ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AcidityAgricultural wasteAllergenAnthocyaninAntioxidantantioxidant activityArt sugarAwCoalescenceCollagenCritical flocculation concentrationdeep freezingDegree of substitutionDigestibilitydipping sauceELISAEmulsification indexEmulsionEmulsion stabilization mechanismencapsulationenzymatic esterificationenzymatic hydrolysatesEsterificationEucalyptolextraction and anthocyaninFatty acidFatty acid esterFlocculationfood allergenfood allergyGABAImmunoassayinstrumental analysisJerusalem artichokeLemongrasslipid digestibilityMaltodextrinMicrochannel emulsificationmodified atmosphereOil separationOil-in-water emulsionPalmitic acidphysicochemical propertiespurple cornpurple sweet potatoqualityQuality of art sugarRainbow troutreactants weight ratioresistant starchRheologyricerice flourrice productsRice starchsensory analysisSexual maturationshelf-lifestabilitystarchSurface-activesweet potato flourTemperaturetextureThai foodThai foodsTofuUniqueViscoelastic propertiesvolatile compoundsWater soluble polysaccharideXylo-oligosaccharideกล้วยทอดกรอบกล้วยหักมุกทอดกรอบกล้วยอบเนยกลิ่นรสกลิ่นหอมกาแฟการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์การควบคุมคุณภาพอาหารการทอดการโม่การหมักด้วยเชื้อกรดแลกติกขนมจีนข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องงอกข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลดัดแปลงเนื้อสัมผัสแป้งข้าวผลิตภัณฑ์ฟักทองมันเทศสีม่วงยีสต์สมบัติทางเคมีกายภาพสารต้านอนุมูลอิสระอายุการเก็บอาหารไทย

Executives


Persons (ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 3 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 6 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 3 คน, นักวิจัย 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 122 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 90 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 280 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 195 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 155 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 304 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 144 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 160 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 24 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 21 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 61 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 40 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 32 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)