ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Acidityagricultural wasteAllergenAmphiphilic oligosaccharideanthocyaninAntimutagenicityAntioxidantantioxidant activityArt sugarAuthenticAwbreadcentrifugal forcechilli colorchitosan-maltodextrin solutionscoalescencecoconut milkCollagencolored riceCritical flocculation concentrationdeep freezingDegree of substitutiondigestibilitydigestiondipping sauceELISAEmulsification indexEmulsionEmulsion stabilization mechanismencapsulationEnzymatic esterificationEnzymatic hydrolysatesEsterificationesterified maltodextrinEucalyptolextraction and anthocyaninFatty acidFatty acid esterfermented rice noodleFlavorFlocculationFood Allergenfood allergyGABAImmunoassayinstrumental analysisJerusalem artichokeLemongrasslipid digestibilityMaltodextrinMicrochannel emulsificationModified AtmosphereOil-in-water emulsionPalmitic acidphysicochemical propertiespurple cornqualityQuality of art sugarRainbow troutresistant starchRheologyricerice flourrice starchstabilityTemperaturetexturetribologyvolatile compoundsXylo-oligosaccharideกลิ่นรสกากถั่วเหลืองกึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวขนมจีนข้าวข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาคุณสมบัติเชิงหน้าที่เครื่องดื่มถั่วดาวอินคานมพาสเจอร์ไรส์เนื้อสัมผัสเปปไทด์แป้งข้าวโปรตีนผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของนมฟักทองมันเทศสีม่วงยีสต์สมบัติทางเคมีกายภาพสารต้านอนุมูลอิสระสุขภาพอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารไทยแอนโทไซยานิน

Executives


Persons (ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

ดร. นราพร พรหมไกรวร, นักวิจัย

E-Mail: ifrnpph@ku.ac.th Tel.0-294-8629-35 ต่อ 52


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 3 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัย 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 160 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 75 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 122 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 313 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 217 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 173 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 329 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 165 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 164 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 34 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 31 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 62 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 41 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 34 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 18 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)