Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Microbiology - Biotechnology), Montpllier Sup Agro University , ฝรั่งเศส, 2551

  Expertise Cloud

  Air dried sheetantimicrobial textileAntioxidantBarkby-productElectrospinningfatty acid compositionfertilizationGreen technologyHeveaHevea brasiliensisHigh performance thin layer chromatographyHPTLCLatexLipid compositionlipidsMesostructureMobilizationnatural rubberproteinsRenewable resourcesRubber cloneStarchsugarcaneSugarcane bagasseSugarsSynthesisTrunkWoodYieldกากอ้อยคาร์บอนไฟเบอร์คาร์โบไฮเดรตเครื่องสำอางแคปซูลโครงสร้างจัดทำสื่อดิจิทัลชาเซราไมด์ไซรัปโอลิโกแซคคาไรด์ต้นทุนตำรับเทคโนโลยียางพาราเทคโนโลยีและคุณภาพยางธรรมชาติ Nutural Rubber Technology นกแอ่นกินรังนำ้มันรำข้าวน้ำยางไบโอดีเซล (biodiesel)โปรตีนโปรตีนไฮโดรไลเสทผงไข่มุกผลผลิตพลอยได้ผลผลิตพลอยได้จากอ้อยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มเผยแพร่แผ่นตัวกรองแบบเส้นใยที่มีสารออกฤทธิ์ฝึกอบรมพอลิฟีนอลพอลิเมอร์มะม่วงเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตยางธรรมชาติยางพารายางพารา (Hevea brasiliensis)ระบบกรีดระบบกรีดยางระบบกรีดยาง (Tapping system)ระบบโรงงานผลิตพืชระบบเอนไซม์รำข้าวริมโฟลว์ (RRIM flow)ลิกนินวัสดุปิดแผลวิเคราะห์ต้นทุนศรีทอง (Chinese tallow)ศึกษาดูงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพสมบัติของยางธรรมชาติสมบัติทางกายภาพสังเคราะห์สถานภาพสารต้านจุลชีพสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบ Polyphenolsสารประกอบที่ไม่ใช่ยางสารประกอบพอลิฟีนอลสารสกัดสารสกัดจากพืชหอยมุกกัลปังหาหอยมุกแกลบหอยมุกจานองค์ประกอบไขมันอนุภาคซิลเวอร์นาโนอ้อยอุตสาหกรรมน้ำตาลเอนไซม์เอนไซม์ไลเปส (lipase enzyme)ฮณ-tocotrienol

  Interest

  การวิเคราะห์องค์ประกอบไขมันLipid Analysis, เทคโนโลยีและคุณภาพยางธรรมชาติ Nutural Rubber Technology

