Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2564

  Expertise Cloud

  1ตำบล1มหาวิทยาลัยAllergenAmphiphilic oligosaccharideantibacterialAntimicrobialAnti-microbialbig databioactive ingredientBioactivityBiological activitiesCircular EconomyCricketData analyticdata analyticsdata scienceDevelopment stageDigestibilitydigestionDigestion kineticemulsionEscherichia coliEsterificationesterified maltodextrinesterifyFatty acidFunctional propertiesgastrointestinal digestionHydrolysatelipid digestibilityMaltodextrinMaturity stageOne Tambom One UniversityOne Tambon One UniversityPalmyra palm (Borassus flabellifer) fruit pulpPeptidesPlant-based proteinProteinQualityRenewable Resourcesrheological propertyrheologysnack and jellysoybean polysaccharidestabilityStaphylococcus aureusSugar contentSurface-activetamarind seed gumU2Tvalued-added productVolatile compoundsWaste ManagementWolffiaXylo-oligosaccharideYoung riceกล้วยน้ำว้าการทำแห้งการย่อยในหลอดทดลองการแยกส่วนโปรตีนไก่ขนมขบเคี้ยวและเยลลี่ขนมปังกรอบ เนยกรอบคุณสมบัติเชิงหน้าที่คุณสมบัติเชิงหน้าที่ในอาหารเครื่องดื่มผงงาดำงาดำ ซุป เครื่องดื่มจิ้งหรีดตู้อบแห้งแบบถาดถั่วดาวอินคาเนื้อเทียมปลีกล้วยเปปไทด์โปรตีนโปรตีนจากพืชผงฟักทองเสริมโปรตีน ฟักทอง ผงเมล็ดฟักทองหมัก เอนไซม์ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มผำพร้อมบริโภคเม็ดป๊อบ โปรตีนแมลงกินได้ฤทธิ์ทางชีวภาพวิทยาศาสตร์การอาหาร สมบัติเชิงหน้าที่สมบัติทางเคมีกายภาพสารก่อภูมิแพ้สารสำคัญสำเร็จรูปไส้กรอกหอยแมลงภู่หัวปลีอบแห้งอาหารที่มีแมลงกินได้เป็นส่วนประกอบอาหารโปรตีนจากพืชเอนไซม์

  Interest

  วิทยาศาสตร์การอาหาร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตคลองสามวา
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
    • ห้อง - ชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
    • ห้อง 509, 510 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้อง 527 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้อง 534 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้อง 535 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้อง 535,510 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
    • ห้อง 906 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effects of Esterified Maltodextrin on In Vitro Gastrointestinal Digestibility of Tween 80-Stabilized Oil-in-water EmulsionUdomrati S., Pantoa T., Gohtani S., Nakajima M., Uemura K., Kobayashi I.2020European Journal of Lipid Science and Technology
   2
   2Surface-Active Properties and Anti-Microbial Activities of Esterified MaltodextrinsPantoa T., Shompoosang S., Ploypetchara T., Gohtani S., Udomrati S.2019Starch/Staerke
   71(7-8)
   3
   3Oil-in-water emulsions containing tamarind seed gum during in vitro gastrointestinal digestion: rheological properties, stability, and lipid digestibilityUdomrati S., Pantoa T., Gohtani S., Nakajima M., Uemura K., Kobayashi I.2020Journal of the Science of Food and Agriculture
   100(6),pp. 2473-2481
   8
   4Characterization and bioactivities of young rice protein hydrolysatesPantoa T., Kubota M., Suwannaporn P., Kadowaki M.2020Journal of Cereal Science
   95
   5
   5Young rice protein as a new source of low allergenic plant-base proteinPantoa T., Baricevic-Jones I., Suwannaporn P., Kadowaki M., Kubota M., Roytrakul S., Mills E.N.C.2020Journal of Cereal Science
   93
   11
   6Effects of water-soluble soybean polysaccharide on rheological properties, stability and lipid digestibility of oil-in-water emulsion during in vitro gastrointestinal digestionUdomrati S., Pantoa T., Gohtani S., Nakajima M., Uemura K., Kobayashi I.2020International Journal of Food Science and Technology
   55(4),pp. 1437-1447
   7