ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

- เห็ดหอมสด (Shiitake / black-Acidityagricultural wasteAllergenanthocyaninAntioxidantantioxidant activityArt sugarAuthenticAwbreadcentrifugal forcechilli colorCoalescenceCritical flocculation concentrationdeep freezingDigestibilityELISAEmulsification indexEmulsionEnzymatic esterificationEsterificationFatty acidFlocculationFood Allergenfood allergyGABAImmunoassayInstrumental analysisJerusalem artichokeLemongrasslipid digestibilityMaltodextrinMicrochannel emulsificationModified atmosphereOil-in-water emulsionPalmitic acidphysicochemical propertiesQualityQuality of art sugarRainbow troutResistant starchricerice bran proteinrice flourRice starchstabilityTemperaturetexturevolatile compoundsXylo-oligosaccharideกลิ่นรสขนมขบเคี้ยวขนมจีนข้าวข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนิลเนื้อตาลสุกเนื้อสัมผัสประชาสัมพันธ์ปริมาณแอนโทไซยานินเปปไทด์แป้งแป้งข้าวแป้งข้าวเม่าแป้งข้าวเม่าหมักโปรตีนผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากข้าวเม่าผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพผู้สูงอายุพาสต้าโพลีแซคคาไรด์ฟลาโวนอยด์ฟักทองภูเก็ตภูมิแพ้อาหารมันเทศสีม่วงยีสต์เยลลี่ระดับความแก่ระยะการสุกลูกชุบสตาร์ชที่ย่อยได้ช้าสมบัติทางเคมีกายภาพสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารระเหยให้กลิ่นสารฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสารแอนโทไซยานินเห็ดฟางเห็ดหอมอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอาหารท้องถิ่น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ความแท้ Local Foodอาหารไทยอาหารไทยท้องถิ่น การจัดการความรู้ การท่องเที่ยวภาคเหนือ การพัฒนาสื่อ Local Thai Foodเอนไซม์แอนโทไซยานิน

Executives


Persons (ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 3 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 6 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 3 คน, นักวิจัย 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 121 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 60 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 90 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 272 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 191 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 151 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 301 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 142 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 159 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 21 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 18 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 60 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 32 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)