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (147)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Investigating natural rubber composition with Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectroscopy: A rapid and non-destructive method to determine both protein and lipid contents simultaneouslyRolere S., Liengprayoon S., Vaysse L., Sainte-Beuve J., Bonfils F.2015Polymer Testing
   43,pp. 83-93
   85
   2Glycolipid composition of Hevea brasiliensis latexLiengprayoon S., Liengprayoon S., Sriroth K., Dubreucq E., Vaysse L.2011Phytochemistry
   72(14-15),pp. 1902-1913
   28
   3Lipid compositions of latex and sheet rubber from Hevea brasiliensis depend on clonal originLiengprayoon S., Liengprayoon S., Chaiyut J., Sriroth K., Bonfils F., Sainte-Beuve J., Dubreucq E., Vaysse L.2013European Journal of Lipid Science and Technology
   115(9),pp. 1021-1031
   25
   4Development of a new procedure for lipid extraction from Hevea brasiliensis natural rubberLiengprayoon S., Liengprayoon S., Bonfils F., Sainte-Beuve J., Sriroth K., Dubreucq E., Vaysse L., Vaysse L.2008European Journal of Lipid Science and Technology
   110(6),pp. 563-569
   25
   5Rubber particle proteins REF1 and SRPP1 interact differently with native lipids extracted from Hevea brasiliensis latexWadeesirisak K., Castano S., Berthelot K., Vaysse L., Bonfils F., Peruch F., Rattanaporn K., Liengprayoon S., Lecomte S., Bottier C.2017Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes
   1859(2),pp. 201-210
   18
   6SEC-MALS study of dynamic structuring of natural rubber: Comparative study of two Hevea brasiliensis genotypesWisunthorn S., Liengprayoon S., Vaysse L., Beuve J., Bonfils F.2012Journal of Applied Polymer Science
   124(2),pp. 1570-1577
   12
   7Antimicrobial kinetic activities of lignin from sugarcane bagasse for textile productSunthornvarabhas J., Liengprayoon S., Suwonsichon T.2017Industrial Crops and Products
   109,pp. 857-861
   9
   8Acid adaptation for improvement of viability of Saccharomyces cerevisiae during freeze-dryingChu-Ky S., Vaysse L., Liengprayoon S., Sriroth K., Le T.2013International Journal of Food Science and Technology
   48(7),pp. 1468-1473
   8
   9Effects of smoking on lipid content, macromolecular structure and rheological properties of Hevea brasiliensis sheet rubberRodphukdeekul S., Liengprayoon S., Liengprayoon S., Liengprayoon S., Santisopasri V., Sriroth K., Bonfils F., Dubreucq E., Vaysse L.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(2),pp. 306-314
   5
   10Utilization of Lignin Extracts from Sugarcane Bagasse as Bio-based Antimicrobial FabricsSunthornvarabhas J., Liengprayoon S., Lerksamran T., Buratcharin C., Suwonsichon T., Vanichsriratana W., Sriroth K.2019Sugar Tech
   21(2),pp. 355-363
   3
   11Can fertilization be a driver of rubber plantation intensification?Chotiphan R., Vaysse L., Vaysse L., Lacote R., Lacote R., Gohet E., Thaler P., Thaler P., Sajjaphan K., Bottier C., Bottier C., Char C., Liengprayoon S., Gay F., Gay F.2019Industrial Crops and Products
   141
   2
   12Effect of rubber clone on fatty acid composition and properties of air dried sheetThongpet C., Wisunthorn S., Liengprayoon S., Vaysse L., Bonfils F., Nakason C.2014Advanced Materials Research
   844,pp. 194-197
   1
   13A rapid quantitative analysis of native antioxidants in natural rubber (Hevea Brasiliensis) during maturationMusigamart N., Liengprayoon S., Sriroth K., Dubreucq E., Lecomte J., Vaysse L.2014Advanced Materials Research
   844,pp. 410-414
   1
   14Tara tannin as active ingredient in electrospun fibrous delivery systemSunthornvarabhas J., Liengprayoon S., Aouf C., Rungjang W., Sangseethong K., Lecomte J., Suwonsichon T., Boonreungrod C., Dubreucq E., Fulcrand H.2016Journal of Applied Polymer Science
   133(27)
   1
   15Mesostructure characterization by asymmetrical flow field-flow fractionation of natural rubber samples from different Hevea brasiliensis genotypesLiengprayoon S., Chelbi K., Dubascoux S., Char C., Vaysse L., Dubreucq E., Sainte Beuve J., Sriroth K., Bonfils F.2017Industrial Crops and Products
   109,pp. 936-943
   1
   16Starch synthesis and mobilization in wood and bark of rubber tree, in relation with latex production, (1) methodological approachKetkakomol S., Lerksomlan T., Clément-Vidal A., Chantuma P., Sriroth K., Liengprayoon S., Thaler P., Drevet P., Kasemsap P., Piyachomkwan K., Gohet E., Lacote R.2014Advanced Materials Research
   844,pp. 15-19
   1
   17Rapid evolution of biochemical and physicochemical indicators of ammonia-stabilized Hevea latex during the first twelve days of storageBottier C., Gross B., Wadeesirisak K., Srisomboon S., Jantarasunthorn S., Musigamart N., Roytrakul S., Liengprayoon S., Vaysse L., Kunemann P., Vallat M., Mougin K.2019Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
   570,pp. 487-498
   1
   18Investigation of the potential for utilization of sugarcane bagasse lignin for carbon fiber production: Thailand case studyLiengprayoon S., Suphamitmongkol W., Jantarasunthorn S., Rungjang W., Sunthornvarabhas J., Tanthana J.2019SN Applied Sciences
   1(10)
   0
   19Potential beneficial effects of furan fatty acids, bioactive food lipidsAlvarado K., Durand E., Durand E., Vaysse L., Vaysse L., Vaysse L., Liengprayoon S., Gaillet S., Coudray C., Casas F., Feillet-Coudray C.2021Cahiers de Nutrition et de Dietetique
   0