ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Ames testAntimutagenic activityantimutagenicityantioxidantantioxidant activityantioxidant capacitybananasbig dataBioactive compoundsCalciumcholesterolconventional riceCurcuminoiddata analyticsdata sciencedietary fiberElderlyEmulsionexperimental ratsfunctional foodfunctional propertygerminated soybeangerminationhyperglycemialipidluteinMolecular Dynamics SimulationsMolecular gastronomynutritional compositionOrganic ricepeptidePhysical propertiesphysicochemical propertiesProcessingprotein efficiency ratioratsResistant StarchripeningsaponinserumSesquiterpene lactonessoybeanSoymilkstarch digestibilityThai foodThai foodsThai Fruitstotal phenolicTriglycerideU2Tunpolished ricevegetableszeaxanthinกระชายเหลืองกระบวนการผลิตกลิ่นรสการบดเคี้ยวการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการสกัดกึ่งสำเร็จรูปข้าวกล้องความร้อนคุณค่าทางโภชนาการเครื่องดื่มเครื่องเทศเต้าหู้ถั่วเหลืองเทคโนโลยีธัญพืชเนื้อสัมผัสแปรรูปโปรตีนผลไม้ผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านผู้สูงอายุพริกพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักโภชนาการใยอาหารโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ลดโซเดียมวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสารสำคัญสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุขภาพหนูทดลองเห็ดตีนแรดอาหารอาหารไทยอาหารสุขภาพเอนแคปซูเลชั่นเอมส์เทสต์

Executives


Persons (ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

นาง จันทร์เพ็ญ แสงประกาย

janpen.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8630

Avata

นาง อุษาพร ภูคัสมาส

usa.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629

Avata

ดร. ดาลัด ศิริวัน

dalad.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629 ต่อ 1823

Avata

ดร. วิชชา ตรีสุวรรณ

witcha.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428629 ext 815

Avata

นางสาว วาสนา นาราศรี

wassana.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428629-35

Avata

ดร. ศิริพร ตันจอ

siriporn.tan@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428629-35(606)

Avata

นาย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว

yathippawi.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428629

Avata

นางสาว ชุษณา เมฆโหรา

chusana.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428629-35ext 607

Avata

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

orathai.saw@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8629#641905

Avata

ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ

ifrppt@ku.ac.th, โทร. 029428629 ต่อ 1906

Avata

ดร. วีรวิชญ์ ภัทรยิ่งสกุล

ifrwip@ku.ac.th, โทร. 0-29428629 (641607)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (นักโภชนาการ ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 5 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิจัย 4 คน, นักโภชนาการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 188 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 95 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 151 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 389 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 216 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 276 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 325 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 170 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 155 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 95 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 24 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 4 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 67 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 168 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 105 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 36 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 22 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 78 รางวัล (เกียรติบัตร 19 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 53 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)