สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาเขตบางเขน

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

10

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

65

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

anthocyaninantimutagenic activityAntimutagenicityAntioxidantantioxidant activityAntioxidant capacityArthrospiraBCGBeveragebig dataBiomassdata analyticsdata scienceELISAEmulsionEsterificationExtractionExtrusionextrusion processFood allergenFood allergyFood Microbiologyfunctional foodFunctional propertiesGABALactic Acid BacterialipidmaltodextrinMicroalgaeMicrochannel emulsificationmolecular gastronomyoptimizationPCRphysical propertiesPhysicochemical propertiesPrebioticProbioticProcessingProteinqualityratsResistant starchRheologyricerice floursnackSoybeanSpirulinasucroseTemperaturetextureThai foodThai foodsU2TXylo-oligosaccharideกระบวนการผลิตกระบวนการเอกซ์ทรูชันกลิ่นรสการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสกัดกึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวข้าวข้าวกล้องข้าวโพดข้าวไรซ์เบอรี่คุณค่าทางโภชนาการคุณสมบัติทางกายภาพเครื่องดื่มถั่วเหลืองธัญพืชน้ำพริกเนื้อเทียมเนื้อสัมผัสแป้งข้าวแปรรูปโปรตีนผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ของนมผักพื้นบ้านผู้สูงอายุพรีไบโอติกพัฒนาผลิตภัณฑ์ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ลดโซเดียมแลคติกแอซิดแบคทีเรียวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุขภาพอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารอาหารไทยอิมัลชันอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชัน

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 118 คน (นักโภชนาการ ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 2 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 17 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 41 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 7 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน, นักวิจัย 37 คน, นักโภชนาการ 1 คน, วิศวกร ชำนาญการ 1 คน, วิศวกร 3 คน, นายช่างไฟฟ้า 1 คน, ช่างไฟฟ้า 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 99 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 77 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 495 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 410 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 39 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 413 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 934 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 849 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 27 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 612 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 895 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 461 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 434 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 196 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 39 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 4 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 148 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 293 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 177 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 72 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 38 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 195 รางวัล (เกียรติบัตร 42 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 120 รางวัล, ประชุมวิชาการ 33 รางวัล)