Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  ExtrusionoptimizationResponse Surface Methodologyกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระบวนการเอกซ์ทรูชัน(extrusionกระบวนการเอกซ์ทรูซันกระป๋องอลูมิเนียมกลไกการตลาดกลุ่มเครื่องดื่มการเกิดรีโทรเกรเดชันการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำให้เข้มข้นการแปรรูปด้วยความร้อนแก่นตะวันขนมขบเคี้ยวคุณสมบัติเชิงสุขภาพคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Phyคุณสมบัติทางเคมีเครื่องดื่มถั่วลันเตาสีทองผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพผลิตภัณฑ์อัดพอง (Extruded prodผัดไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามผู้ประกอบการผู้สูงอายุฝึกอบรมพรีเจลพรีไบโอติกพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งเพิ่มมูลค่าภาชนะบรรจุปิดสนิทมะพร้าวมะพร้าวเสวยมะพร้าวอ่อนแก้วมะม่วงมะม่วงดองมะม่วงดองแช่อิ่มมังสวิรัติแยมผลไม้น้ำตาลต่ำใยอาหารรังนกตุ๋น แช่เยือกแข็งรายได้ของเกษตรกรรีซิสแตนท์สตาร์ชรีซิสแทนด์สตาร์ชรีทอร์ดเพาว์รีโทรเกรเดชัน (Retrogradation)ฤทธิ์การต้านอนุมูอิสระลดโซเดียมลำไยลูกอมผสมผลไม้ชนิดเคี้ยวได้ มะขาม มะม่วง แป้งดัดแปรวิธีวิเคราะห์พื้นผิวตอบสนองวิสาหกิจชุมชนวุ้นมะพร้าวศักยภาพศูนย์ภูฟ้าพัฒนาสเตอริไลส์สแนคสุขภาพ Functional snackสภาวะการเก็บรักษาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมสมบัติเชิงความหนืดสมบัติทางกายภาพสมุนไพรสมูทตี้สับปะรดสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีนอลิกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูตรสูตรเครื่องดื่มหัวปลีเห็ดสมุนไพรอะโวคาโดอาหารอาหารขบเคี้ยวอาหารขบเคี้ยวชนิดกรอบพองอาหารเช้าธัญชาติอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคอาหารไทยอาหารไทย แกงมัสมั่น แกงเขียวหวาน น้ำซอสอาหารไทย อาหารสำเร็จรูปอาหารไทยแปรรูปอาหารไทยพร้อมบริโภคอาหารไทยมังสวิรัติอาหารไทยฮาลาสอาหารเพื่อสุขภาพอาหารมังสวิรัติอาหารเสริมสำหรับทารกอาหารฮาลาลอินูลินอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชันเอกซ์ทรูชัน (Extrusion)เอกซ์ทรูชัน Extrusion

  Interest

  Food Technology

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
   • ทุนนอก 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (80)

   แสดงความคิดเห็น

   (0)