Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา วิศวกรรมอาหาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2556
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2550
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  ExtrusionExtrusion processfermented soybeanFood Industrial by-Productsfunctional foodhealthHigh Electric Field Alternating Current (HEF-AC)High-Electric Field Alternating Currentinstant beverageLegumeMeat analogueMeatballsMinimum heatingMinimum heating technologyMushroom-rice snackokaraPasteurizationpectinplant-based proteinPreserveproteinready to eatReady-to-eat Protein StickResistant starchSnacksnack and jellysoybeanSpecific Mechanical Energy (SME)tempethai foodThai fruitsThai Style Protein Stickvalued-added productWatermelonWatermelon pureeWolffiaYoung coconut meatYoung coconut waterกระบวนการผลิตกระบวนการเอกซ์ทรูชันขนมขบเคี้ยวข้าวพองข้าวพอง อัดแท่งเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์แช่อิ่มอบแห้งโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต้นแบบข้าวพองเตมเปอบกรอบถั่วทอดมันปลาธัญพืชธัญพืชชนิดแท่งน้ำผลไม้ โอห์มิค พาสเจอร์ไรส์น้ำพริกเผาเนื้อเทียมเนื้อเทียมความชื้นสูงเบต้าแคโรทีนแป้งรำข้าวสกัดไขมันโปรตีนเกษตรโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์โปรตีนสติ๊กพร้อมบริโภคโปรตีนสติ๊กสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออแกนิคผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อผลิตภัณฑ์พองกรอบผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มผำผู้ประกอบการผู้ประกอบการ SMEsมะขาม ลูกอม เคี้ยวนุ่มมันม่วงไมโครเวฟยืดอายุการเก็บรักษาระบบอิมัลชันผิวสัมผัสหลายชั้นรีซิสแตนท์สตาร์ซฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระศักยภาพเศษเหลือสแน็คข้าวสมุนไพรสละสารสำคัญสำหรับเด็กเล็กออร์แกนิคอาหารเช้าอาหารเช้าธัญชาติอาหารเด็กอาหารโปรตีนจากพืชอาหารพร้อมรับประทานอาหารเสริมอาหารเสริมสำหรับทารกอิมัลชันอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชัน แอนโทไซยานิน

  Interest

  การอบแห้งด้วยไมโครเวฟสุญญากาศร่วมกับอืนฟราเรด , คุณสมบัติทางความร้อนของอาหาร , กระบวนการเอกซ์ทรูชัน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารตึกวิศวกรรมการอาหาร
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิต 1
    • ห้อง - ชั้น 1,2 อาคาร Advanced Food Research Building
    • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
    • โรงงานผลิต 1

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Drying characteristics and quality of shiitake mushroom undergoing microwave-vacuum drying and microwave-vacuum combined with infrared dryingKantrong H., Tansakul A., Mittal G.2014Journal of Food Science and Technology
   51(12),pp. 3594-3608
   38
   2Thermophysical properties of papaya pureeTansakul A., Kantrong H., Saengrayup R., Sura P.2012International Journal of Food Properties
   15(5),pp. 1086-1100
   12
   3Influence of process parameters on physical properties and specific mechanical energy of healthy mushroom-rice snacks and optimization of extrusion process parameters using response surface methodologyKantrong H., Charunuch C., Limsangouan N., Pengpinit W.2018Journal of Food Science and Technology
   55(9),pp. 3462-3472
   6