Person Image

  Education

  • วท.ม. (พืชไร่), มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.บ. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  ?-glucanantioxidantAntioxidant activityanti-tyrosinase activityAspergillus oryzaeBioenergybromelaincassava pulpDragon fruitenzymatic recoveryEthanolfermentationFunctional propertiesGanoderma LucidumGlucansHealth supplementherbice creamimmunomodulating agentinflammationitaconic acidKhao Makkojic acidLight-emitting diodelignocellulosic materialLignocellusic hydrolysateliquid probelocal-cropsLook PangLow-grade fruitLow-grade-pineappleMango Seed KernelMAPKsMicroalgaeMid-infraredMixed sugarmixed-fruit vinegarmolassesmulberryMushroommush-roomNatural LatexNear-infrarednear-infrared spectroscopyNF-?BNiaw Dam MorNuclear magnetic resonance spectroscopyOptimizationosteoarthritisPartially purified albuminPectinasePHA synthasePhaCPHBPhenolic CompoundpineapplePineapple leaf fiberPineapple winePLS regressionpolyhydroxyalkanoatesPolyhydroxybutyratepro-inflammatory cytokinesqualityRecoveryRenewable energyResponse surface methodologyRhodococcusRice bran protein hydrolysateSaccharomyces cerevisiaeSaccharomyces cerevisiae var.burgundySalak flavoredsearching combination moving window partial least squaresSensory testseparate hydrolysis and fermentationSilkSimultaneous saccharification and fermentation (SSF)skin anti-ageingSkin anti-agingskin tissue engineeringSmart citystabilizerStreptomyces samsunensissucrose sugarcanesugarcane juicesugarcane syrupsurface culture fermentationSweet fermented riceThai Rice Varietieswineเครื่องสำอางน้ำอ้อยเนียร์อินฟราเรดเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฟลาโวนอยด์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหม่อนเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนอุตสาหกรรม

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช, การเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช, เอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 14 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (137)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Anti-Inflammatory Effect of Pineapple Rhizome Bromelain through Downregulation of the NF-κB- and MAPKs-Signaling Pathways in Lipopolysaccharide (LPS)-Stimulated RAW264.7 CellsInsuan O., Janchai P., Thongchuai B., Chaiwongsa R., Khamchun S., Saoin S., Insuan W., Pothacharoen P., Apiwatanapiwat W., Boondaeng A., Vaithanomsat P.2021Current issues in molecular biology
  43(1),pp. 93-106
  9
  2Bio-synthesis of itaconic acid as an anti-crease finish for cellulosic fiber fabricBoondaeng A., Suwanruji P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Janchai P., Apipatpapha T., Chanka N., Chollakup R.2021RSC Advances
  11(42),pp. 25943-25950
  4
  3Bromelain extract exerts antiarthritic effects via chondroprotection and the suppression of TNF-α-induced NF-κb and MAPK signalingPothacharoen P., Chaiwongsa R., Chanmee T., Insuan O., Wongwichai T., Janchai P., Vaithanomsat P.2021Plants
  10(11)
  3
  4Effect of ripening stage and temperature on free fatty acid content of Jatropha curcas oil during storageTadakittisarn S., Janchai P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 275-283
  3
  5Effect of furfural on the properties of natural latex: Possibility for adhesive applicationVaithanomsat P., Janchai P., Punsuvon V., Smitthipong W., Smitthipong W.2017Rubber Chemistry and Technology
  90(4),pp. 642-650
  2
  6Fermentation Condition and Quality Evaluation of Pineapple Fruit WineBoondaeng A., Kasemsumran S., Ngowsuwan K., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Jungtheerapanich S., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(1)
  2
  7Simultaneous Monitoring of the Evolution of Chemical Parameters in the Fermentation Process of Pineapple Fruit Wine Using the Liquid Probe for Near-Infrared Coupled with ChemometricsKasemsumran S., Boondaeng A., Ngowsuwan K., Jungtheerapanich S., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Meelaksana J., Vaithanomsat P.2022Foods
  11(3)
  1
  8Functionality of Yeast β-Glucan Recovered from Kluyveromyces marxianus by Alkaline and Enzymatic ProcessesVaithanomsat P., Boonlum N., Trakunjae C., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boondaeng A., Phalinphattharakit K., Nimitkeatkai H., Jarerat A.2022Polymers
  14(8)
  1
  9Mid-infrared and near-infrared spectroscopies to classify improper fermentation of pineapple wineKasemsumran S., Boondaeng A., Ngowsuwan K., Jungtheerapanich S., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Vaithanomsat P.2022Chemical Papers
  0
  10Medium optimization using response surface methodology to produce antifungal substance from Streptomyces samsunensis RB-4 against Rhizoctonia solaniNiyomvong N., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Boondaeng A.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 773-780
  0
  11Mushroom β-Glucan Recovered from Antler-Type Fruiting Body of Ganoderma lucidum by Enzymatic Process and Its Potential Biological Activities for Cosmeceutical ApplicationsVaithanomsat P., Boonlum N., Chaiyana W., Tima S., Anuchapreeda S., Trakunjae C., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Boondaeng A., Nimitkeatkai H., Jarerat A.2022Polymers
  14(19)
  0
  12Biosynthesis of P(3HB-co-3HHx) Copolymers by a Newly Engineered Strain of Cupriavidus necator PHB4/pBBR_CnPro-phaCRp for Skin Tissue Engineering ApplicationTrakunjae C., Sudesh K., Neoh S.Z., Boondaeng A., Apiwatanapiwat W., Janchai P., Vaithanomsat P.2022Polymers
  14(19)
  0
  13Recovery and Purification of Fumaric Acid from Fermented Oil Palm Empty Fruit Bunches Using a Simple Two‐Stage Precipitation ProcedureBoondaeng A., Khanoonkon N., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(3)
  0