สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาเขตบางเขน

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

19

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

57

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

1ตำบล1มหาวิทยาลัยAmes testanthocyaninantimutagenic activityAntimutagenicityAntioxidantantioxidant activityAntioxidant capacityArthrospiraBeveragebig datadata analyticsdata scienceELISAEmulsionEsterificationExtractionExtrusionextrusion processFatty acidfood allergenFood AllergyFood Microbiologyfunctional foodfunctional propertiesGABAgerminationLactic Acid BacterialipidMaltodextrinmicroalgaeMicrochannel emulsificationMolecular gastronomyoptimizationPCRphysical propertiesphysicochemical propertiesPrebioticProbioticProcessingProteinQualityratsresistant starchricerice floursnacksoybeanSpirulinasucroseTemperaturetextureThai foodThai foodsU2TXylo-oligosaccharideกระบวนการผลิตกระบวนการเอกซ์ทรูชันกลิ่นรสการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสกัดกึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวขนมจีนแป้งหมักข้าวข้าวกล้องข้าวโพดข้าวไรซ์เบอรี่คุณค่าทางโภชนาการคุณสมบัติทางกายภาพเครื่องดื่มซอสพริกถั่วเหลืองธัญพืชนมถั่วเหลืองน้ำพริกเนื้อสัมผัสแป้งข้าวแปรรูปโปรตีนผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผักพื้นบ้านผู้สูงอายุพัฒนาผลิตภัณฑ์ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ลดโซเดียมแลคติกแอซิดแบคทีเรียวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสุขภาพหนูทดลองอายุการเก็บอาหารอาหารไทยอิมัลชันอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชัน

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 92 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 7 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 13 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 10 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 7 คน, นักวิจัย 38 คน, นักโภชนาการ 2 คน, วิศวกร 4 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, นายช่างไฟฟ้า 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, ช่างไฟฟ้า 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 94 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 68 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 78 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 393 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 332 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 30 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 329 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 823 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 742 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 23 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 520 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 815 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 394 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 421 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 162 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 39 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 116 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 290 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 174 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 72 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 38 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 167 รางวัล (เกียรติบัตร 40 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 94 รางวัล, ประชุมวิชาการ 33 รางวัล)