Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Microbiology - Biotechnology), Montpllier Sup Agro University , ฝรั่งเศส, 2551

  Expertise Cloud

  ? Hevea brasiliensis? Protein extraction? SDS-PAGE electrophoresis?-Tocotrienol22-diphenyl-1-picrylhydrazylAcid adaptationActive fibrous filter mediaActive ingredientsAir Dried SheetAmmoniaAmmonia-stabilization methodand raw properties of latexand coagulated latexAnionic phospholipidsAntibacterialanti-inflammatoryanti-melanogenicAntimicrobial activityAntimicrobial textileAntioxidantBarkBy-productCoagulationCoconut productcollected from different tree partsCross-protectioncytotoxicityDietDrug delivery systemdrug delivery systemsdynamic structuringelderlyElectrospinningElectrospinning processEnzyme activitiesEthephonethylene stimulationEuphorbiaEuphorbiaceaeFactor rankingfatty acidFatty acid compositionfertilizationFibersfibresFlavonoidsFormic acidFreeze-dryingFuran fatty acidFuran fatty acidsGalactolipidsGalactosyl diacylglycerolsGelGlycolipidsGreen technologyHair greying treatmentheath effectsherbal extractsHeveaHevea brasiliensisHevea brasiliensis latexHevea brasiliensis Muell. Arg.Hevea brasiliensis rubber particle proteinsHevea genotypeHevea latexHigh Performance Thin Layer ChromatographyHPTLCLatexLatex coagulationlatex yieldLipid compositionlipidsMesostructureMitochondriaMobilizationnatural rubberproteinsRenewable resourcesRubberRubber CloneRubber elongation factorSEC-MALSSkeletal muscleSmall rubber particle proteinStarchSugarcaneSugarcane bagasseSugarsSynthesisTrunkWoodYieldกากอ้อยคาร์บอนไฟเบอร์ไบโอดีเซล (biodiesel)ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยางธรรมชาติยางพาราลิกนิน

  Interest

  การวิเคราะห์องค์ประกอบไขมันLipid Analysis, เทคโนโลยีและคุณภาพยางธรรมชาติ Nutural Rubber Technology

