ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

13-PropanedioladulterationanthocyaninCalibration modelcassavacassava pulpChemometricscosmeticDendrobiumethanolethanol productionfermentationfree fatty acidFree Radical Scavengingfruit flyfungiglucosidaseglycerolMangomangosteenNear Infrared SpectroscopyNear-Infrared SpectroscopyNIRNIRSoil palm empty fruit bunchoptimizationoxidationPalm OilPectate lyasePLSpretreatmentpurificationqualityReactive dyeReal time PCRResponse surface methodologyriceScreeningStarchsugarcaneThermotolerantTotal Oiltotal soluble solidturmerictyrosinase InhibitionWhite-rot fungusกรดฟูมาริคกรดอิทาโคนิคการขยายพันธุ์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการสุกขมิ้นชันข้าวข้าวเปลือกเครื่องสำอางแคปซูลชะเอมเทศชีวมวลเชื้อเพลิงอัดเม็ดเชื้อราเส้นใยสีขาวเซลลูโลสดักแด้ไหมอีรี่ต้นศรีทองตำรับติดตามถังหมักแบบลอยตัวทะลายปาล์มน้ำมันทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันน้ำมันดักแด้ไหมน้ำมันปาล์มน้ำหมักน้ำอ้อยเนียร์อินฟราเรดเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีเนื้อแก้วปาล์มน้ำมันแป้งโปรตีนโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพัฒนามะเดื่อฝรั่งมะม่วงมังคุดแมลงวันยางพารารำข้าวฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสมุนไพรสารสกัดหน่อไม้ฝรั่งองค์ประกอบทางเคมีอ้อยอุตสาหกรรมเอธานอล

Executives


Persons (ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)

Avata

ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ, นักวิจัย

E-Mail: aapspk@ku.ac.th Tel.02-9428600-3 ต่อ 502


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิจัย 12 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.75 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 115 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 58 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 102 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 156 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 94 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 136 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 194 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 137 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 21 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 134 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 501 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 176 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 325 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 12 เรื่อง, สิทธิบัตร 7 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 269 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 237 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 20 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 12 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 59 รางวัล (เกียรติบัตร 16 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 31 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)