Person Image

  Education

  • วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ไทย

  Expertise Cloud

  Antioxidant activityBean powderemulsifying propertyExtrusionResponse Surface MethodologySnackSpecific Mechanical Energy (SME)Thai fruitsThai Style Protein StickTwin Screw Extruderกรดฟีนอลิก (phenolic acid)กระบวนการเอกซ์ทรูชันแก่นตะวันขนมขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงขนมขบเคี้ยวรุ่นที่ 3ข้าวโพดสีม่วง (purple corn)ข้าวไรซ์เบอรี่ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity)คอร์นเฟลค (cornflake)ค่าพลังงานกลจำเพาะคุณสมบัติเชิงสุขภาพคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคุณสมบัติทางเคมีกายภาพเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มสำเร็จรูปข้าวกล้องงอกเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์จมูกข้าวกล้องเจ(vegetarian)ชีวจิตซุปกึ่งสำเร็จรูป(instant soup)โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต้นแบบข้าวพองต่อยอดผลิตภัณฑ์ถั่วเทคโนโลยีเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชันธัญพืชชนิดแท่งน้ำเชื่อมเนื้อไก่บะหมี่ (wheat noodle)ปลายข้าวแป้งรำข้าวสกัดไขมันโปรตีนโปรตีนคล้ายเนื้อเส้นใยสูงโปรตีนถั่วเหลืองโปรตีนถั่วเหลือง(soya protein)โปรตีนสติ๊กพร้อมบริโภคโปรตีนสติ๊กสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลไม้ไทยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออแกนิคผลิตภัณฑ์โจ๊กผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อผลิตภัณฑ์พองกรอบผลิตภัณฑ์สแนคจากข้าวชนิดแท่งผู้ประกอบการผู้ประกอบการ SMEsแผ่นกรอบ(crispy sheet)พรีเจลพรีไบโอติกพาสต้าพืชตระกูลถั่วเพคตินเพลเลทมะม่วงหิมพานต์มันม่วงแมวไมโครเวฟใยอาหารระบบเอกซ์ทรูชัน (extrusion)รีซิสแตนท์สตาร์ซฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)วิธีพื้นผิวตอบสนองศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)เศษเหลือสแนคสแน็คข้าวสมบัติเชิงความหนืดสมบัติทางกายภาพและเชิงหน้าที่สมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระ antioxidantอาหารอาหารขบเคี้ยวอาหารเช้าอาหารเช้าธัญชาติอาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)อาหารเสริมสำหรับทารกอินูลินอุตสาหกรรมอาหารเอกซ์ทรูชันเอกซ์ทรูชัน(extrusion)เอกซ์ทรูเดอร์แอนโทไซยานินแอนโธไซยานิน (anthocyanin)ไอศกรีมลดไขมัน

  Interest

  Extrusion Process

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิต 1
    • ห้องฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
    • โรงงานผลิต 1

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 14 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
   • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Influence of process parameters on physical properties and specific mechanical energy of healthy mushroom-rice snacks and optimization of extrusion process parameters using response surface methodologyKantrong H., Charunuch C., Limsangouan N., Pengpinit W.2018Journal of Food Science and Technology
   55(9),pp. 3462-3472
   12
   2Effects of extrusion temperature and puffing technique on physical and functional properties of purpled third-generation snack after heat treatmentKantrong H., Klongdee S., Jantapirak S., Limsangouan N., Pengpinit W.2021Journal of Food Science and Technology
   0