Expertise Cloud

Dysphagia Dieteye healthhealthyluteinLutein and ZeaxanthinMacular DegenerationmeetingSmile Care FoodsnackSoups Healthy product Nutritious Development The Elderly Thai fruitsUniversal Design Foodzeaxanthinกระบวนการผลิตกลิ่นรสกากถั่วเหลืองกากโปรตีนถั่วเขียวการกลืนการกลืนอาหารการบดเคี้ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร, การพัฒนาสูตร คิดค้นและพัฒนาตำรับอาหารการเพิ่มรายได้การยืดอายุการยืดอายุผลิตภัณฑ์เกลือแร่แกงป่าขนมกรอบเค็มขนมเค้กขนมเด็กขนมถั่วตัดขนมทองม้วนขนมปัง สังขยาขนมปังแซนวิชขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะไส้ไก่ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วขนมลูกชุบขนุนอ่อนข้าวกล้องข้าวกล้องงอกข้าวตังข้าวโอ๊ตคชาณุรักษ์คั่วกลิ้งอบแห้งเครื่องดื่มเครื่องปรุงรสงาดำแจ่วฮ้อนชนิดผงช็อกโกแลตช็อคโกแลตช้างแช่แข็งซาลาเปาซุปสุขภาพโซเดียมโซเดียมคลอไรด์ทองหยอดทอฟฟี่กะทิธัญพืชผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กุ้งเจผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวผู้สูงอายุฝอยทองพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาสูตรมะพร้ากะทิยืดอายุเยลลี่รสกาแฟรสช็อกโกแลตรสทุเรียนรับประทานอาหารได้มากลดไขมันลดโซเดียมลดนำ้ตาลลดน้ำตาลลูกชิ้น หัวปลีลูกชุบลูกตาลวิลเลจเทคเจอไรเซอร์ศึกษาอายุการเก็บสตอเบอรี่สถานที่ผลิตอาหารสมุนไพรสังขยาใบเตยสุขภาพสูตรเสริมคอลลาเจนเห็ดหอมอบแห้งอายุการเก็บอาหารอาหารปรับเนื้อสัมผัสอาหารลดเค็ม โภชนาการ เครือข่ายอาหารว่างอาหาว่าง การประชุม โภชนาการ

Interest

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร, การพัฒนาสูตร คิดค้นและพัฒนาตำรับอาหาร

Administrative Profile

 • ต.ค. 2550 - ต.ค. 2552 หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง(ผู้รักษาราชการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ก.พ. 2550 - ก.ย. 2550 หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
  • ห้อง - ชั้น - อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
  • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
  • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
  • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
  • ห้อง 608 ชั้น 6 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
  • ห้อง 609 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
  • ห้อง 640 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
  • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 31 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 21 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 20 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation