Person Image

  Education

  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2547
  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2541
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  AntimicrobialantioxidantAntioxidant capacityExtractionExtrusionfunctional foodFunctional propertiesisoflavonesOptimizationready-to-eat breakfast cerealResistant starchResponse Surface MethodologysnacksoybeanThai green teaกระบวนการทำให้นุ่มกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระบวนการเอกซ์ทรูชัน(extrusionกระบวนการเอกซ์ทรูซันการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวโพดบดหยาบข้าวโพดบดหยาบ (Corn grit)ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (high anthocyanin corn hybrid)ข้าวโพดสีม่วง (purple corn)ข้าวโพดสีม่วง Purple cornข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวและถั่วของไทย (thai riceข้าวและถั่วของไทย (Thai rice aข้าวหักไข่ไข่ขาวไข่ดองความดันความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity)คอร์นเฟลคค่าพลังงานกลจำเพาะคุณค่าทางโภชนาการคุณลักษณะทางกายภาพคุณสมบัติเฉพาะด้าน (Functionalคุณสมบัติเชิงสุขภาพคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical property)คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Phyคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางเคมี (Chemical property)คุณสมบัติทางเคมีกายภาพเคมีกายภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (OTOP)เครื่องดื่มงางา (sesame)งาดำ งาแดง สารต้านอนุมูลอิสระจากเจ(vegetarian)เจลาทิไนเซชันโจ๊กต้นแบบเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพซังข้าวโพดสีม่วงซิสแตนท์สตาร์ชซุปกึ่งสำเร็จรูป(instant soup)ตะลิงปลิงต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)ถั่วถั่วลันเตาสีทองเทคโนโลยีอาหาร( Food Technology )น้ำตาลทรายแดงเนื้อไก่เนื้อมะพร้าวอบแห้งเนื้อสัมผัสเนื้ออกไก่บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouchบะหมี่ (wheat noodle)ปริมาณน้ำที่จุลินทรีย์สามารถใช้ได้ปริมาณอะมัยโลสปรุงรสปลายข้าวแป้งดัดแปรแป้งดัดแปร (Modified starch)แป้งรีซิสแตนท์แปรรูปโปรตีนโปรตีนคล้ายเนื้อเส้นใยสูงโปรตีนถั่วเหลืองโปรตีนถั่วเหลือง(soya protein)โปรตีนเนื้อเทียมความชื้นสูงโปรตีนแผ่นโปรตีนสติ๊กพร้อมบริโภคโปรตีนสติ๊กสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อผงผักผสมผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสมบัติเชิงความหนืดสับปะรดอาหารขบเคี้ยวอาหารเช้าธัญชาติเอกซ์ทรูชันเอกซ์ทรูชัน (Extrusion)เอกซ์ทรูชัน(Extrusion)

  Interest

  อาหารเสริมสร้างสุขภาพ, กระบวนการเอกซ์ทรูชัน, เทคโนโลยีอาหาร( Food Technology )

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)
   • ทุนนอก 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 18 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 14 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 23 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (98)

   แสดงความคิดเห็น

   (0)