Expertise Cloud

absoluteABTS assayAnthocyaninsantimicrobial activityAntioxidant activitybioactive compoundBiological ControlbiomassCajuput treechemical compositioncosmeticdistillationDPPH assayemblic clonesEndophytic fungienfleurageessential oilextractionfree radical scavengingJatropha curcas LLovastatinMangosteenPiperaceaePurple corn cobsolvent extractiontannintea tree oilThai medicinal plantกล้วยไม้สกุลหวายกล้วยไม้หวายกลีเซอรอลกลูโคไซด์กานพลูกานพลู (clove)การกลั่นการกลั่นด้วยน้ำการกลั่นด้วยไอน้ำการขยายขนาดการขยายพันธุ์การควบคุมเชื้อโรคการควบคุมแบบชีววิธีการคัดเลือกการเคลือบการต่อยอดเชิงพาณิชย์การต้านการออกซิเดชันการต้านอนุมูลอิสระ,การยับยั้งเอนไซม์ไทโรการติดตามและประเมินผลการแตกกิ่งใหม่การทดแทนแป้งสาลี (wheat flour substitution)การทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังในสัตว์ทดการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันในสัตว์ทดลองการทำงานการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สารสกัดจากธรรมชาติ สมุนไพรการผันแปรทางพันธุกรรมการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยับยั้งการวิเคราะห์ทางกายภาพการวิเคราะห์ทางเคมีการวิจัยและพัฒนาสูตรน้ำยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการสกัด (Extraction)การสกัดด้วยของเหลวความดันสูงการสกัดน้ำมันหอมระเหยการสกัดพืชสมุนไพรการสร้างพันธะเชื่อมข้ามการหมักบนอาหารแข็งขมิ้นชันความคงตัวเครื่องสำอางจังหวัดอำนาจเจริญเชื้อราแซนโทนต้านอนุมูลอิสระนาโนเซลลูโลสน้ำมันหอมระเหยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไพลฟลาโวนอยด์มะขามป้อมระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจุ่มชั่วครำข้าวฤทธิ์ต้านออกซิเดชันลดคอเลสเตอรอลสมุนไพรสารต้านจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระสารต้านออกซิเดชันสารประกอบฟีนอลิกสารสกัดสารสกัดจากพืชสารสกัดเปลือกมังคุดสารสกัดพลูสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหม่อนอนุภาคโลหะเงินระดับนาโน

Interest


Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
  • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 74 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 56 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 57 เรื่อง (เชิงวิชาการ 48 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 13 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  แสดงความคิดเห็น

  (0)