ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

anhydrobarakolAnthocyaninanthocyaninsantioxidant capacityBamboo ShootbeverageChitosanExtractionextruded snackextrusionextrusion processFatty acidsFunctional propertiesoptimizationphysical propertiesResistant starchsnacksucrosevillage texturizerกระบวนการผลิตกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระป๋องอลูมิเนียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปด้วยความร้อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่นตะวันขนมขบเคี้ยวข้าวข้าวกล้องข้าวโพดบดหยาบข้าวไรซ์เบอรี่ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระคุณสมบัติเชิงสุขภาพคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางเคมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติไคโตซานงาเฉาก๊วยซอสพริกแซนด์วิชสเปรดถั่วธัญพืชนมนมถั่วเหลืองน้ำตาลทรายแดงน้ำนมถั่วเหลืองน้ำปลาหวานน้ำพริกปลายข้าวแป้งแป้งดัดแปรแป้งดัดแปร (Modified starch)แป้งรีซิสแตนท์แปรรูปโปรตีนเกษตรโปรตีนเนื้อเทียมความชื้นสูงผงผงปรุงรสผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์อาหารผัดไทยผู้ประกอบการผู้ประกอบการ SMEsพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าพืชตระกูลถั่วมะพร้าวมะม่วงดองแยมรีทอร์ทเพาช์ลูกชิ้นหมูวิสาหกิจชุมชนศักยภาพสเตอริไลส์สมบัติเชิงความหนืดสมบัติทางกายภาพสมุนไพรสับปะรดสารต้านอนุมูลอิสระหญ้าหวานอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอาหารขบเคี้ยวอาหารเช้าอาหารเช้าธัญชาติอาหารเพื่อสุขภาพอาหารว่างอาหารสำเร็จรูปอาหารเสริมสำหรับเด็กอิมัลชันอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชันเอกซ์ทรูชัน (Extrusion)เอกซ์ทรูชัน(Extrusion)

Executives


Persons (ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

ดร. วราภรณ์ ประเสริฐ, นักวิจัย

E-Mail: ifrwrpp@ku.ac.th Tel.0-2942-8629-35ต่อ 16

Avata

ดร. หทัยชนก กันตรง, นักวิจัย

E-Mail: ifrhnk@ku.ac.th Tel.02-9428629-35ต่อ1620


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 4 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 3 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิจัย 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 142 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 79 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 124 โครงการ)
 • ทุนนอก 348 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 221 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 219 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 208 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 88 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 120 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 53 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 44 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 80 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 40 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 26 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 12 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 42 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)