Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย, 2522
  • วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2527

  Expertise Cloud

  Alginatebrown ricecornextruded snackextrusionExtrusion cookingextrusion processfull fat soy flourfunctional propertiesGerminated brown rice flourGluten freeinstant cereal beverage powdersisolated soy proteinlinear programmingmushroomOptimizationPastaphysical propertiesPhysicochemical propertiesprotein foodReady-to-eat breakfast cerealResistant starchresponse surface methodologyResponse surface methodology (RSM)snack foodSpecific Mechanical Energy (SME)StabilizerStorage conditionstraw mushroomsuperheated steam dryingsupplementary food for infant and young childrenTamarind kernel powderTextured Vegetable ProteinThai fruitsThai herbsThai SpiceThai Style Protein Sticktotal phenolictotal phenolic contentTwin Screw Extrudervegetable by-productsvillage texturizerWafer paperYellow alkaline noodlesกรดแกมมาอมิโนบิวทิริกกรดฟีนอลิก (phenolic acid)กระเจี๊ยบเขียวกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระบวนการเอกซ์ทรูชัน(extrusionกลิ่นถั่วกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารการเกิดรีโทรเกรเดชันการแช่เย็นการแช่เยือกแข็งการใช้ประโยชน์ของแคลเซียมการทดแทนแป้งสาลี (wheat flour substitution)การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (consumer acceptance test)การทดสอบความชอบ (consumer liking)การแปรรูปด้วยความร้อนการผลิตน้ำขิงการผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed production)การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (economic analysis)การสร้างมูลค่า (value creation)การสร้างสรรค์อาหารการหยิบจับของเด็กเล็กการเอกซ์ทรูชันการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูงแก่นตะวันขนมกรอบพองขนมขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวรุ่นที่สามขนมเด็กทางเลือกเพื่อสุขภาพ การผลิตขนมเชิงอุตสาหกรรมขนมอบกรอบจากเห็ดข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องงอกข้าวกล้องเริ่มงอกข้าวพองข้าวโพดข้าวโพดบดหยาบข้าวโพดบดหยาบ (Corn grit)ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระคุณค่าทางโภชนาการคุณสมบัติเฉพาะด้าน (Functionalคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติถั่วลันเตาสีทองปลายข้าวแป้งดัดแปรแป้งดัดแปร (Modified starch)ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสมบัติเชิงความหนืดอาหารอาหารเช้าธัญชาติเอกซ์ทรูชันเอกซ์ทรูชัน (Extrusion)เอกซ์ทรูชัน(Extrusion)

