ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

13-PropanediolAcaciaadulterationAnthocyaninbiomassbioreactorCalibration modelcassavacassava pulpChemometricscosmeticDendrobiumethanolethanol productionfermentationfree fatty acidFree Radical Scavengingfruit flyfungiglucosidaseGlycerolherbherbal medicineItaconic acidligninmangomangosteenNear infrared spectroscopynear-infraredNear-Infrared SpectroscopyNIRNIRSoil palm empty fruit bunchoptimizationoxidationPalm OilPectate lyasePlspretreatmentpurificationqualityreactive dyeReal time PCRResponse surface methodologyriceScreeningsugarcanesugarcane bagasseThermotoleranttissue culturetotal oiltotal soluble solidturmerictyrosinase inhibitionWhite-rot fungusXylanกรดฟูมาริคกรดอิทาโคนิคการขยายพันธุ์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการสุกขมิ้นชันข้าวข้าวเปลือกเครื่องสำอางชีวมวลเนียร์อินฟราเรดเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีไบโอดีเซลปาล์มน้ำมันแป้งโปรตีนโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพัฒนาฟ้าทะลายโจรภาคการเกษตรมะขามป้อมมะเดื่อฝรั่งมะม่วงมังคุดแมลงวันยางพารารำข้าวฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางชีวภาพสมุนไพรสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหน่อไม้ฝรั่งองค์ประกอบทางเคมีอ้อยอุตสาหกรรมเอธานอลเอนไซม์

Executives


Persons (ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)

Avata

ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ, นักวิจัย

E-Mail: aapspk@ku.ac.th Tel.02-9428600-3 ต่อ 502


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิจัย 13 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.75 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 126 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 67 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 108 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 182 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 110 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 158 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 196 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 139 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 21 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 133 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 535 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 189 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 346 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 22 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 15 เรื่อง, สิทธิบัตร 7 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 271 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 239 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 20 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 12 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 60 รางวัล (เกียรติบัตร 17 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 31 รางวัล)