Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2564

  Expertise Cloud

  digestionEsterificationFatty acidfatty acidsfood ingredientFunctional propertiesgastrointestinal digestionHeat-dryingHigh moistureHydrolysateisoflavoneslipid digestibilitymaltodextrinProteinrheologystabilitySurface-activetamarind seed gumTapioca flourTexturestocopherolstribologyU2Tultrasonic-assisted extractionUlvaUlva rigidavalorizationvalued-added productVolatile compoundsWaste ManagementWater absorptionWolffiaXylo-oligosaccharideYoung riceกระบวนการหมักแบบแห้งกล้วย แป้งกล้วยกล้วยน้ำว้าการก่อภูมิแพ้การกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพการดัดแปรสตาร์ชด้วยวิธีทางกายภการทำแห้งการนำไปใช้ทางชีวภาพการผลิตสารเสริมกลิ่นรสการย่อยในหลอดทดลองการแยกส่วนโปรตีนการสกัดด้วยเทคโนโลยีสีเขียวกึ่งสำเร็จรูปไก่ขนมขบเคี้ยวและเยลลี่ขนมปังกรอบ เนยกรอบข้าวแขวงสามวาตะวันตกไข่ข้าวคุณสมบัติเชิงหน้าที่คุณสมบัติเชิงหน้าที่ในอาหารเครื่องดื่มผงเคอร์คูมินอยด์งาดำงาดำ ซุป เครื่องดื่มจิ้งหรีดจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารตู้อบแห้งแบบถาดถั่วเขียวถั่วดาวอินคาเนื้อเทียมโปรตีนโปรตีนจากพืชโปรตีนจิ้งหรีดโปรตีนทางเลือกผงฟักทองเสริมโปรตีน ฟักทอง ผงเมล็ดฟักทองหมัก เอนไซม์ผลพลอยได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มผสมข้าวกล้องผำพร้อมบริโภคมันเทศมันสำปะหลังเม็ดป๊อบ โปรตีนแมลงกินได้สมบัติเชิงหน้าที่สมบัติด้านการย่อยของสตาร์ชสมบัติทางเคมีกายภาพสารก่อภูมิแพ้สารเมทาบอไลท์แบบจำเพาะสารสำคัญสารเสริมกลิ่นรสจากเห็ดฟางสาหร่ายสำเร็จรูปเส้นผัดไทยไส้กรอกหอยแมลงภู่หัวปลีอนุภาคเพิ่มความคงตัวอบแห้งอาหารที่มีแมลงกินได้เป็นส่วนประกอบอาหารโปรตีนจากพืชอาหารลดโซเดียมอิมัลชันอิมัลชั่นเอนไซม์

  Interest

  วิทยาศาสตร์การอาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตคลองสามวา
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
   • ห้อง - ชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว
   • ห้อง 509, 510 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 527 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 534 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 535 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 535,510 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 608 และ 906 ชั้น 6 และ 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้อง 906 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (94)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Young rice protein as a new source of low allergenic plant-base proteinPantoa T., Baricevic-Jones I., Suwannaporn P., Kadowaki M., Kubota M., Roytrakul S., Mills E.N.C.2020Journal of Cereal Science
  93
  30
  2Characterization and bioactivities of young rice protein hydrolysatesPantoa T., Kubota M., Suwannaporn P., Kadowaki M.2020Journal of Cereal Science
  95
  19
  3Effects of water-soluble soybean polysaccharide on rheological properties, stability and lipid digestibility of oil-in-water emulsion during in vitro gastrointestinal digestionUdomrati S., Pantoa T., Gohtani S., Nakajima M., Uemura K., Kobayashi I.2020International Journal of Food Science and Technology
  55(4),pp. 1437-1447
  13
  4Oil-in-water emulsions containing tamarind seed gum during in vitro gastrointestinal digestion: rheological properties, stability, and lipid digestibilityUdomrati S., Pantoa T., Gohtani S., Nakajima M., Uemura K., Kobayashi I.2020Journal of the Science of Food and Agriculture
  100(6),pp. 2473-2481
  12
  5Ultrasonic-Assisted Extraction and Antioxidant Potential of Valuable Protein from Ulva rigida MacroalgaePan-utai W., Pantoa T., Roytrakul S., Praiboon J., Kosawatpat P., Tamtin M., Thongdang B.2023Life
  13(1)
  10
  6Surface-Active Properties and Anti-Microbial Activities of Esterified MaltodextrinsPantoa T., Shompoosang S., Ploypetchara T., Gohtani S., Udomrati S.2019Starch/Staerke
  71(7-8)
  5
  7Effects of Esterified Maltodextrin on In Vitro Gastrointestinal Digestibility of Tween 80-Stabilized Oil-in-water EmulsionUdomrati S., Pantoa T., Gohtani S., Nakajima M., Uemura K., Kobayashi I.2020European Journal of Lipid Science and Technology
  4
  8Valorization of Soybean Residue (Okara) by Supercritical Carbon Dioxide Extraction: Compositional, Physicochemical, and Functional Properties of Oil and Defatted PowderAussanasuwannakul A., Boonbumrung S., Pantoa T.2023Foods
  12(14)
  3
  9Effects of Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) oil and extrusion process conditions on physicochemical properties of fortified omega-3 fibrous high moisture meat analogsPrasert W., Pantoa T., Chitisankul W.T., Pengpinij W.2022Journal of Food Processing and Preservation
  1
  10Heat-drying and size reduction-treated tapioca flour stabilized oil-in-water emulsion-loaded eugenol: Physical properties, stability, and in vitro gastrointestinal digestionPantoa T., Pongpaew P., Thirathumthavorn D., Prabsangob N., Udomrati S.2024Future Foods
  9
  0
  11Effects of pretreatment and drying methods on physical properties and bioactivity of sea lettuce (Ulva rigida)Satmalee P., Pantoa T., Saah S., Paopun Y., Tamtin M., Kosawatpat P., Thongdang B.2023Food Science and Technology (Brazil)
  43
  0