สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาเขตบางเขน

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Acetic acidAcetobacter acetiAmes testAnthocyaninantimutagenic activityAntimutagenicityAntioxidantantioxidant activityAntioxidant capacityArthrospirabeverageCritical flocculation concentrationElderlyELISAEmulsionenzymatic esterificationEsterificationExtractionExtrusionextrusion processFatty acidFood allergenfood allergyFood Microbiologyfunctional foodfunctional propertiesGABAgerminationJerusalem artichokeLactic Acid BacterialipidMaltodextrinMicroalgaeMicrochannel emulsificationMolassesMolecular Gastronomyoptimizationorganic ricePCRphysical propertiesPhysicochemical PropertiesPolysaccharidePrebioticProbioticProcessingProteinQualityratsresistant starchricerice floursnackSoybeanSpirulinasucroseTemperaturetextureThai foodThai foodsXylo-oligosaccharideกระบวนการผลิตกระบวนการเอกซ์ทรูชันกลิ่นรสการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสกัดขนมขบเคี้ยวขนมจีนแป้งหมักข้าวข้าวกล้องข้าวโพดข้าวไรซ์เบอรี่คุณค่าทางโภชนาการคุณสมบัติทางกายภาพเครื่องดื่มชาถั่วเหลืองธัญพืชนมถั่วเหลืองน้ำพริกเนื้อสัมผัสแป้งข้าวแปรรูปโปรตีนผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผักพื้นบ้านผู้สูงอายุพัฒนาผลิตภัณฑ์ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์แลคติกแอซิดแบคทีเรียวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสุขภาพอายุการเก็บอาหารอาหารไทยอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชัน

Executives

เลขานุการคณะ

นาง สายใจ บุญสุข

E-Mail:

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 85 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 6 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 15 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 9 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 7 คน, นักวิจัย 35 คน, นักโภชนาการ 2 คน, วิศวกร 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, นายช่างไฟฟ้า 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, ช่างไฟฟ้า 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 92 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 75 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 357 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 307 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 301 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 782 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 704 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 22 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 485 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 771 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 360 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 411 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 137 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 39 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 92 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 278 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 167 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 72 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 33 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 162 รางวัล (เกียรติบัตร 38 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 91 รางวัล, ประชุมวิชาการ 33 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)