Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  (Poly(lactic-acid))B-caroteneBlack glutinous rice bran protein hydrolysateCoffee oil groundCosmeticDendrobium crumenatum SwDendrobium Kho Jiranand “Khao Sanan Dunaliella microalgaeEncapsulationFacial day cream productNanocapsuleความเป็นพิษคุณภาพของผลิตภัณฑ์คุณภาพทางคลินิกคุณสมบัติทางกายภาพเครื่องสำอางเครื่องสำอาง Cosmeticเครื่องสำอางนาโนแคปซูลจัดทำสื่อดิจิทัลชะลอริ้วรอยเซรัม Serumตำรับเต้านมอักเสบในโคนมทดสอบตลาดนาโนสเปรย์นาโนอิมัลชันนาโนอิมัลชั่นนาโนเอนแคปซูเลชั่นน้ำกาวไหมนำ้มันกากกาแฟน้ำมันดักแด้ไหมนำ้มันรำข้าวน้ำมันรำข้าวก่ำ purple rice oiน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์นีโอโซม Niosomesนีโอโซมน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์นีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทบำรุงผิวหน้าบำรุงเส้นผมเบต้าแคโรทีนประสะไพลแปรรูปโปรตีนโปรตีนข้าวโปรตีนจากไหมโปรตีนรำข้าวเหนียวก่ำโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับกลางวันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เซรั่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ลิปกลอสผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงผิวขาวผิวแพ้ง่ายเผยแพร่ฝึกอบรมพังกาหัวสุมดอกแดงพัฒนาโพลีไลติก เอซิกไฟโบรอินไฮโดรไลเสทมะม่วงมะหาดยางพารายาจุ่มเต้านมระบบโรงงานผลิตพืชรำข้าวรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ฤทธิ์การต้านอักเสบฤทธิ์ทางชีวภาพโลชันไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสทวิเคราะห์ต้นทุนศึกษาดูงานสบู่เหลวสมุนไพรสมุนไพร; โรคเต้านมอักเสบ; โคนมสารสกัดสารสกัดกล้วยไม้สารสกัดจากพืชสารสกัดถอบแถบน้ำสารสกัดประสะไพลสารสกัดสมุนไพรสารสกัดโอสถพระนารายณ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายดูนาลิเอลล่าสำหรับสัตว์เลี้ยงสุขภาพเห็ดมิลกี้ไหมองค์ประกอบเคมีอินฟราเรดย่านใกล้เอนไซม์ไทโรซิเนสเอสเซนต์โอสถพระนารายณ์

  Interest

  การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส และการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง)
   • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   แสดงความคิดเห็น

   (0)