Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2547
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  DropsEmulsificationExtrusionFatty acid estersFatty acidsflourFood nano-emulsificationLow-energy methodLow-energy methodsOils and fatsoptimizationParticle sizePhase behaviorprocessingReady-to-eat breakfast cerealready-to-usereduced fatResponse Surface Methodologysoy milkStorage conditionTemperatureThai ricetomato powderTween (R)Tweenยฎunpolished ricevegetable sheetWater activityกรดฟีนอลิก (phenolic acid)กระบวนการความดันสูงกระบวนการทำให้นุ่มกระบวนการผลิตกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระบวนการเอกซ์ทรูชัน(extrusionกระบวนเอกซ์ทรูชันกัญชาในอาหารกากถั่วเหลืองการกักเก็บสารสำคัญการเกิดรีโทรเกรเดชันการแช่เย็นการแช่เยือกแข็งการแช่อิ่มอบแห้งการดัดแปรทางกลการทดแทนแป้งสาลี (wheat flour substitution)การทดสอบทางกายภาพและเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์จากแป้งหรือสตาร์ช( Product-process Development )การทำแห้งแบบพ่นฝอยการทำแห้งแบบโพมแมท (Foam mat Drying )การทำให้เข้มข้นการปรับกรดการแปรรูปด้วยกระบวนการหมักการแปรรูปด้วยความดันสูงการแปรรูปด้วยความร้อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การย่อยและการดูดซึมการสกัดสีการหยิบจับของเด็กเล็กการเอกซ์ทรูชันการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูงกึ่งปรุงสุกกึ่งสำเร็จรูปแกสโทรโนมีขนมขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวจากมะพร้าวอัดแท่งขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงขนมขบเคี้ยวรุ่นที่สามขนมขบเคี้ยวเสริมไข่ขาวขนมท้องถิ่นขนมภูเก็ตขนมสุขภาพข้าวข้าวพอง อัดแท่งข้าวโพดข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (high anthocyanin corn hybrid)ข้าวโพดสีม่วง (purple corn)ข้าวโพดสีม่วง Purple cornข้าวโพดอ่อนข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวสังข์หยดข้าวหักขิงไข่ไข่ดองความดันความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity)คอร์นเฟลคคอร์นเฟลค (cornflake)คุณค่าทางโภชนาการคุณสมบัติเชิงสุขภาพคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีแซนด์วิชสเปรดถั่วลันเตาสีทองถั่วเหลืองน้ำนมถั่วเหลืองน้ำสับปะรดเนื้อสัมผัสปลายข้าวแปรรูปสมบัติเชิงความหนืดเอกซ์ทรูชันไอโซฟลาโวน

  Interest

  ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค( Instant product ), การทดสอบทางกายภาพและเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์จากแป้งหรือสตาร์ช( Product-process Development ), Extrusion Process

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
   • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก