Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวเเพทย์) , ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  Agricultural residuesalkaline recoveryAnti-aginganti-crease finishantioxidantAntioxidant activityantioxidantsanti-tyrosinase activityBioreactorCupriavidus necatordegradationdip coatingdip-coatingdragon fruitEnzymatic hydrolysisenzymatic recoveryFermentationGanoderma lucidumItaconic acidKhao Maklaminate coatinglatex clearing proteinlatex rubberlignocellulosic materiallocal-cropsLook PangLow-grade-pineappleMaizemealwormmedium optimizationMicrobesMicrobial enzyme and fermentationMicrobial polymersMicrobispora simensismicroorganismsmixed-fruit vinegarmolassesmushroommush-roomnewly isolated Rhodococcus sp. BSRT1-1Nuclear magnetic resonance spectroscopyoil palm empty fruit bunchone-step fermentationOptimizationpaperPectinasePHA synthasePhaCPHAsPHBPHB productionPHB)phenolic compoundsPigmentpineapplepineapple fiberpineapple fiber paperpineapple leaf fiberpolyhydroxyalkanoatesPolyhydroxybutyratepurificationResponse surface methodologyRhodococcusSaccharomyces cerevisiaeskin anti-ageingYeastกรดอิทาโคนิคกาโนเดอริกการทำบริสุทธิ์พอลีโฮดรอกซิบิวทิเรตการผลิต พอลิไฮดรอกซิบิวทิเรตการผลิตพอลีไฮดรอกซิบิวทิเรตการเพิ่มประสิทธิภาพขยะจากสิ่งทอถังหมักแบบลอยตัวทะลายเปล่าปาล์มน้ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันเทคนิคทางชีวโมเลกุลนาโนเซลลูโลสน้ำหมักบรรจุภัณฑ์แผลร้อนในพอลิเอสเทอร์รีไซเคิลพอลิไฮดรอกซิแอลคาโนเอตพืชผลไม้พื้นบ้านฟิล์มเซริซินราโรคพืชวัสดุปิดแผลกดทับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสังคมสูงวัยสารตกแต่งกันยับสารสกัดมาตรฐานสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเส้นด้ายพอลิเอสเทอร์เส้นใยนาโนเส้นใยพอลิเอสเทอร์แสงประดิษฐ์เห็ดหลินจือเขากวางอ่อนแอคติโนมัยสีทฮ’-glucanฮฒ-glucan

  Interest

  Microbial enzyme and fermentation, Bioplastics, Microbial polymers

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (96)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Enhanced polyhydroxybutyrate (PHB) production by newly isolated rare actinomycetes Rhodococcus sp. strain BSRT1-1 using response surface methodologyTrakunjae C., Trakunjae C., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Kosugi A., Arai T., Sudesh K., Vaithanomsat P.2021Scientific Reports
  11(1)
  38
  2Statistical approach for optimization of ethanol production from fast-growing trees: Acacia mangium and Acacia hybridBoondaeng A., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Kongtud W.2015BioResources
  10(2),pp. 3154-3168
  8
  3Biosynthesized poly(3-hydroxybutyrate) on coated pineapple leaf fiber papers for biodegradable packaging applicationVaithanomsat P., Kongsin K., Trakunjae C., Trakunjae C., Boonyarit J., Jarerat A., Sudesh K., Chollakup R.2021Polymers
  13(11)
  7
  4Bio-synthesis of itaconic acid as an anti-crease finish for cellulosic fiber fabricBoondaeng A., Suwanruji P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Janchai P., Apipatpapha T., Chanka N., Chollakup R.2021RSC Advances
  11(42),pp. 25943-25950
  6
  5Fermentation Condition and Quality Evaluation of Pineapple Fruit WineBoondaeng A., Kasemsumran S., Ngowsuwan K., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Jungtheerapanich S., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(1)
  3
  6Optimization, purification and characterization of β-xylanase by a novel thermotolerant strain of microbispora siamensis, DMKUA 245TBoondaeng A., Krajangsang S., Trakunjae C., Lomthong T., Lomthong T., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2018Chiang Mai Journal of Science
  45(6),pp. 2267-2282
  3
  7Enhanced of high level of β-xylosidase with β-xylanase production by co-culturing of Bacillus strains from rice straw using response surface methodologyTrakunjae C., Sukkhum S., Kitpreechavanich V.2015Chiang Mai Journal of Science
  42(4),pp. 822-839
  1
  8Functionality of Yeast β-Glucan Recovered from Kluyveromyces marxianus by Alkaline and Enzymatic ProcessesVaithanomsat P., Boonlum N., Trakunjae C., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boondaeng A., Phalinphattharakit K., Nimitkeatkai H., Jarerat A.2022Polymers
  14(8)
  1
  9Streptomyces sp. AC04842: Genomic Insights and Functional Expression of Its Latex Clearing Protein Genes (lcp1 and lcp2) When Cultivated With Natural and Vulcanized Rubber as the Sole Carbon SourceBasik A.A., Basik A.A., Trakunjae C., Trakunjae C., Yeo T.C., Sudesh K.2022Frontiers in Microbiology
  13
  1
  10Medium optimization using response surface methodology to produce antifungal substance from Streptomyces samsunensis RB-4 against Rhizoctonia solaniNiyomvong N., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Boondaeng A.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 773-780
  0
  11Mushroom β-Glucan Recovered from Antler-Type Fruiting Body of Ganoderma lucidum by Enzymatic Process and Its Potential Biological Activities for Cosmeceutical ApplicationsVaithanomsat P., Boonlum N., Chaiyana W., Tima S., Anuchapreeda S., Trakunjae C., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boondaeng A., Nimitkeatkai H., Jarerat A.2022Polymers
  14(19)
  0
  12Biosynthesis of P(3HB-co-3HHx) Copolymers by a Newly Engineered Strain of Cupriavidus necator PHB4/pBBR_CnPro-phaCRp for Skin Tissue Engineering ApplicationTrakunjae C., Sudesh K., Neoh S.Z., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Vaithanomsat P.2022Polymers
  14(19)
  0
  13Comparison of the Chemical Properties of Pineapple Vinegar and Mixed Pineapple and Dragon Fruit VinegarBoondaeng A., Kasemsumran S., Ngowsuwan K., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Jungtheerapanich S., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(11)
  0
  14Comparison of the Chemical Properties of Vinegar Obtained via One-Step Fermentation and Sequential Fermentation from Dragon Fruit and PineappleNiyomvong N., Sritawan R., Keabpimai J., Trakunjae C., Trakunjae C., Boondaeng A.2022Beverages
  8(4)
  0
  15Recovery and Purification of Fumaric Acid from Fermented Oil Palm Empty Fruit Bunches Using a Simple Two‐Stage Precipitation ProcedureBoondaeng A., Khanoonkon N., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(3)
  0
  16Improvement of Pineapple Leaf Fiber Quality by Pectinase Produced from Newly Isolated Bacillus subtilis subsp. inaquosorum P4-1Vaithanomsat P., Trakunjae C., Meelaksana J., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boonyarit J., Chollakup R.2021Fibers and Polymers
  0