  Interest

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
   • ทุนนอก 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 60 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 23 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 14 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 28 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 11 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (112)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Calcium bioavailability of textured vegetable protein fortified with calciumCuptapun Y., Hengsawadi D., Mesomya W., Charunuch C.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(5),pp. 760-767
   2
   2Influence of addition of extruded rice flour on preparation and quality of fresh gluten-free yellow alkaline noodlesSeetapan N., Limparyoon N., Yooberg R., Leelawat B., Charunuch C.2019Journal of Cereal Science
   90
   11
   3Use of Ethanol solution for extruding Konjac Glucomannan to modify its water absorption and water solubilityTatirat O., Charunuch C., Kerr W.L., Charoenrein S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(1),pp. 132-142
   2
   4The optimization of extrusion condition of Phatthalung Sungyod rice extrudate: a preliminary studyKeawpeng I., Charunuch C., Roudaut G., Meenune M.2014International Food Research Journal
   21(6),pp. 2304-2399
   0
   5Developing good management system to enhance efficiency production of Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart UniversitySutthinarakorn W., Jittanoonta P., Sri Chayet P., Limsangouan N., Charunuch C.2009Kasetsart Journal - Social Sciences
   30(1),pp. 90-97
   0
   6Application of mulberry (Morus alba L.) for supplementing antioxidant activity in extruded Thai rice snackCharunuch C., Tangkanakul P., Rungchang S., Sonted V.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(1),pp. 79-87
   4
   7Influence of process parameters on physical properties and specific mechanical energy of healthy mushroom-rice snacks and optimization of extrusion process parameters using response surface methodologyKantrong H., Charunuch C., Limsangouan N., Pengpinit W.2018Journal of Food Science and Technology
   55(9),pp. 3462-3472
   15
   8Optimization of extrusion conditions for ready-to-eat breakfast cereal enhanced with defatted rice branCharunuch C., Limsangouan N., Prasert W., Wongkrajang K.2014International Food Research Journal
   21(2),pp. 713-722
   16
   9Twin-screw extrusion of pre-germinated brown rice: Physicochemical properties and γ-Aminobutyric Acid Content (GABA) of extruded snacksChanlat N., Songsermpong S., Charunuch C., Naivikul O.2011International Journal of Food Engineering
   7(4)
   10
   10Physicochemical and Thermal Properties of Extruded Instant Functional Rice Porridge Powder as Affected by the Addition of Soybean or Mung BeanMayachiew P., Charunuch C., Devahastin S.2015Journal of Food Science
   18
   11Effects of Extrusion Conditions on the Physical and Functional Properties of Instant Cereal Beverage Powders Admixed with Mulberry (Morus alba L.) LeavesCharunuch C., Tangkanakul P., Limsangouan N., Sonted V.2008Food Science and Technology Research
   14(5),pp. 421-430
   7
   12Stabilization of rice bran via different moving-bed drying methodsRodchuajeen K., Niamnuy C., Charunuch C., Soponronnarit S., Devahastin S.2016Drying Technology
   34(15),pp. 1854-1867
   16
   13Physico-functional and antioxidant properties of purple-flesh sweet potato flours as affected by extrusion and drum-drying treatmentsSoison B., Soison B., Jangchud K., Jangchud A., Harnsilawat T., Piyachomkwan K., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2014International Journal of Food Science and Technology
   49(9),pp. 2067-2075
   32
   14Healthy brown rice-based extrudates containing straw mushrooms: Effect of feed moisture and mushroom powder contentsTepsongkroh B., Jangchud K., Jangchud A., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2019Journal of Food Processing and Preservation
   43(9)
   4
   15Antioxidant activity, free gamma-aminobutyric acid content, selected physical properties and consumer acceptance of germinated brown rice extrudates as affected by extrusion processChalermchaiwat P., Jangchud K., Jangchud A., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2015LWT - Food Science and Technology
   64(1),pp. 490-496
   29
   16Optimization of pumpkin and feed moisture content to produce healthy pumpkin-germinated brown rice extruded snacksPromsakha na Sakon Nakhon P., Jangchud K., Jangchud A., Charunuch C.2018Agriculture and Natural Resources
   52(6),pp. 550-556
   11
   17Optimization of extrusion conditions for functional ready-to-eat breakfast cerealCharunuch C., Limsangouan N., Prasert W., Butsuwan P.2011Food Science and Technology Research
   17(5),pp. 415-422
   13
   18Functional properties of cereal and legume based extruded snack foods fortified with by-products from herbs and vegetablesLimsangouan N., Takenaka M., Sotome I., Nanayama K., Charunuch C., Isobe S.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(2),pp. 271-279
   14
   19Iron fortification in developing of extruded Thai rice snackCharunuch C., Rungchang S., Teangpook C., Sonted V.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(2),pp. 360-366
   0
   20Production of healthy protein and snack foods for small-scale industry from full fat soy flourCharunuch C., Temtrakool K., Runggaeng S., Paosungthong U., Varanyanond W.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(SUPPL.),pp. 101-107
   0
   21High pressure processing of tamarind (Tamarindus indica) seed for xyloglucan extractionLimsangouan N., Charunuch C., Sastry S.K., Srichamnong W., Jittanit W.2020LWT
   134
   6
   22Application of mulberry (Moms alba) for supplementing antioxidant activity in extruded Thai rice snackCharunuch C., Tangkanakul P., Rungchang S., Sonted V.2008Acta Horticulturae
   786,pp. 137-146
   5
   23The optimization of extrusion condition of phatthalung sungyod rice extrudate: A preliminary studyKeawpeng I., Charunuch C., Roudaut G., Meenune M.2014International Food Research Journal
   21(6),pp. 2299-2304
   3