สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

19

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

1acid hydrolysisantimicrobial activityantioxidantAntioxidant activityBiodieselbiomasscassavacassava pulpCassava starchchitosancompositecosmeticcottonDyeingEssential oilethanolEucalyptus camaldulensisextractionfree radical scavengingglucomannanGlycerolhandmade paperherbHevea brasiliensisLovastatinmangosteenMECHANICAL PROPERTIESnatural rubberNear infrared spectroscopyNear-Infrared SpectroscopyNIRNIRSoptimizationOrangePACKAGINGPalm OilPLSpurificationqualityResponse surface methodologyrice strawRice straw paperSilkstarchsteam explosionsugarcanesugarcane bagassetanninThermotolerantกระดาษกระดาษฟางข้าวกระดาษหัตถกรรมการขยายพันธุ์การตลาดการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเครื่องสำอางชานอ้อยชีวมวลเชื้อเพลิงชีวมวลเซลลูโลสทะลายปาล์มน้ำมันนาโนเซลลูโลสน้ำมันหอมระเหยเนียร์อินฟราเรดเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีบรรจุภัณฑ์ใบสับปะรดประเมินผลปาล์มน้ำมันแป้งมันสำปะหลังโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพฝ้ายพลังงานพลังงานทดแทนฟางข้าวมะม่วงมันสำปะหลังไม้โตเร็วยางพารารำข้าวฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสมบัติเชิงกลสมบัติทางกายภาพสมุนไพรสารโลวาสตาตินสารสกัดเส้นใยเส้นใยธรรมชาติเส้นใยไผ่เส้นใยสับปะรดไหมอีรี่องค์ประกอบทางเคมีอุตสาหกรรม

Executives

ผู้อำนวยการ

ดร. มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

E-Mail: aapmwt@ku.ac.th

Tel.: 02-9428600 ต่อ 130

เลขานุการคณะ

นาย ธนกิจ เฮียงโฮม

E-Mail: aaptkh@ku.ac.th

Tel.: 029428600Resource

นักวิจัยทั้งหมด 48 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 4 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 4 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 6 คน, นักวิจัย 31 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 15 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,264.10 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 106 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 25.84 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 242 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 147 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 27 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 186 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 307 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 239 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 24 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 243 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 385 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 293 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 31 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 264 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 938 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 333 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 605 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 34 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 26 เรื่อง, สิทธิบัตร 8 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 388 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 340 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 29 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 18 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 138 รางวัล (เกียรติบัตร 34 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 44 รางวัล, ประชุมวิชาการ 60 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)