Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Cephalotaxus manniiCereals drinksCholesterol removalDiversityDrying methodelectrolyzed – oxidizing waterelectrophoresisendophyric fungiFermented Fruits and Vegetablesfermented glutinous riceFermented Mustard greenFermented riceFermented rice noodlefermented rice noodlesfermented rice productsFermented vinegarFermentorFermmented Soy beanfreeze-dryingfructosefruitgalactosegerminated cornglucosegrape juiceHaematococcusHealth benefit Health benefiteholy basilhyaluronidaseIC50immature riceInduction agentsinflammationketotifen fumarateKeywords: Lactic acid bacteria (LAB)Khanom jeenkhanom-jeenLAB fermentation productLactic acid bacteriaLactic Acid abcteriaLactic Acid BacteriaLactic acid bacteria (LAB)Lactic and bacteria Utilization Lactobacillus amylovorusLactobacillus johnsoniiLactobacillus paracaseiLactobacillus plantarumNon digestible fibernonhumanPa-somPCR denaturing gel gradientPCR-DGGEPediococcus pentosaceuspH adjustmentPla somPlaa-somPrebioticproteolytic bacteriaricestarter cultureYeastกรดแลคติกกล้าเชื้อขนมจีนแป้งหมักน้ำส้มสายชูหมักแบคทีเรียกรดแลคติกแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งแบคทีเรียอะซิติกแอซิคปลาส้มแป้งข้าวเม่าแป้งข้าวเม่าหมักแป้งมันสำปะหลังโปรไบโอติก (probiotic)โปรไบโอติก เอนแคปซูเลชันโปรไบโอติกแบคทีเรียผลิตภัณฑ์สุขภาพจากข้าวเม่าผักดองพรีไบโอติก (Prebiotic)ยีน gtfโยเกิร์ต (yogurt)โยเกิร์ตถั่วเหลืองโยเกิร์ตพร้อมดื่มไรซ์เบอร์รี่แลกติกแอซิดแบคทีเรียแลคติก แอซิด แบคทีเรียแลคติกแอซิด แบคทีเรีย (Lacticแลคติกแอซิดแบคทีเรียสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไส้กรอกหมักแหนมเห็ด ,โปรไบโอติก, กล้าเชืออาหารบรรจุกระป๋องอาหารบรรจุภาชนะปิดสนิทอาหารหมัก (Fermented food)อาหารหมัก (Fermented Food)เอ็กโซโพลีแซคคาร์ไรด์เอ็กโซโพลีแซคคาไรด์เอ๊กโซโพลีแซคคาไรด์ (Exopolysเอนไซม์อะไมเลส

  Interest

  Lactic and bacteria Utilization

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2557 - ธ.ค. 2560 หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • มิ.ย. 2552 - ธ.ค. 2552 หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ก.พ. 2550 - มิ.ย. 2552 รองหัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ม.ค. 2549 - ธ.ค. 2552 รองหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (59)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a Thai fermented fishSaithong P., Panthavee W., Boonyaratanakornkit M., Sikkhamondhol C.2010Journal of Bioscience and Bioengineering
  110(5),pp. 553-557
  62
  2Culture-independent analysis of the bacterial community during fermentation of pa-som, a traditional fermented fish product in LaosMarui J., Boulom S., Panthavee W., Momma M., Kusumoto K.I., Nakahara K., Saito M.2014Fisheries Science
  80(5),pp. 1109-1115
  16
  3Characterization of exopolysaccharides produced by thermophilic lactic acid bacteria isolated from tropical fruits of ThailandPanthavee W., Panthavee W., Noda M., Danshiitsoodol N., Kumagai T., Sugiyama M.2017Biological and Pharmaceutical Bulletin
  40(5),pp. 621-629
  16
  4Isolation and primary identification of endophytic fungi from cephalotaxus mannii treesSaithong P., Panthavee W., Stonsaovapak S., Congfa L.2010Maejo International Journal of Science and Technology
  4(3),pp. 446-453
  12
  5Effect of proteolytic bacteria on texture and colour quality of khanom-jeen, traditional Thai fermented rice noodlesShompoosang S., Marui J., Yodin K., Varichanan P., Panthavee W.2019Letters in Applied Microbiology
  69(5),pp. 339-345
  3
  6Citric acid sweet potato extraction beverages containing grape juice and fermented glutinous rice syrupTeangpook C., Panthavee W., Puminat W., Thalang V.2012Pakistan Journal of Nutrition
  11(4),pp. 353-359
  1
  7pH-dependent liquefaction of thai fermented rice noodles (khanom jeen) associated with bacterial amylolytic enzymesMarui J., Shompoosang S., Panthavee W.2020Japan Agricultural Research Quarterly
  54(1),pp. 41-45
  1
  8Efficacy of electrolyzed - Oxidizing water for inactivating Escherichia coli Inoculated on holy basilJapakaset J., Stonsaovapak S., Charoenthamawat P., Panthavee W.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(3),pp. 716-720
  0
  9Improving the texture and color of khanomjeen, a Thai fermented rice noodle, using a modified rice fermentation methodShompoosang S., Marui J., Varichanan P., Dueramae S., Panthavee W.2022Food Science and Technology Research
  28(1),pp. 95-103
  0