Person Image

  Education

  • วท.ม. (พืชไร่), มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.บ. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  ?-glucanantioxidantAntioxidant activityanti-tyrosinase activityAspergillus oryzaeBiocircular economyBioenergybromelaincassava pulpCentral Composite DesignCricketcrude palm kernel oilDragon fruitenzymatic recoveryEthanolFermentationfertilizationFunctional propertiesfunctionalityfungal myceliumFungigamma poly glutamic acidGanoderma lucidumgenetically modified bacterial strainGlucansGlucose hydrolysateGrowthHealth supplementherbice creamimmunomodulating agentinflammationitaconic acidKhao MakKojic AcidLight-emitting diodelignocellulosic materialLignocellusic hydrolysateliquid probelocal-cropsLook PangLow-grade fruitLow-grade pineapplesLow-grade-pineappleMaizeMango seed kernelnear-infraredpineapplePineapple winepolyhydroxyalkanoatesproteinqualityRenewable energyRhodococcusRice bran protein hydrolysateSaccharomyces cerevisiaeskin anti-ageingThai rice varietiesWineเครื่องสำอางไคโตซานน้ำอ้อยเนียร์อินฟราเรดเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีโปรตีนโปรตีนจากไหมโปรตีนอัลบูมินโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฟลาโวนอยด์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเส้นด้ายพอลิเอสเทอร์เส้นใยนาโนเส้นใยพอลิเอสเทอร์เส้นใยสับปะรดเส้นใยเห็ดเส้นใยอากาเว่แสงเทียมแสงประดิษฐ์หม่อนเห็ดเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนไหมไหมอีรี่อ้อยอัลบูมินอากาเว่อาหารเสริมสุขภาพอินฟราเรดใกล้อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอุตสาหกรรมน้ำตาลอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังเอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์เอนไซม์บรอมิเลนแอคติโนมัยสีทฮ’-glucanฮฒ-glucanไฮโดรเจล์ืnear infrared

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช, การเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช, เอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 17 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 53 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (178)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Anti-Inflammatory Effect of Pineapple Rhizome Bromelain through Downregulation of the NF-κB- and MAPKs-Signaling Pathways in Lipopolysaccharide (LPS)-Stimulated RAW264.7 CellsInsuan O., Janchai P., Thongchuai B., Chaiwongsa R., Khamchun S., Saoin S., Insuan W., Pothacharoen P., Apiwatanapiwat W., Boondaeng A., Vaithanomsat P.2021Current issues in molecular biology
  43(1),pp. 93-106
  17
  2Bio-synthesis of itaconic acid as an anti-crease finish for cellulosic fiber fabricBoondaeng A., Suwanruji P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Janchai P., Apipatpapha T., Chanka N., Chollakup R.2021RSC Advances
  11(42),pp. 25943-25950
  10
  3Bromelain extract exerts antiarthritic effects via chondroprotection and the suppression of TNF-α-induced NF-κb and MAPK signalingPothacharoen P., Chaiwongsa R., Chanmee T., Insuan O., Wongwichai T., Janchai P., Vaithanomsat P.2021Plants
  10(11)
  8
  4Fermentation Condition and Quality Evaluation of Pineapple Fruit WineBoondaeng A., Kasemsumran S., Ngowsuwan K., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Jungtheerapanich S., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(1)
  6
  5Mushroom β-Glucan Recovered from Antler-Type Fruiting Body of Ganoderma lucidum by Enzymatic Process and Its Potential Biological Activities for Cosmeceutical ApplicationsVaithanomsat P., Boonlum N., Chaiyana W., Tima S., Anuchapreeda S., Trakunjae C., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boondaeng A., Nimitkeatkai H., Jarerat A.2022Polymers
  14(19)
  6
  6The Bio-Circular Green Economy model in Thailand – A comparative reviewEdyvean R.G.J., Apiwatanapiwat W., Vaithanomsat P., Boondaeng A., Janchai P., Sophonthammaphat S.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 51-64
  6
  7Functionality of Yeast β-Glucan Recovered from Kluyveromyces marxianus by Alkaline and Enzymatic ProcessesVaithanomsat P., Boonlum N., Trakunjae C., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boondaeng A., Phalinphattharakit K., Nimitkeatkai H., Jarerat A.2022Polymers
  14(8)
  5
  8Effect of furfural on the properties of natural latex: Possibility for adhesive applicationVaithanomsat P., Janchai P., Punsuvon V., Smitthipong W., Smitthipong W.2017Rubber Chemistry and Technology
  90(4),pp. 642-650
  4
  9Effect of ripening stage and temperature on free fatty acid content of Jatropha curcas oil during storageTadakittisarn S., Janchai P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 275-283
  3
  10Simultaneous Monitoring of the Evolution of Chemical Parameters in the Fermentation Process of Pineapple Fruit Wine Using the Liquid Probe for Near-Infrared Coupled with ChemometricsKasemsumran S., Boondaeng A., Ngowsuwan K., Jungtheerapanich S., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Meelaksana J., Vaithanomsat P.2022Foods
  11(3)
  3
  11Statistical optimization of P(3HB-co-3HHx) copolymers production by Cupriavidus necator PHB4/pBBR_CnPro-phaCRp and its properties characterizationTrakunjae C., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Neoh S.Z., Sudesh K., Vaithanomsat P.2023Scientific Reports
  13(1)
  3
  12Mid-infrared and near-infrared spectroscopies to classify improper fermentation of pineapple wineKasemsumran S., Boondaeng A., Ngowsuwan K., Jungtheerapanich S., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Vaithanomsat P.2022Chemical Papers
  2
  13Biosynthesis of P(3HB-co-3HHx) Copolymers by a Newly Engineered Strain of Cupriavidus necator PHB4/pBBR_CnPro-phaCRp for Skin Tissue Engineering ApplicationTrakunjae C., Sudesh K., Neoh S.Z., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Vaithanomsat P.2022Polymers
  14(19)
  2
  14Recovery and Purification of Fumaric Acid from Fermented Oil Palm Empty Fruit Bunches Using a Simple Two‐Stage Precipitation ProcedureBoondaeng A., Khanoonkon N., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(3)
  2
  15Improvement of Pineapple Leaf Fiber Quality by Pectinase Produced from Newly Isolated Bacillus subtilis subsp. inaquosorum P4-1Vaithanomsat P., Trakunjae C., Meelaksana J., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boonyarit J., Chollakup R.2021Fibers and Polymers
  2
  16Comparison of the Chemical Properties of Pineapple Vinegar and Mixed Pineapple and Dragon Fruit VinegarBoondaeng A., Kasemsumran S., Ngowsuwan K., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Jungtheerapanich S., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(11)
  0
  17Medium optimization using response surface methodology to produce antifungal substance from Streptomyces samsunensis RB-4 against Rhizoctonia solaniNiyomvong N., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Boondaeng A.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 773-780
  0
  18Assessing Fermentation Broth Quality of Pineapple Vinegar Production with a Near-Infrared Fiber-Optic Probe Coupled with Stability Competitive Adaptive Reweighted SamplingKasemsumran S., Boondaeng A., Jungtheerapanich S., Ngowsuwan K., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Vaithanomsat P.2023Molecules
  28(17)
  0
  19Biological Conversion of Agricultural Wastes into Indole-3-acetic Acid by Streptomyces lavenduligriseus BS50-1 Using a Response Surface Methodology (RSM)Boondaeng A., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Janchai P., Suriyachai N., Kreetachat T., Wongcharee S., Imman S.2023ACS Omega
  0