Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2526
  • B.S.(Food Science), Utah St. University , สหรัฐอเมริกา, 2528
  • M.S.( Food Science ), Washington State University , สหรัฐอเมริกา, 2530
  • Ph.D.(Food Science ), Washington State University , สหรัฐอเมริกา, 2536

  Expertise Cloud

  antimutagenicityantioxidantantioxidant activityantioxidant capacitynutritional compositionNutritional valuenutritional valuesNutritive valuetemperatureThai foodsThai SoupThai vegetablethermal processtotal phenolicTotal phenolic contenttotal phenolicsVolatile compoundsWaterwhitening effectwild plant foodsxanthine oxidase inhibitionYeastzeoliteกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอดเนื้อตาลสุกผักพื้นบ้านผักพื้นบ้านไทยผิวขาวผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงอายุฝักเพกาพริกชี้ฟ้าพืชผักพื้นที่ภาคเหนือเพกาฟลาวานอยด์ฟองโฟมฟินอลิคโภชนาการมอดงวงข้าวมอดงวงข้าวโพดมอดแป้งมะเดื่อฝรั่งมะตูม ตะไคร้ อนุมูลอิสระ มะเร็ง เครื่องดมะเร็งมุนไพรเมลานินเมี่ยง ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระแมลงหวี่ยีสต์รสอูมามิระดับความแก่ระยะการสุกโรคมะเร็งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระไลโบโซมวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร (Molecular gastronomy)วิธีทดสอบเอมส์สกัดสมุนไพรสมุนไพร ผลไม้ไทย โรคมะเร็งสะเดาสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระ ผักพื้นบ้าน อาหารไทย ORAC สารพินอลิคสารต้านออกซิเดชั่นสารฟินอลิคสารระเหยสารระเหยให้กลิ่นสุขภาพเส้นใยอาหารหมุยหอมแดงหืนเห็ดโหระพาอ้วนลงพุงอัลจิเนตอายุการเก็บเกี่ยวอาหารกึ่งแห้งอาหารควบคุมน้ำหนัก อาหารลดแคลอรี่ อาหารพร้อมบริโภค อาหารแช่แข็งอาหารเชิงพันธภาพ (Functional Food)อาหารไทยอาหารไทย การต้านสารอนุมูลอิสระ สารฟินอลิคอาหารไทย คุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ โรคมะเร็งอาหารไทย โภชนาการ ผักพื้นบ้านอาหารไทย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มะเร็งอาหารไทย สารอนุมูลอิสระอาหารไทย อนุมูลอิสระ มะเร็ง สื่ออาหารไทยสุขภาพอาหารไทยสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้ อินเทอร์เน็ตอาหารพร้อมบริโภคอาหารลดพลังงาน อาหารลดแคลอรี อาหารไทย อาหารสุขภาพอาหารเหนือแอนตี้ออกซิแดนท์แอลฟากลูโคซิเดสิอิมัลชัน

  Interest

  อาหารเชิงพันธภาพ (Functional Food)

