ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

15

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

anhydrobarakolanthocyaninAnthocyaninsAntioxidantAntioxidant capacityBamboo ShootBeveragebrown riceChitosanEmerging technologyExtractionextruded snackextrusionextrusion processFatty acidsfunctional propertieshardnessohmic heatingOptimizationphysical propertiesReady to eatResistant starchShelf lifeSnacksucroseU2Tvillage texturizerWater absorptionกระบวนการผลิตกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระป๋องอลูมิเนียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปด้วยความร้อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่นตะวันขนมขบเคี้ยวข้าวข้าวกล้องข้าวโพดบดหยาบข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวโอ๊ตความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระคุณสมบัติเชิงสุขภาพคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางเคมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปซอสปรุงรสซอสพริกแซนด์วิชสเปรดถั่วถั่วดาวอินคาถั่วลันเตาสีทองธัญพืชนมนมถั่วเหลืองน้ำจิ้มสุกี้น้ำตาลต่ำน้ำตาลทรายแดงน้ำนมถั่วเหลืองน้ำปลาหวานน้ำผลไม้น้ำพริกน้ำมะขามน้ำมะพร้าวน้ำส้มสายชูหมักน้ำสับปะรดเนื้อไก่เนื้อเทียมเนื้อสัมผัสใบหม่อนปลายข้าวแป้งแป้งดัดแปรแป้งดัดแปร (Modified starch)แป้งรีซิสแตนท์แปรรูปโปรตีนโปรตีนเกษตรโปรตีนทางเลือกโปรตีนเนื้อเทียมความชื้นสูงผงผงปรุงรสผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์อาหารผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแยมรังนกวิสาหกิจชุมชนสเตอริไลส์สมุนไพรอายุการเก็บอาหารอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชัน

Executives


Persons (ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 7 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 2 คน, นักวิจัย 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 179 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 101 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 154 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 408 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 264 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 251 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 225 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 103 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 122 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 91 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 81 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 69 เรื่อง (Unknown 69 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 80 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 40 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 26 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 12 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 52 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 27 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)