Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา วิศวกรรมอาหาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2556
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2550
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  ExtrusionExtrusion processMeatballsokaraShelf lifeกระบวนการเอกซ์ทรูชันขนมขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวรุ่นที่ 3ขนมขบเคี้ยวและเยลลี่ขนมอบกรอบจากเห็ดของเหลววิกฤตยิ่งยวดข้าวข้าวพองข้าวพอง อัดแท่งข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวสังข์หยดความปลอดภัยทางอาหารค่าพลังงานกลจำเพาะคุณสมบัติทางความร้อนของอาหาร เครื่องดื่มเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ไคโตซานจิ้งหรีดเจอร์กี้เนื้อหมูชาละลายน้ำแช่อิ่มอบแห้งซุปผงเซลลูโลสเนื้อเทียมเนื้อเทียมความชื้นสูงเนื้อสัตว์เทียมบุกเบต้ากลูแคนเบต้าแคโรทีนแบคเทอริโอเฟจปราศจากกลูเตนปลาเส้น โปรตีนพืชแป้งกล้วยแป้งข้าวแป้งมะพร้าวแป้งรำข้าวสกัดไขมันโปรตีนโปรตีนเกษตรโปรตีนจิ้งหรีดโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์โปรตีนทางเลือกโปรตีนสติ๊กพร้อมบริโภคโปรตีนสติ๊กสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออแกนิคผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อผลิตภัณฑ์พองกรอบผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มผำผู้ประกอบการผู้ประกอบการ SMEsพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วพาสตามะขาม ลูกอม เคี้ยวนุ่มมันม่วงมันสำปะหลังไมโครไบโอมไมโครเวฟยืดอายุการเก็บรักษาระบบอิมัลชันผิวสัมผัสหลายชั้นรังนกรีซิสแตนท์สตาร์ซฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระศักยภาพเศษเหลือสแน็คสแน็คข้าวสมบัติเชิงหน้าที่สมุนไพรสละสารสำคัญสาหร่ายสำหรับเด็กเล็กหมูแท่งกรอบเห็ดหัวลิงออร์แกนิคอะคริลาไมด์อาหารเช้าอาหารเช้าธัญชาติอาหารเด็กอาหารโปรตีนจากพืชอาหารโปรตีนสูงอาหารพร้อมรับประทานอาหารเม็ดสุนัขอาหารเสริมอาหารเสริมสำหรับทารกอิมัลชันอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชัน เอกซ์ทรูชันแอนโทไซยานิน

  Interest

  การอบแห้งด้วยไมโครเวฟสุญญากาศร่วมกับอืนฟราเรด , คุณสมบัติทางความร้อนของอาหาร , กระบวนการเอกซ์ทรูชัน

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
  • ม.ค. 2565 - ม.ค. 2566 หัวหน้าฝ่าย (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
  • เม.ย. 2562 - ธ.ค. 2564 รองหัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารตึกวิศวกรรมการอาหาร
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิต 1
   • ห้อง - ชั้น 1,2 อาคาร Advanced Food Research Building
   • ห้อง 535 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 640 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิต 1
   • โรงงานผลิต 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (85)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Drying characteristics and quality of shiitake mushroom undergoing microwave-vacuum drying and microwave-vacuum combined with infrared dryingKantrong H., Tansakul A., Mittal G.2014Journal of Food Science and Technology
  51(12),pp. 3594-3608
  87
  2Influence of process parameters on physical properties and specific mechanical energy of healthy mushroom-rice snacks and optimization of extrusion process parameters using response surface methodologyKantrong H., Charunuch C., Limsangouan N., Pengpinit W.2018Journal of Food Science and Technology
  55(9),pp. 3462-3472
  38
  3Thermophysical properties of papaya pureeTansakul A., Kantrong H., Saengrayup R., Sura P.2012International Journal of Food Properties
  15(5),pp. 1086-1100
  18
  4Effects of extrusion temperature and puffing technique on physical and functional properties of purpled third-generation snack after heat treatmentKantrong H., Klongdee S., Jantapirak S., Limsangouan N., Pengpinit W.2021Journal of Food Science and Technology
  9
  5Influence of Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) oil and extrusion process parameters on the quality of soya protein-based meat extender: An optimization approachKantrong H., Prasert W., Rodkwan N., Pengpinit W.2022Journal of Food Processing and Preservation
  0
  6Physical property changes promoting shelf-life extension of soy protein-based high moisture meat analog under high pressure treatmentLimsangouan N., Rodkwan N., Pengpinit W., Tumpanuvatr T., Pengpinit P., Paopun Y., Kantrong H.2023Journal of Food Science and Technology
  0
  7Effects of chitosan and phosphate on quality characteristics and shelf life extension of pork meatballsJantapirak S., Klongdee S., Limsangouan N., Kantrong H., Prasert W.2021Agriculture and Natural Resources
  55(2),pp. 219-228
  0