ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Ames testantimutagenic activityantimutagenicityantioxidantantioxidant activityAntioxidant capacitybananasCalciumcholesterolconventional ricecurcuminoiddietary fiberElderlyEmulsionexperimental ratsfunctional foodfunctional propertygerminated soybeanGerminationhyperglycemialipidluteinMolecular Dynamics SimulationsMolecular Gastronomynutritional compositionnutritional valueorganic ricepeptidePhysical propertiesphysicochemical propertiesProcessingprotein efficiency ratioratsResistant StarchripeningsaponinserumSesquiterpene lactonessoybeanSoymilkstarch digestibilityThai foodThai foodsThai fruitsTotal phenolicTricholoma mushroomtriglycerideunpolished ricevegetableszeaxanthinกระบวนการผลิตกลิ่นรสการบดเคี้ยวกึ่งสำเร็จรูปขนมไทยข้าวกล้องความร้อนคุณค่าทางโภชนาการเครื่องดื่มเครื่องดื่มโปรตีนโคเลสเตอรอลเจลลี่ชีวเคมีซอสหมักเต้าหู้ไตรกลีเซอไรด์ถั่วเขียวถั่วเหลืองเทคโนโลยีธัญพืชนมถั่วเหลืองน้ำพริกเนื้อสัมผัสบทสวด (ซูเราะห์)เบต้าไซยานินปลาแปรรูปโปรตีนผลไม้ผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านผู้สูงอายุพริกพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักใยอาหารโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ลดโซเดียมวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสุขภาพหนูทดลองเห็ดตีนแรดอาหารอาหารไทยเอมส์เทสต์

Executives


Persons (ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

ดร. ดาลัด ศิริวัน, นักวิจัย

E-Mail: ifrdls@ku.ac.th Tel.0-2942-8629 ต่อ 1823


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 4 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิจัย 8 คน, นักโภชนาการ 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 125 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 74 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 95 โครงการ)
 • ทุนนอก 298 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 183 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 205 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 285 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 141 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 144 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 59 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 24 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 34 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 159 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 99 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 36 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 19 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 65 รางวัล (เกียรติบัตร 17 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 42 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)