Person Image

  Education

  • วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ไทย

  Expertise Cloud

  Analog productsAnthocyanin contentAntioxidant activityBean powderemulsifying propertyExtrusionResponse Surface MethodologySacha inchi oilShelf lifeShelf life extensionsShelf-lifeSnackSnack pelletSoy proteinSpecific Mechanical Energy (SME)Textured vegetable proteinกระบวนการเอกซ์ทรูชันแก่นตะวันขนมขบเคี้ยวข้าวโพดสีม่วง (purple corn)ข้าวไรซ์เบอรี่เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มสำเร็จรูปข้าวกล้องงอกเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์จมูกข้าวกล้องเจ(vegetarian)ชีวจิตซุปกึ่งสำเร็จรูป(instant soup)โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต้นแบบข้าวพองต่อยอดผลิตภัณฑ์ถั่วเทคโนโลยีเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชันธัญพืชชนิดแท่งน้ำเชื่อมเนื้อไก่เนื้อเทียมบะหมี่ (wheat noodle)บุกปลายข้าวปลาเส้น โปรตีนพืชแป้งมะพร้าวแป้งรำข้าวสกัดไขมันโปรตีนโปรตีนคล้ายเนื้อเส้นใยสูงโปรตีนถั่วเหลืองโปรตีนถั่วเหลือง(soya protein)โปรตีนสติ๊กพร้อมบริโภคโปรตีนสติ๊กสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออแกนิคผลิตภัณฑ์โจ๊กผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อผลิตภัณฑ์พองกรอบผลิตภัณฑ์สแนคจากข้าวชนิดแท่งผู้ประกอบการผู้ประกอบการ SMEsแผ่นกรอบ(crispy sheet)พรีเจลพรีไบโอติกพาสต้าพืชตระกูลถั่วเพคตินเพลเลทมะม่วงหิมพานต์มันม่วงแมวไมโครเวฟใยอาหารระบบเอกซ์ทรูชัน (extrusion)รีซิสแตนท์สตาร์ซฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)วิธีพื้นผิวตอบสนองศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)เศษเหลือสแนคสแน็คข้าวสมบัติเชิงความหนืดสมบัติทางกายภาพและเชิงหน้าที่สมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระ antioxidantอาหารอาหารขบเคี้ยวอาหารเช้าอาหารเช้าธัญชาติอาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)อาหารเสริมสำหรับทารกอินูลินอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชันเอกซ์ทรูชัน(extrusion)เอกซ์ทรูเดอร์แอนโทไซยานินแอนโธไซยานิน (anthocyanin)ไอศกรีมลดไขมัน

  Interest

  Extrusion Process

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายผลิตและจำหน่าย
  • ส.ค. 2566 - ต.ค. 2566 หัวหน้าฝ่าย (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายผลิตและจำหน่าย
  • ม.ค. 2565 - ส.ค. 2566 หัวหน้าฝ่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโรงงาน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิต 1
   • ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิต 1
   • โรงงานผลิต 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
  • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 17 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 14 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of process parameters on physical properties and specific mechanical energy of healthy mushroom-rice snacks and optimization of extrusion process parameters using response surface methodologyKantrong H., Charunuch C., Limsangouan N., Pengpinit W.2018Journal of Food Science and Technology
  55(9),pp. 3462-3472
  46
  2Effects of extrusion temperature and puffing technique on physical and functional properties of purpled third-generation snack after heat treatmentKantrong H., Klongdee S., Jantapirak S., Limsangouan N., Pengpinit W.2021Journal of Food Science and Technology
  9
  3Influence of Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) oil and extrusion process parameters on the quality of soya protein-based meat extender: An optimization approachKantrong H., Prasert W., Rodkwan N., Pengpinit W.2022Journal of Food Processing and Preservation
  1
  4Physical property changes promoting shelf-life extension of soy protein-based high moisture meat analog under high pressure treatmentLimsangouan N., Rodkwan N., Pengpinit W., Tumpanuvatr T., Pengpinit P., Paopun Y., Kantrong H.2023Journal of Food Science and Technology
  0