Person Image

  Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2521
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531

  Expertise Cloud

  antioxidantAntioxidant activitydryingencapsulationFluidizationFluidized bed dryingFluidized bedsfoodFood ValleyGamma-aminobutyric acidGelatinizationgerminated brown ricegerminationglutinous riceGlycemic indexGrain (agricultural product)Health FoodHeat stabilityMoisture determinationphysicochemical propertiesSensory analysisTofuTotal antioxidant capacityTotal phenolic contentturmericWater soluble polysaccharideWaxy riceWhite riceWSPกระบวนการทางชีวเคมีกระบวนการผลิตกลิ่นใบเตย กลิ่นดอกไม้ เครื่องดื่ม อายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว ความปลอดภัยของอาหาร จีเอ็มพี GMPก๋วยเตี๋ยวเส้นตรงก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กการโม่ต่อยอดเทคโนโลยีตาลไทยท่องเที่ยว เมืองสร้างสรรค์ อาหาร อาหารท้องถิ่น ภูเก็ต Tourismท่องเที่ยว อาหารไทย โภชนาการ Tourismท่องเที่ยว อาหารไทยท้องถิ่น อาหารสุขภาพ การจัดการความรู้ สื่อ Tourismท่อนพันธุ์ธาตุแคลเซียมธาตุโซเดียมธาตุโพแทสเซียมธาตุเหล็กนมข้าว เครื่องดื่มข้าวน้ำนมดิบเบเกอรี่ประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพปราศจากกลูเตนเปปไทด์เปลือกมะละกอแป้งข้าวโพลีแซคคาไรด์ฟิล์มที่รับประทานได้ภูเก็ตมันสำปะหลังเมืองนวัตกรรมเมืองสร้างสรรค์เมืองสร้างสรรค์ อาหารท้องถิ่น ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ Creative Cityไมโครแคปซูลระบบคุณภาพ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฝึกอบรมระยะเวลางอกราดหน้าแช่เยือกแข็งรำข้าว น้ำมันรำข้าว รำข้าวสกัดไขมันรำข้าวไขมันต่ำวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารวิธีการงอกสตาร์ชข้าวเจ้าสมบัติเชิงความหนืดสมบัติทางเคมีฟิสิกส์สมบัติทางเคมีและกายภาพสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารฟินอลิคสารระเหยสิทธิบัตร วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารสิทธิบัตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีสุขลักษณะเส้นหมี่แช่เยือกแข็งอัตราการรอดตายอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นอาหารอาหาร primary GMP ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารควบคุมน้ำหนัก อาหารลดแคลอรี่ อาหารพร้อมบริโภค อาหารแช่แข็งอาหารท้องถิ่น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ความแท้ Local Foodอาหารไทยอาหารไทย แกงมัสมั่น แกงเขียวหวาน น้ำซอสอาหารไทย อาหารสำเร็จรูปอาหารไทยท้องถิ่น การจัดการความรู้ การท่องเที่ยวภาคเหนือ การพัฒนาสื่อ Local Thai Foodอาหารไทยในต่างประเทศอาหารไทยพร้อมบริโภคอาหารไทยมังสวิรัติอาหารไทยฮาลาสอาหารลดพลังงาน อาหารลดแคลอรี อาหารไทย อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมอาหารอาหารเหนืออุตสาหกรรมอาหาร

  Interest

  คุณสมบัติและการแปรรูปข้าวและแป้ง, การควบคุมคุณภาพอาหารทางเคมี

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 12 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 9 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 24 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (174)