Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2551
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  Active fibrous filter mediaAntibacterialantimicrobial textileAntioxidantby-productElectrospinningFeasibility studyGluten-freeJasmine riceLow-GIMixed flourPhenolic compoundPineapple fiberPineapple fiber wasteStarch-based fiber binding agentSteamed cakeSugarcaneSugarcane bagasseUtilization of peneapple fibers wasteกรอบงานวิจัยกลุ่มประเทศ ACMECSกากอ้อยการขยายขนาดการฆ่าเชื้อแบคทีเรียการจัดการนวัตกรรมการจับคู่ธุรกิจการใช้ประโยชน์เศษเหลือเส้นใยสับปะรดการใช้แป้งเป็นวัสดุช่วยผสานเส้นใยการต่อยอดเชิงพาณิชย์การต้านอนุมูลอิสระการบริหารจัดการการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าการวิเคราะห์ต้นทุนการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การวิจัยทางธุรกิจการศึกษาความเป็นไปได้การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามกิจกรรมแก๊สซิฟิเคชั่นเขากวางอ่อนคนรักสุขภาพครามควบคุมน้ำหนักความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความเป็นไปได้ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์คอมพอสิตเครือข่ายเครื่องขูดใบสับปะรดแคปซูลจังหวัดบึงกาฬจัดทำสื่อดิจิทัลชีวมวลชีวมวลจากการเกษตรชุมชนเชื้อเพลิงชีวมวลตำรับเถ้าชีวมวลทดสอบตลาดทางเศรษฐศาสตร์ที่ปรึกษาเทคโนโลยีชีวมวลบำรุงเส้นผมโบรมิเลนใบสับปะรดไบโอดีเซลประเมินศักยภาพประสะไพลปาล์มน้ำมันแป้งแป้งข้าวแป้งข้าวผสมสำเร็จรูปผลผลิตพลอยได้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามผลิตภัณฑ์ยางผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ้าย้อมสีธรรมชาติผิวขาวเผยแพร่แผ่นตัวกรองแบบเส้นใยที่มีสารออกฤทธิ์ฝ้ายฝึกอบรมพลังงานพลังงานชีวมวลยางพาราสถานภาพสถานีผลิตพลังงานสีเขียวสบู่เหลวสมุนไพรสร้างเครือข่ายสารประกอบพอลิฟีนอลสารสกัดประสะไพลสิ่งทอเทคนิคสีธรรมชาติเส้นใยไผ่เส้นใยมะพร้าวเส้นใยสับปะรดอุตสาหกรรม

  Interest

  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์, การวิจัยทางธุรกิจ, การจัดการนวัตกรรม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Utilization of Lignin Extracts from Sugarcane Bagasse as Bio-based Antimicrobial FabricsSunthornvarabhas J., Liengprayoon S., Lerksamran T., Buratcharin C., Suwonsichon T., Vanichsriratana W., Sriroth K.2019Sugar Tech
  21(2),pp. 355-363
  12