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2559 - ต.ค. 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ก.ค. 2559 - พ.ย. 2559 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย (รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • มิ.ย. 2556 - มิ.ย. 2559 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ก.พ. 2555 - เม.ย. 2556 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • เม.ย. 2544 - เม.ย. 2548 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 13 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (92)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Chemical Composition and Antifungal Activity of Essential Oil from Cymbopogon nardus (Citronella Grass)Nakahara K., Alzoreky N.S., Yoshihashi T., Nguyen H.T.T., Trakoontivakorn G.2003Japan Agricultural Research Quarterly
  37(4),pp. 249-252
  147
  2Structural analysis of a novel antimutagenic compound, 4-hydroxypanduratin A, and the antimutagenic activity of flavonoids in a Thai spice, fingerroot (Boesenbergia pandurata Schult.) against mutagenic heterocyclic aminesTrakoontivakorn G., Nakahara K., Shinmoto H., Shinmoto H., Takenaka M., Onishi-Kameyama M., Ono H., Yoshida M., Nagata T., Nagata T., Tsushida T.2001Journal of Agricultural and Food Chemistry
  49(6),pp. 3046-3050
  115
  3Antimutagenicity of some edible Thai plants, and a bioactive carbazole alkaloid, mahanine, isolated from Micromelum minutumNakahara K., Trakoontivakorn G., Alzoreky N.S., Ono H., Onishi-Kameyama M., Yoshida M.2002Journal of Agricultural and Food Chemistry
  50(17),pp. 4796-4802
  105
  4Baicalein, a flavonoid extracted from a methanolic extract of Oroxylum indicum inhibits proliferation of a cancer cell line in vitro via induction of apoptosisRoy M.K., Nakahara K., Na Thalang V., Trakoontivakorn G., Takenaka M., Isobe S., Tsushida T.2007Pharmazie
  62(2),pp. 149-153
  81
  5Mechanism of mahanine-induced apoptosis in human leukemia cells (HL-60)Roy M.K., Thalang V.N., Trakoontivakorn G., Nakahara K.2004Biochemical Pharmacology
  67(1),pp. 41-51
  75
  6Mahanine, a carbazole alkaloid from Micromelum minutum, inhibits cell growth and induces apoptosis in U937 cells through a mitochondrial dependent pathwayRoy M.K., Thalang V.N., Trakoontivakorn G., Nakahara K.2005British Journal of Pharmacology
  145(2),pp. 145-155
  58
  7Antioxidant capacity, total phenolic content and nutritional composition of Asian foods after thermal processingTangkanakul P., Auttaviboonkul P., Niyomwit B., Lowvitoon N., Charoenthamawat P., Trakoontivakorn G.2009International Food Research Journal
  16(4),pp. 571-580
  49
  8Prenylated Flavanones Isolated from Flowers of Azadirachta indica (the Neem Tree) as Antimutagenic Constituents against Heterocyclic AminesNakahara K., Roy M.K., Ono H., Maeda I., Ohnishi-Kameyama M., Yoshida M., Trakoontivakorn G.2003Journal of Agricultural and Food Chemistry
  51(22),pp. 6456-6460
  40
  9Antimutagenic activity against Trp-P-1 of the edible Thai plant, Oroxylum indicum ventNakahara K., Onishi-Kameyama M., Ono H., Yoshida M., Trakoontivakorn G.2001Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  65(10),pp. 2358-2360
  26
  10Antioxidant activity of northern and northeastern Thai foods containing indigenous vegetablesTangkanakul P., Trakoontivakorn G., Auttaviboonkul P., Niyomvit B., Wongkrajang K.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 47-58
  21
  11Main component of soy sauce representing antioxidative activityMoon G., Lee M., Lee Y., Trakoontivakorn G.2002International Congress Series
  1245(C),pp. 509-510
  19
  12Antioxidant capacity and antimutagenicity of thermal processed thai foodsTangkanakul P., Trakoontivakorn G., Saengprakai J., Auttaviboonkul P., Niyomwit B., Lowvitoon N., Nakahara K.2011Japan Agricultural Research Quarterly
  45(2),pp. 211-218
  6
  13Antioxidant properties and selected phenolic acids of five different tray-dried and freeze-dried mushrooms using methanol and hot water extractionTepsongkroh B., Jangchud K., Trakoontivakorn G.2019Journal of Food Measurement and Characterization
  13(4),pp. 3097-3105
  5
  14Changes of antioxidant capacity and phenolics in Ocimum herbs after various cooking methodsTrakoontivakorn G., Tangkanakul P., Nakahara K.2012Japan Agricultural Research Quarterly
  46(4),pp. 347-353
  5
  15Lipophilic and hydrophilic antioxidant capacities of vegetables, herbs and spices in eighteen traditional thai dishesTangkanakul P., Trakoontivakorn G.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(2),pp. 214-226
  1
  16Influence of thermal sterilization on antioxidant capacity and total phenolics of spicy Thai foodsTangkanakul P., Trakoontivakorn G., Auttaviboonkul P., Niyomwi B., Lowvitoon N.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(3),pp. 451-460
  1