Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  ExtrusionoptimizationResponse Surface Methodologyกระบวนการเอกซ์ทรูชันการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำให้เข้มข้นการแปรรูปด้วยความร้อนการแปรรูปผลผลิตการเกษตรการแปรรูปอาหารแก่นตะวันขนมขบเคี้ยวคุณสมบัติเชิงสุขภาพคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Phyคุณสมบัติทางเคมีเครื่องดื่มถั่วลันเตาสีทองผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพผลิตภัณฑ์อัดพอง (Extruded prodผัดไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามผู้ประกอบการผู้สูงอายุฝึกอบรมพรีเจลพรีไบโอติกพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งเพิ่มมูลค่าภาชนะบรรจุปิดสนิทมะพร้าวมะพร้าวเสวยมะพร้าวอ่อนแก้วมะม่วงมะม่วงดองมะม่วงดองแช่อิ่มมังสวิรัติแยมผลไม้น้ำตาลต่ำใยอาหารรังนกตุ๋น แช่เยือกแข็งรายได้ของเกษตรกรรีซิสแตนท์สตาร์ชรีซิสแทนด์สตาร์ชรีทอร์ดเพาว์รีโทรเกรเดชัน (Retrogradation)ฤทธิ์การต้านอนุมูอิสระลดโซเดียมลำไยลูกอมผสมผลไม้ชนิดเคี้ยวได้ มะขาม มะม่วง แป้งดัดแปรวิธีวิเคราะห์พื้นผิวตอบสนองวิสาหกิจชุมชนวุ้นมะพร้าวศักยภาพศูนย์ภูฟ้าพัฒนาสเตอริไลส์สถานที่ผลิตอาหารสแนคสุขภาพ Functional snackสภาวะการเก็บรักษาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมสมบัติเชิงความหนืดสมบัติทางกายภาพสมุนไพรสมูทตี้สับปะรดสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีนอลิกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูตรสูตรเครื่องดื่มหัวปลีเห็ดสมุนไพรแหนมเห็ดอะโวคาโดอาหารอาหารขบเคี้ยวอาหารขบเคี้ยวชนิดกรอบพองอาหารเช้าธัญชาติอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคอาหารไทยอาหารไทย แกงมัสมั่น แกงเขียวหวาน น้ำซอสอาหารไทย อาหารสำเร็จรูปอาหารไทยแปรรูปอาหารไทยพร้อมบริโภคอาหารไทยมังสวิรัติอาหารไทยฮาลาสอาหารเพื่อสุขภาพอาหารมังสวิรัติอาหารเสริมสำหรับทารกอาหารฮาลาลอินูลินอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชันเอกซ์ทรูชัน (Extrusion)เอกซ์ทรูชัน Extrusionเอนแคปซูเลชั่นโอคารา

  Interest

  Food Technology

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
    • ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
    • ห้องห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตคลองสามวา

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
   • ทุนนอก 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (93)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Nutritional composition, in vitro starch digestibility and estimated glycemic index of three varieties of ‘Kluai Namwa’ banana (Musa sapientum L.) and its productsVatanasuchart N., Butsuwan P., Narasri W.2015Maejo International Journal of Science and Technology
   9(2),pp. 265-277
   4
   2Optimization of extrusion conditions for functional ready-to-eat breakfast cerealCharunuch C., Limsangouan N., Prasert W., Butsuwan P.2011Food Science and Technology Research
   17(5),pp. 415-422
   13