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 31 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 9 เรื่อง (Unknown 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (195)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Investigating natural rubber composition with Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectroscopy: A rapid and non-destructive method to determine both protein and lipid contents simultaneouslyRolere S., Liengprayoon S., Vaysse L., Sainte-Beuve J., Bonfils F.2015Polymer Testing
  43,pp. 83-93
  172
  2Antimicrobial kinetic activities of lignin from sugarcane bagasse for textile productSunthornvarabhas J., Liengprayoon S., Suwonsichon T.2017Industrial Crops and Products
  109,pp. 857-861
  41
  3Glycolipid composition of Hevea brasiliensis latexLiengprayoon S., Liengprayoon S., Sriroth K., Dubreucq E., Vaysse L.2011Phytochemistry
  72(14-15),pp. 1902-1913
  41
  4Lipid compositions of latex and sheet rubber from Hevea brasiliensis depend on clonal originLiengprayoon S., Liengprayoon S., Chaiyut J., Sriroth K., Bonfils F., Sainte-Beuve J., Dubreucq E., Vaysse L.2013European Journal of Lipid Science and Technology
  115(9),pp. 1021-1031
  39
  5Rubber particle proteins REF1 and SRPP1 interact differently with native lipids extracted from Hevea brasiliensis latexWadeesirisak K., Castano S., Berthelot K., Vaysse L., Bonfils F., Peruch F., Rattanaporn K., Liengprayoon S., Lecomte S., Bottier C.2017Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes
  1859(2),pp. 201-210
  35
  6Development of a new procedure for lipid extraction from Hevea brasiliensis natural rubberLiengprayoon S., Liengprayoon S., Bonfils F., Sainte-Beuve J., Sriroth K., Dubreucq E., Vaysse L., Vaysse L.2008European Journal of Lipid Science and Technology
  110(6),pp. 563-569
  31
  7Utilization of Lignin Extracts from Sugarcane Bagasse as Bio-based Antimicrobial FabricsSunthornvarabhas J., Liengprayoon S., Lerksamran T., Buratcharin C., Suwonsichon T., Vanichsriratana W., Sriroth K.2019Sugar Tech
  21(2),pp. 355-363
  20
  8SEC-MALS study of dynamic structuring of natural rubber: Comparative study of two Hevea brasiliensis genotypesWisunthorn S., Liengprayoon S., Vaysse L., Beuve J., Bonfils F.2012Journal of Applied Polymer Science
  124(2),pp. 1570-1577
  16
  9Can fertilization be a driver of rubber plantation intensification?Chotiphan R., Vaysse L., Vaysse L., Lacote R., Lacote R., Gohet E., Thaler P., Thaler P., Sajjaphan K., Bottier C., Bottier C., Char C., Liengprayoon S., Gay F., Gay F.2019Industrial Crops and Products
  141
  9
  10Acid adaptation for improvement of viability of Saccharomyces cerevisiae during freeze-dryingChu-Ky S., Vaysse L., Liengprayoon S., Sriroth K., Le T.2013International Journal of Food Science and Technology
  48(7),pp. 1468-1473
  8
  11Effects of smoking on lipid content, macromolecular structure and rheological properties of Hevea brasiliensis sheet rubberRodphukdeekul S., Liengprayoon S., Liengprayoon S., Liengprayoon S., Santisopasri V., Sriroth K., Bonfils F., Dubreucq E., Vaysse L.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(2),pp. 306-314
  6
  12Rapid evolution of biochemical and physicochemical indicators of ammonia-stabilized Hevea latex during the first twelve days of storageBottier C., Gross B., Wadeesirisak K., Srisomboon S., Jantarasunthorn S., Musigamart N., Roytrakul S., Liengprayoon S., Vaysse L., Kunemann P., Vallat M., Mougin K.2019Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  570,pp. 487-498
  5
  13Investigation of the potential for utilization of sugarcane bagasse lignin for carbon fiber production: Thailand case studyLiengprayoon S., Suphamitmongkol W., Jantarasunthorn S., Rungjang W., Sunthornvarabhas J., Tanthana J.2019SN Applied Sciences
  1(10)
  4
  14Potential beneficial effects of furan fatty acids, bioactive food lipidsAlvarado K., Durand E., Durand E., Vaysse L., Vaysse L., Vaysse L., Liengprayoon S., Gaillet S., Coudray C., Casas F., Feillet-Coudray C.2021Cahiers de Nutrition et de Dietetique
  3
  15Mesostructure characterization by asymmetrical flow field-flow fractionation of natural rubber samples from different Hevea brasiliensis genotypesLiengprayoon S., Chelbi K., Dubascoux S., Char C., Vaysse L., Dubreucq E., Sainte Beuve J., Sriroth K., Bonfils F.2017Industrial Crops and Products
  109,pp. 936-943
  3
  16Effect of rubber clone on fatty acid composition and properties of air dried sheetThongpet C., Wisunthorn S., Liengprayoon S., Vaysse L., Bonfils F., Nakason C.2014Advanced Materials Research
  844,pp. 194-197
  2
  17A rapid quantitative analysis of native antioxidants in natural rubber (Hevea Brasiliensis) during maturationMusigamart N., Liengprayoon S., Sriroth K., Dubreucq E., Lecomte J., Vaysse L.2014Advanced Materials Research
  844,pp. 410-414
  2
  18Tara tannin as active ingredient in electrospun fibrous delivery systemSunthornvarabhas J., Liengprayoon S., Aouf C., Rungjang W., Sangseethong K., Lecomte J., Suwonsichon T., Boonreungrod C., Dubreucq E., Fulcrand H.2016Journal of Applied Polymer Science
  133(27)
  2
  19Starch synthesis and mobilization in wood and bark of rubber tree, in relation with latex production, (1) methodological approachKetkakomol S., Lerksomlan T., Clément-Vidal A., Chantuma P., Sriroth K., Liengprayoon S., Thaler P., Drevet P., Kasemsap P., Piyachomkwan K., Gohet E., Lacote R.2014Advanced Materials Research
  844,pp. 15-19
  2
  20Screening of the Phenolic Compound and Antioxidant Activity from Sugar ProcessRungjang W., Liengprayoon S., Sunthornvarabhas J., Sunthornvarabhas J., Sriroth K., Sriroth K.2022Trends in Sciences
  19(2)
  1
  21Coagulation methods and drying step are the key drivers of the dynamics of structuration of natural rubber during the maturation of coagulaNoinart J., Noinart J., Noinart J., Vaysse L., Vaysse L., Musigamart N., Sainte-Beuve J., Sainte-Beuve J., Flori A., Flori A., Liengprayoon S., Rattanaporn K., Granet F., Bonfils F., Bonfils F.2022Express Polymer Letters
  16(11),pp. 1161-1176
  1
  22Preventive nutritional supplementation with furan fatty acid in a DIO mouse model increases muscle mass and reduces metabolic disordersDore L., Durand E., Bonafos B., Chaiyut J., Vaysse L., Vaysse L., Liengprayoon S., Gaillet S., Pessemesse L., Lambert K., Bertrand-Gaday C., Coudray C., Sultan A., Casas F., Feillet-Coudray C.2023Biomedicine and Pharmacotherapy
  164
  1
  23Furan fatty acid extracted from Hevea brasiliensis latex increases muscle mass in micePelletier F., Durand E., Chaiyut J., Bronstein C., Pessemesse L., Vaysse L., Vaysse L., Liengprayoon S., Gaillet S., Brioche T., Bertrand-Gaday C., Coudray C., Sultan A., Feillet-Coudray C., Casas F.2023Biomedicine and Pharmacotherapy
  166
  0
  24Interactions of REF1 and SRPP1 rubber particle proteins from Hevea brasiliensis with synthetic phospholipids: Effect of charge and size of lipid headgroupWadeesirisak K., Castano S., Vaysse L., Vaysse L., Bonfils F., Bonfils F., Peruch F., Rattanaporn K., Liengprayoon S., Lecomte S., Bottier C., Bottier C.2023Biochemical and Biophysical Research Communications
  679,pp. 205-214
  0
  25The dynamics of non-structural carbohydrates and involved enzymes in relation to the latex yield of rubber treesLerksamran T., Lerksamran T., Clement-Vidal A., Liengprayoon S., Rattanaporn K., Chantuma P., Thaler P., Thaler P., Lacote R.2023Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  28(6)
  0
  26PHYTOCHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF CRUDE EXTRACT FROM FLOWERS AND LEAVES OF Rhododendron arboreum Sm. FROM NORTHERN THAILANDWinitchai S., Liengprayoon S., Suphamitmongkol W., Tomorn N., Chaiyut J., Lerksamran T., Banchong Y., Trisonthi P., Saah S., Musigamart N.2021Malaysian Applied Biology
  50(3),pp. 23-37
  0
  27Feasibility study of bagasse lignin utilization as an alternative antimicrobial agentLiengprayoon S., Lerksamran T., Winitchai S., Musigamart N., Chaiyut J., Suphamitmonkol W., Sunthornvarabhas J.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  27(4)
  0