Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ม.(ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535
  • ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  antioxidantAntioxidant activitybanana peelExtractionfree fatty acidJatropha curcas L.niosomepectate lyasePhenolic Compoundpolygalacturonaseprotein hydrolysateresponse surface methodologyRice branRice bran proteinRice bran protein hydrolysatericeberry branriceberry bran oilRiceberry bransensitivitySimplate MPNsolid- state fermentation (SSF)soluble acid invertaseStingless bee honeystorage durationstorage stabilitysucrosesugarcaneTannaseThai stingless beetissue culturetransesterificationTrigona laevicepsTrigona pegdeniTrigona terminatawhitening effectกรดไขมันกรดไขมันอิสระกรดฟีนอลิก (phenolic acid)กรดฟูมาริคกระชายกระบวนการผลิตกล้วยหอมทองกลูโคไซด์กากสบู่ดำ (Jatropha cake)การกักเก็บสารในอนุภาคเล็กการขยายขนาดการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดการคงรูปด้วยกำมะถันการต่อยอดเชิงพาณิชย์การต้านการออกซิเดชันการต้านทานโรคและแมลงการติดตามและประเมินผลการทดแทนแป้งสาลี (wheat flour substitution)การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคการนำเข้าโคลนที่ได้รับการปรับปรุงการนำส่งสาร การปนเปื้อนการประเมินเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการลดปริมาณเชื้อการลดอุณหภูมิซากการวิเคราะห์ทางกายภาพการวิเคราะห์ทางเคมีการสกัด (Extraction)การสำรวจผู้บริโภคม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดการสุกการเสริมแรงด้วยผงเขม่าดำกิจกรรมขบวนการต้มระเหยของเหลือทิ้งข้าวข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (high anthocyanin corn hybrid)ข้าวโพดสีม่วง (purple corn)ไขรำข้าวคลอรีนความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity)ความหวานคุณภาพของผลิตภัณฑ์คุณภาพทางคลินิกคุณสมบัติเคมีกายภาพแป้งคุณสมบัติเชิงหน้าที่เครื่องสำอางโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาลจัดทำสื่อดิจิทัลเจิร์มถั่วเหลืองชีวเคมีชีวมวลน้ำอ้อยนีโอโซมเนียร์อินฟราเรดโปรตีนโปรตีนรำข้าวโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมะพร้าวอ่อนรำข้าวรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ไลเปส

  Interest

  เอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์, ชีวเคมี, เทคโนโลยีเอนไซม์, พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 42 เรื่อง (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (188)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Optimization of pectinase enzyme liquefaction of banana 'Gros Michel' for banana syrup productionTadakittisarn S., Haruthaithanasan V., Chompreeda P., Suwonsichon T.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 740-750
  12
  2Polygalacturonase and pectate lyase activity during ripening of Kluay Hom Thong fruitTadakittisarn S., Songpim M., Vaithanomsat P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 267-274
  5
  3Effect of ripening stage and temperature on free fatty acid content of Jatropha curcas oil during storageTadakittisarn S., Janchai P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 275-283
  3
  4Extraction and characterisation of Riceberry bran protein hydrolysate using enzymatic hydrolysisThamnarathip P., Jangchud K., Jangchud A., Nitisinprasert S., Tadakittisarn S., Vardhanabhuti B.2016International Journal of Food Science and Technology
  51(1),pp. 194-202
  29
  5Relationship between invertase enzyme activities and sucrose accumulation in sugarcane (Saccharum spp.)Tana B., Tana B., Chanprame S., Chanprame S., Tienseree N., Tienseree N., Tadakittisarn S.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(6),pp. 869-879
  5
  6Enzymatic optimization of riceberry bran protein hydrolysate extraction and characterizationJangmesin K., Rimkeeree H., Tadakittisarn S.2017Current Applied Science and Technology
  17(2),pp. 209-223
  2