Expertise Cloud

Agrobacterium rhizogenesanti-melanogenesisbody lotionCosmeceuticalsCosmeticFree Radical ScavengingNiosomeNiosomesphenolic compoundresponse surface methodologyrice bran proteinRice bran waxsilkworm pupae oilSoap bartyrosinase inhibitionTyrosinase Inhibition Activityการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาสูตรความเป็นพิษเครื่องสำอางแคปซูลชาตำรับน้ำมันดักแด้ไหมนำ้มันรำข้าวน้ำมันหอมระเหยนีโอโซมไบโอดีเซลโปรตีนโปรตีนรำข้าวผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทมะขามป้อมรำข้าวรำข้าวไรซ์เบอร์รี่โรคเต้านมอักเสบฤทธิ์การต้านอักเสบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านออกซิเดชันโลชั่นโลชั่นปรับสภาพผิว ผลิตภัณฑ์ยกกระชับ ผลิตภัณฑ์บำรุงผมชนิดไม่ต้องล้างออก โปรตีนจากไหมอีรี่ ไลโบโซมไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสทวัตถุดิบว่านเพชรหึงวิเคราะห์ต้นทุนวิธีการกลั่นเวชสำอางศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)ศึกษาดูงานเศษเหลือจากการสกัดแพทชูลี สบู่ก้อนสบู่ธรรมชาติสบู่เหลวสเปรย์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์สเปรย์ระงับกลิ่นสมบัติทางกายภาพสมุนไพรสารต้านจุลชีพสารต้านจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระสารต้านออกซิเดชันสารทำให้ผิวเต่งตึงสารทำให้ผิวเต่งตึง (tightening agent)สารแทนนินสารประกอบฟลาโวนอยด์สารประกอบฟีนอลิกสารสกัดสารสกัดกล้วยไม้สารสกัดจากพืชสารสกัดถอบแถบน้ำสารสกัดธรรมชาติสารสกัดประสะไพลสารสกัดเปลือกมังคุดสารสกัดแพทชูลีสารสกัดมะขามป้อมสารสกัดสมุนไพรสารสกัดโอสถพระนารายณ์สารให้ความชุ่มชื้นสารให้ความชุ่มชื้น (moisturizer)สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายดูนาลิเอลล่าสำหรับสัตว์เลี้ยงสุขภาพสุคนธบำบัดเส้นผมเสม็ดขาวหอยมุกกัลปังหาหอยมุกแกลบหอยมุกจานเห็ดมิลกี้แหล่งปลูกประเทศไทยไหมไหมอีรี่องค์ประกอบเคมี

Interest


Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
  • ทุนนอก 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 56 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 45 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 75 เรื่อง (เชิงวิชาการ 60 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  แสดงความคิดเห็น

  (0)