


Persons (ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

ดร. ดาลัด ศิริวัน, นักวิจัย

E-Mail: ifrdls@ku.ac.th Tel.0-2942-8629 ต่อ 1823


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 4 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิจัย 8 คน, นักโภชนาการ 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 137 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 78 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 107 โครงการ)
 • ทุนนอก 308 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 188 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 210 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 300 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 150 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 150 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 70 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 24 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 45 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 165 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 103 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 36 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 21 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 66 รางวัล (เกียรติบัตร 18 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 42 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)