ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

anhydrobarakolanthocyaninAnthocyaninsantioxidant capacityBamboo ShootbeverageExtractionextruded snackExtrusionextrusion processFatty acidsFunctional propertiesLow-energy methodoptimizationPhase behaviorphysical propertiesRambutan peelrepeated fryingresistant starchresponse surface methodologyricesnacksucrosevillage texturizerWater absorptionwater activityกระเจี๊ยบเขียวกระบวนการกระบวนการความร้อนกระบวนการทำให้นุ่มกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตน้ำพริกกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระบวนการเอกซ์ทรูชัน(extrusionกระบวนการเอกซ์ทรูซันกระป๋องอลูมิเนียมกล้วยการแช่เย็นการแช่เยือกแข็งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปด้วยความร้อนการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่นตะวันขนมขบเคี้ยวข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องงอกข้าวโพดข้าวโพดบดหยาบข้าวโพดบดหยาบ (Corn grit)ข้าวโพดสีม่วง (purple corn)ข้าวไรซ์เบอรี่ไข่ขาวความดันความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระคุณสมบัติเฉพาะด้าน (functionalคุณสมบัติเชิงสุขภาพคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางเคมีกายภาพเครื่องดื่มเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติไคโตซานงาเฉาก๊วยชาซอสพริกแซนด์วิชสเปรดถั่วถั่วลันเตาสีทองนมถั่วเหลืองน้ำตาลทรายแดงน้ำนมถั่วเหลืองน้ำปลาหวานน้ำพริกน้ำมะพร้าวน้ำสับปะรดเนื้อไก่เนื้อสัมผัสใบหม่อนปลายข้าวแป้งแป้งดัดแปรแป้งดัดแปร (Modified starch)แปรรูปโปรตีนเนื้อเทียมความชื้นสูงผงผงปรุงรสผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์อาหารผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอายุการเก็บอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชัน

Executives


Persons (ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

ดร. หทัยชนก กันตรง, นักวิจัย

E-Mail: ifrhnk@ku.ac.th Tel.02-9428629-35ต่อ1620


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 4 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิจัย 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 135 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 77 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 120 โครงการ)
 • ทุนนอก 323 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 203 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 200 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 202 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 83 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 119 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 49 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 40 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 79 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 26 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 12 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 41 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)