Person Image

  Education

  • วท.ม. (โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  Expertise Cloud

  Anti-inflammationAnti-inflammatoryAntioxidantCaco-2 cellscarcinogensCarissa carandascell viabilitychewingChronic inflammationConsumer acceptabilityCreative foodcytotoxicityDysphagia DietelderlyEmulsionEmulsionsfunctional compoundsFunctional foodGlycemic indesgrilled foodHerbal medicinal compoundHylocereus costaricensishyperglycemiaIntracellular ROSMolecular gastronomyMutagensnitric oxidenutrition compositionOverall balance flavorPhasecolus vulgaris L.Physicochemical propertiesPsidium guajavaRAW264.7 cellRAW264.7 cellsRAW264.7 cells reactive oxygen speciesready-to-used saucesRed bean germination การอักเสบเรื้อรังretort pouchRice floursaltsalt metersalt reductionSaltinessSmile Care FoodSodium reductionswallowingTechnologyThai foodการกลืนการบดเคี้ยวการอักเสบเรื้อรังเกลือเกลือลดโซเดียมแก้วมังกรแดงแก้วมังกรพันธุ์สีแดงแก้วมังกรสีแดงข้าวสีความข้นหนืดความคงตัวความดันโลหิตสูงความเป็นพิษต่อเซลล์คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์เครื่องดื่มเครื่องปรุงเครื่องปรุงรสชีวภาพความพร้อมการดูดซึมซอสปรุงรสซอสหมักเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ caco-2เซลล์ไลน์RAW264.7โซเดียมโซเดียมคลอไรด์ดัชนีน้ำตาลต้านการอักเสบถั่งแดงเพาะงอกถั่วแดงเพาะงอกเทคโนโลยีนวัตนวัตกรรมนำปรุงสำเร็จรูปเนื้อสัมผัสบดเคี้ยวเบต้าไซยานินเบาหวานแป้งกล้วยน้ำว้าแป้งข้าวโปรตีนดัดแปลงผงเจลให้ความข้นหนืดผงปรุงผงปรุงรสผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลดโซเดียมวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารสมุนไพรไทยอาหารไทยอาหารปรับเนื้อสัมผัสอิมัลชันเอนแคปซูเลชั่น

  Interest

  การใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทางด้านโภชนาการ, โภชนาการและภูมิคุ้มกันของร่างกาย, สารพฤกษเคมีและภาวะการอักเสบเรื้อรัง

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2564 - ก.ค. 2564 รองหัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 608 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (53)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Eryngium foetidum suppresses inflammatory mediators produced by macrophagesMekhora C., Muangnoi C., Chingsuwanrote P., Dawilai S., Svasti S., Chasri K., Tuntipopipat S.2012Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  13(2),pp. 653-664
  34
  2Impact of self-monitoring of salt intake by salt meter in hypertensive patients: A randomized controlled trial (SMAL-SALT)Wiriyatanakorn S., Mukdadilok A., Kantachuvesiri S., Mekhora C., Yingchoncharoen T.2021Journal of Clinical Hypertension
  2
  3Antioxidant and anti-inflammatory properties of herbal medicine compound (KodiPur®) using in vitro assayMekhora C., Vattanasuchat N.2019Agriculture and Natural Resources
  53(2),pp. 197-204
  0