Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Antioxidant capacitybamboo shootflourFunctional propertiesnutritional compositionparticle sizeRicerice floursoy milkThai foodsthermal processtotal phenolictotal phenolicsumamivegetableswaxy rice starchya-nang leaves-bamboo curryกรดฟีนอลิก (phenolic acid)กระบวนการแช่เย็นเยือกแข็งผักและผลไม้ กระบวนการทางชีวเคมีการโม่ข้าวแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแก่น้ำสับปะรดเนื้อสัมผัสบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouchบะหมี่ (wheat noodle)เบเกอรี่ปราศจากกลูเตนปริมาณอะมัยโลสปลายข้าวปลายข้าวไรซ์เบอรี่เปปไทด์แป้งแป้งข้าวแป้งข้าวใช้เอนไซม์แป้งข้าวย่อยด้วยกรดแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่แป้งชุบทอดแป้งพร้อมใช้แป้งรีซีสแตนท์ ResistantStarchแปรรูปโปรตีนเกษตรโปรตีนถั่วเหลือง(soya protein)โปรตีนเนื้อเทียมความชื้นสูงผงนัวผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์พริกแกงผลิตภัณฑ์หน่อไม้ผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์อาหารไทย เครื่องปรุงรสผักผง (vegetable powder)ผู้สูงอายุแผ่นกรอบ(crispy sheet)พริกชี้ฟ้าแห้งพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสเจอร์ไรซ์พาสต้าพืชตระกูลถั่วพืชผักพุดดิ้งโพลีแซคคาไรด์มะพร้าวรสอูมามิระบบเอกซ์ทรูชัน (extrusion)รังนกรีทอร์ทเพาช์ลดไขมัน sandwich spreadลดพลังงานลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)ศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)สเตอริไลส์สแนคสุขภาพ Functional snackสมบัติทางเคมีฟิสิกส์สมบัติทางเคมีและกายภาพสารต้านอนุมูลอิสระสารออกซิไดซ์ซิ่งไส้กรอกสมุนไพรหน่อไม้ หน่อไม้แห้ง แกงหน่อไม้ใบย่านาหน่อไม้ดองหน่อไม้ดอง เต้าเจี้ยวเห็ดเห็ดขอน ลูกชิ้นเห็ด แหนมเห็ด เครื่องดื่มเห็ด เห็ดบรรจุกระป๋อง และถุงรีทอร์ทเพาช์อาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)อาหารที่ปรับสภาพให้เป็นกรดอาหารไทย การต้านสารอนุมูลอิสระ สารฟินอลิคอาหารไทย สารอนุมูลอิสระอาหารไทย อาหารสำเร็จรูปอาหารเสริมชงดื่มอาหารเสริมสำหรับเด็กเอกซ์ทรูชัน Extrusionเอกซ์ทรูชัน(extrusion)แอนโธไซยานิน (anthocyanin)แอปพลิเคชั่นไฮโดรคอลลอยด์

  Interest

  การแปรรูปด้วยความร้อน (อาหารบรรจุกระป๋อง, ขวดแก้ว และรีทอร์ทเพาช์), กระบวนการแช่เย็นเยือกแข็งผักและผลไม้

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2557 - ธ.ค. 2560 หัวหน้าฝ่ายโรงงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ม.ค. 2553 - ธ.ค. 2556 หัวหน้าฝ่ายโรงงาน(ผู้ปฏิบัติหน้าที่) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 11 เรื่อง (Unknown 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (89)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of osmodehydrofreezing with different sugars on the quality of frozen rambutanLowithun N., Charoenrein S.2009International Journal of Food Science and Technology
  44(11),pp. 2183-2188
  48
  2Rheological properties of pastes and gels of rice flour with varied amylose contentsUdomrati S., Tungtrakul P., Lowithun N., Thirathumthavorn D.2022Science, Engineering and Health Studies
  16
  1
  3Glass transition temperature of some thai fruits using differential scanning calorimetry: Influence of annealing and sugar compositionCharoenrein S., Harnkarnsujarit N., Lowithun N., Rengsutthi K.2015Food Engineering Series
  ,pp. 413-420
  1
  4Impact of Deformability and Rigidity of Starch Granules on Linear and Non-Linear Rheological Behavior of Waxy Rice Starch Gels and Applicability for Food End UsesLowithun N., Sagis L.M.C., Lumdubwong N.2024Foods
  13(12)
  0