Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Microbiology - Biotechnology), Montpllier Sup Agro University , ฝรั่งเศส, 2551

  Expertise Cloud

  ? Hevea brasiliensis? Protein extraction? SDS-PAGE electrophoresis?-Tocotrienol22-diphenyl-1-picrylhydrazylAcid adaptationActive fibrous filter mediaActive ingredientsages of Heveo treeAir Dried SheetAmmoniaAmmonia-stabilization methodand raw properties of latexand coagulated latexAntibacterialanti-inflammatoryanti-melanogenicAntimicrobial activityAntimicrobial textileAntioxidantAnti-oxidant activitiesantioxidantsAsymetrical field field-flow fractionationBarkBiobased materialsBiobased materials and Bioenergy Biochemical indicatorsBioeconomy policyBio-economy policyBioenergyBiomarkersBiomassbiomimeticBy-productCharacterizationCharacterization of biochemical compoundChemical bondingsChemical bondscollected from different tree partsCross-protectioncytotoxicityDietDrug delivery systemdrug delivery systemsdynamic structuringelderlyelectrospinningElectrospinning processEthephonethylene stimulationEuphorbiaEuphorbiaceaefatty acidfatty acid compositionfertilizationGreen technologyHair greying treatmentheath effectsherbal extractsHeveaHevea brasiliensisHevea brasiliensis latexHevea brasiliensis rubber particle proteinsHevea genotypeHevea latexHigh performance thin layer chromatographyHPTLCLatexLatex biochemical indicatorslatex metabolismLatex native lipidslatex propertiesLatex thin film propertieslatex yieldLignin extractslignin อุตสาหกรรมน้ำตาล สารต้านอนุมูลอิสระ การสกัด lignin ด้วยกรด การสกัด lignin ด้วยด่างlipid compositionlipidsMesostructureMobilizationnatural rubberproteinsRenewable resourcesRubber cloneStarchSugarcaneSugarcane bagasseSugarsSynthesisTrunkWoodYieldกากอ้อยคาร์บอนไฟเบอร์ไบโอดีเซล (biodiesel)ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยางธรรมชาติยางพาราลิกนิน

  Interest

  การวิเคราะห์องค์ประกอบไขมันLipid Analysis, เทคโนโลยีและคุณภาพยางธรรมชาติ Nutural Rubber Technology

