ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

7

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

anhydrobarakolAnthocyaninAnthocyaninsAntioxidant capacityBamboo ShootbeverageChitosanExtractionextruded snackextrusionextrusion processFatty acidsfunctional propertiesOptimizationphysical propertiesReady to eatresistant starchSnacksucroseU2Tvillage texturizerWater absorptionกระบวนการผลิตกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระป๋องอลูมิเนียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปด้วยความร้อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่นตะวันขนมขบเคี้ยวข้าวข้าวกล้องข้าวโพดบดหยาบข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวโอ๊ตความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระคุณสมบัติเชิงสุขภาพคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางเคมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปซอสพริกแซนด์วิชสเปรดถั่วธัญพืชนมถั่วเหลืองน้ำตาลต่ำน้ำตาลทรายแดงน้ำนมถั่วเหลืองน้ำปลาหวานน้ำพริกเนื้อไก่เนื้อเทียมปลายข้าวแป้งแป้งดัดแปรแป้งดัดแปร (Modified starch)แป้งรีซิสแตนท์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์อาหารผู้ประกอบการพรีไบโอติกพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าพืชตระกูลถั่วมะพร้าวมะม่วงมะม่วงดองแยมรังนกรีทอร์ทเพาช์ลูกชิ้นหมูวิสาหกิจชุมชนศักยภาพสเตอริไลส์สมบัติเชิงความหนืดสมบัติทางกายภาพสมุนไพรสับปะรดสารต้านอนุมูลอิสระหญ้าหวานหัวปลีอบแห้งอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอาหารอาหารขบเคี้ยวอาหารเช้าอาหารเช้าธัญชาติอาหารเพื่อสุขภาพอาหารว่างอาหารสำเร็จรูปอาหารเสริมสำหรับเด็กอิมัลชันอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชันเอกซ์ทรูชัน (Extrusion)เอกซ์ทรูชัน(Extrusion)

Executives


Persons (ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 7 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 2 คน, นักวิจัย 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 162 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 92 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 138 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 385 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 247 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 239 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 215 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 95 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 120 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 57 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 48 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 80 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 40 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 26 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 12 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 50 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 25 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)