ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

11

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

49

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

7

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Ames testAntimutagenic activityantimutagenicityantioxidantantioxidant activityantioxidant capacitybananasbig dataBioactive compoundsCalciumcholesterolconventional ricecurcuminoiddata analyticsdata sciencedietary fiberElderlyemulsionExperimental ratsfunctional foodfunctional propertyGerminated soybeangerminationhyperglycemialipidluteinMolecular dynamics simulationsMolecular gastronomynitrosationnutritional compositionnutritional valueORACorganic ricepeptidePhysical propertiesPhysicochemical PropertiesProcessingprotein efficiency ratioratsresistant starchripeningsaponinserumSesquiterpene lactonesSoybeanSoymilkstarch digestibilityThai foodThai foodsThai fruitstotal phenolictriglycerideU2Tunpolished ricevegetableszeaxanthinกระชายเหลืองกระบวนการผลิตกลิ่นรสการบดเคี้ยวการสกัดข้าวกล้องความร้อนคุณค่าทางโภชนาการเครื่องดื่มเครื่องเทศเต้าหู้ถั่วเหลืองเทคโนโลยีธัญพืชเนื้อสัมผัสแปรรูปโปรตีนผลไม้ผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านผู้สูงอายุพริกพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักใยอาหารโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ลดโซเดียมวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสารสำคัญสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุขภาพหนูทดลองเห็ดตีนแรดอาหารอาหารไทยอาหารสุขภาพเอนแคปซูเลชั่นเอมส์เทสต์

Executives


Persons (ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

ดร. ดาลัด ศิริวัน, นักวิจัย

E-Mail: ifrdls@ku.ac.th Tel.0-2942-8629 ต่อ 1823


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (นักโภชนาการ ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 6 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิจัย 3 คน, นักโภชนาการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 170 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 89 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 135 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 375 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 213 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 265 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 318 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 165 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 153 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 87 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 24 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 61 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 168 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 105 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 36 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 22 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 77 รางวัล (เกียรติบัตร 19 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 52 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)