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (161)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Investigating natural rubber composition with Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectroscopy: A rapid and non-destructive method to determine both protein and lipid contents simultaneouslyRolere S., Liengprayoon S., Vaysse L., Sainte-Beuve J., Bonfils F.2015Polymer Testing
   43,pp. 83-93
   106
   2Glycolipid composition of Hevea brasiliensis latexLiengprayoon S., Liengprayoon S., Sriroth K., Dubreucq E., Vaysse L.2011Phytochemistry
   72(14-15),pp. 1902-1913
   29
   3Lipid compositions of latex and sheet rubber from Hevea brasiliensis depend on clonal originLiengprayoon S., Liengprayoon S., Chaiyut J., Sriroth K., Bonfils F., Sainte-Beuve J., Dubreucq E., Vaysse L.2013European Journal of Lipid Science and Technology
   115(9),pp. 1021-1031
   26
   4Development of a new procedure for lipid extraction from Hevea brasiliensis natural rubberLiengprayoon S., Liengprayoon S., Bonfils F., Sainte-Beuve J., Sriroth K., Dubreucq E., Vaysse L., Vaysse L.2008European Journal of Lipid Science and Technology
   110(6),pp. 563-569
   26
   5Rubber particle proteins REF1 and SRPP1 interact differently with native lipids extracted from Hevea brasiliensis latexWadeesirisak K., Castano S., Berthelot K., Vaysse L., Bonfils F., Peruch F., Rattanaporn K., Liengprayoon S., Lecomte S., Bottier C.2017Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes
   1859(2),pp. 201-210
   21
   6Antimicrobial kinetic activities of lignin from sugarcane bagasse for textile productSunthornvarabhas J., Liengprayoon S., Suwonsichon T.2017Industrial Crops and Products
   109,pp. 857-861
   14
   7SEC-MALS study of dynamic structuring of natural rubber: Comparative study of two Hevea brasiliensis genotypesWisunthorn S., Liengprayoon S., Vaysse L., Beuve J., Bonfils F.2012Journal of Applied Polymer Science
   124(2),pp. 1570-1577
   13
   8Acid adaptation for improvement of viability of Saccharomyces cerevisiae during freeze-dryingChu-Ky S., Vaysse L., Liengprayoon S., Sriroth K., Le T.2013International Journal of Food Science and Technology
   48(7),pp. 1468-1473
   8
   9Utilization of Lignin Extracts from Sugarcane Bagasse as Bio-based Antimicrobial FabricsSunthornvarabhas J., Liengprayoon S., Lerksamran T., Buratcharin C., Suwonsichon T., Vanichsriratana W., Sriroth K.2019Sugar Tech
   21(2),pp. 355-363
   6
   10Effects of smoking on lipid content, macromolecular structure and rheological properties of Hevea brasiliensis sheet rubberRodphukdeekul S., Liengprayoon S., Liengprayoon S., Liengprayoon S., Santisopasri V., Sriroth K., Bonfils F., Dubreucq E., Vaysse L.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(2),pp. 306-314
   6
   11Can fertilization be a driver of rubber plantation intensification?Chotiphan R., Vaysse L., Vaysse L., Lacote R., Lacote R., Gohet E., Thaler P., Thaler P., Sajjaphan K., Bottier C., Bottier C., Char C., Liengprayoon S., Gay F., Gay F.2019Industrial Crops and Products
   141
   2
   12Potential beneficial effects of furan fatty acids, bioactive food lipidsAlvarado K., Durand E., Durand E., Vaysse L., Vaysse L., Vaysse L., Liengprayoon S., Gaillet S., Coudray C., Casas F., Feillet-Coudray C.2021Cahiers de Nutrition et de Dietetique
   1
   13Effect of rubber clone on fatty acid composition and properties of air dried sheetThongpet C., Wisunthorn S., Liengprayoon S., Vaysse L., Bonfils F., Nakason C.2014Advanced Materials Research
   844,pp. 194-197
   1
   14A rapid quantitative analysis of native antioxidants in natural rubber (Hevea Brasiliensis) during maturationMusigamart N., Liengprayoon S., Sriroth K., Dubreucq E., Lecomte J., Vaysse L.2014Advanced Materials Research
   844,pp. 410-414
   1
   15Tara tannin as active ingredient in electrospun fibrous delivery systemSunthornvarabhas J., Liengprayoon S., Aouf C., Rungjang W., Sangseethong K., Lecomte J., Suwonsichon T., Boonreungrod C., Dubreucq E., Fulcrand H.2016Journal of Applied Polymer Science
   133(27)
   1
   16Mesostructure characterization by asymmetrical flow field-flow fractionation of natural rubber samples from different Hevea brasiliensis genotypesLiengprayoon S., Chelbi K., Dubascoux S., Char C., Vaysse L., Dubreucq E., Sainte Beuve J., Sriroth K., Bonfils F.2017Industrial Crops and Products
   109,pp. 936-943
   1
   17Starch synthesis and mobilization in wood and bark of rubber tree, in relation with latex production, (1) methodological approachKetkakomol S., Lerksomlan T., Clément-Vidal A., Chantuma P., Sriroth K., Liengprayoon S., Thaler P., Drevet P., Kasemsap P., Piyachomkwan K., Gohet E., Lacote R.2014Advanced Materials Research
   844,pp. 15-19
   1
   18Rapid evolution of biochemical and physicochemical indicators of ammonia-stabilized Hevea latex during the first twelve days of storageBottier C., Gross B., Wadeesirisak K., Srisomboon S., Jantarasunthorn S., Musigamart N., Roytrakul S., Liengprayoon S., Vaysse L., Kunemann P., Vallat M., Mougin K.2019Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
   570,pp. 487-498
   1
   19Investigation of the potential for utilization of sugarcane bagasse lignin for carbon fiber production: Thailand case studyLiengprayoon S., Suphamitmongkol W., Jantarasunthorn S., Rungjang W., Sunthornvarabhas J., Tanthana J.2019SN Applied Sciences
   1(10)
   1