Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา วิศวกรรมอาหาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2556
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2550
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  ExtrusionMeatballsMinimum heatingMinimum heating technologyMushroom-rice snackokaraPastaPasteurizationpectinPhosphateplant-based proteinPreserveproteinready to eatReady-to-eat Protein StickResistant starchRice flourShelf lifeSnacksnack and jellysoybeanSpecific Mechanical Energy (SME)Storagetempethai foodThai fruitsThai Style Protein Stickvalued-added productWatermelonWatermelon pureeWolffiaYoung coconut meatYoung coconut waterกระบวนการผลิตกระบวนการเอกซ์ทรูชันขนมขบเคี้ยวข้าวพองเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์แช่อิ่มอบแห้งโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต้นแบบข้าวพองเตมเปอบกรอบถั่วถั่วดาวอินคาทอดมันปลาธัญพืชธัญพืชชนิดแท่งน้ำผลไม้ โอห์มิค พาสเจอร์ไรส์น้ำพริกเผาเนื้อเทียมเนื้อเทียมความชื้นสูงเบต้าแคโรทีนปราศจากกลูเตนแป้งกล้วยแป้งข้าวแป้งรำข้าวสกัดไขมันโปรตีนเกษตรโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์โปรตีนสติ๊กพร้อมบริโภคโปรตีนสติ๊กสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออแกนิคผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อผลิตภัณฑ์พองกรอบผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มผำผู้ประกอบการผู้ประกอบการ SMEsพาสตามะขาม ลูกอม เคี้ยวนุ่มมันม่วงไมโครเวฟยืดอายุการเก็บรักษาระบบอิมัลชันผิวสัมผัสหลายชั้นรีซิสแตนท์สตาร์ซฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระศักยภาพเศษเหลือสแน็คข้าวสมุนไพรสละสารสำคัญสำหรับเด็กเล็กหมูแท่งกรอบออร์แกนิคอาหารเช้าอาหารเช้าธัญชาติอาหารเด็กอาหารโปรตีนจากพืชอาหารพร้อมรับประทานอาหารเสริมอาหารเสริมสำหรับทารกอิมัลชันอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชัน แอนโทไซยานิน

  Interest

  การอบแห้งด้วยไมโครเวฟสุญญากาศร่วมกับอืนฟราเรด , คุณสมบัติทางความร้อนของอาหาร , กระบวนการเอกซ์ทรูชัน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารตึกวิศวกรรมการอาหาร
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิต 1
    • ห้อง - ชั้น 1,2 อาคาร Advanced Food Research Building
    • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
    • โรงงานผลิต 1

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Drying characteristics and quality of shiitake mushroom undergoing microwave-vacuum drying and microwave-vacuum combined with infrared dryingKantrong H., Tansakul A., Mittal G.2014Journal of Food Science and Technology
   51(12),pp. 3594-3608
   47
   2Thermophysical properties of papaya pureeTansakul A., Kantrong H., Saengrayup R., Sura P.2012International Journal of Food Properties
   15(5),pp. 1086-1100
   16
   3Influence of process parameters on physical properties and specific mechanical energy of healthy mushroom-rice snacks and optimization of extrusion process parameters using response surface methodologyKantrong H., Charunuch C., Limsangouan N., Pengpinit W.2018Journal of Food Science and Technology
   55(9),pp. 3462-3472
   12
   4Effects of chitosan and phosphate on quality characteristics and shelf life extension of pork meatballsJantapirak S., Klongdee S., Limsangouan N., Kantrong H., Prasert W.2021Agriculture and Natural Resources
   55(2),pp. 219-228
   0
   5Effects of extrusion temperature and puffing technique on physical and functional properties of purpled third-generation snack after heat treatmentKantrong H., Klongdee S., Jantapirak S., Limsangouan N., Pengpinit W.2021Journal of Food Science and Technology
   0