Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  (Poly(lactic-acid))1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยBang Ka ChaoBang Ka Chao CommunityB-caroteneBlack glutinous rice bran protein hydrolysateCoffee oil groundLocal HerbsMassage Oil ProductNanocapsuleNanoemulsionNanoserumNight CreamOrganic coffee oilProducts DevelopmentShampoo ProductSleeping face maskSustainable Developmentกล้วยไม้การกักเก็บไขมันการขยายขนาดการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดการต่อยอดเชิงพาณิชย์การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส และการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอางการพัฒนาสูตรการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมกิจกรรมข้าวเขากวางอ่อนครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์.ครีมนวดทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์ความเป็นพิษเครื่องสำอางเครื่องสำอาง Cosmeticเครื่องสำอางนาโนแคปซูลตำรับบางกระเจ้าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับกลางวันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เซรั่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ลิปกลอสผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าผิวขาวผิวแพ้ง่ายเผยแพร่ฝึกอบรมพังกาหัวสุมดอกแดงพัฒนาพืชสมุนไพรโพลีไลติก เอซิกไฟโบรอินไฮโดรไลเสทมะม่วงมะหาดเมือกหอยมุกยางพาราระบบโรงงานผลิตพืชรำข้าวรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ฤทธิ์การต้านอักเสบฤทธิ์ทางชีวภาพโลชันไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสทวิเคราะห์ต้นทุนศึกษาดูงานสบู่เหลวสมุนไพรสมุนไพรท้องถิ่นสารเชิงซ้อนพอลิแซคคาไรด์-เพพไทด์สารสกัดสารสกัดกล้วยไม้สารสกัดจากพืชสารสกัดถอบแถบน้ำสารสกัดประสะไพลสารสกัดโอสถพระนารายณ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายดูนาลิเอลล่าสำหรับสัตว์เลี้ยงสุขภาพเสม็ดขาวหอยมุกกัลปังหาหอยมุกแกลบหอยมุกจานเห็ดมิลกี้เห็ดหลินจือเขากวางอ่อนไหมองค์ประกอบเคมีอินฟราเรดย่านใกล้เอนไซม์ไทโรซิเนสเอสเซนต์โอสถพระนารายณ์

  Interest

  การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส และการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก