Person Image

  Education

  • Ph.D. (Chemical Engineering), University of Michigan, United States of America
  • M.S. (Chemical Engineering), University of Michigan, United States of America
  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) , มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  150 ยฐ CalginateAlkaline hydrolysisAluminium-Carboxymethylcellulose GelsAluminum carboxymethyl celluloseantibacterial activityAntioxidantantioxidant activityEncapsulationessential oilextractionFatty acid compositionFatty acidsFine structure of rice starchFish myofibrillar proteinFlavonoidFlavonoidsFluidityFluidized-bed dryingFOG characteristicsFOGsfreeze dryingFunctional foodFunctional foodsGastrointestinalGastrointestinal digestiongastrointestinal tractGlass transition temperatureGrease trap wasteHeat protectionHeat resistanceheat stressheatmoisture treatmentHevea brasiliensisholy basilholy basil essential oilhydrodistillationhydro-distillationInlet temperatureIntestinal absorptionIn-vitroKUB-AC5Lactic acid bacteriaLacto bacillus reuteri KUB-AC5lactobacilliLactobacillus reuteriLactobacillus reuteri KUB-ACLactobacillus reuteri KUB-AC5Lentinus polychrous Lev.Lipid peroxidationmetabolitesMicroencapsulationOcimum sanctum L. oilpalm oilprobioticsResponse surface methodologystabilitySugarcane bagasseThermobifida fuscaultrasound-assisted extractionการแข่งขันการเคลือบการทนความร้อนการทำแห้งแบบพ่นฝอยการรอดชีวิตการสร้างมูลค่าเพิ่มการเอ็นแคปซูเลชันกำลังคนกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระกิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียเกษตรเกษตรและอาหารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสแคลเซียมอัลจิเนตไคโตแซนเจลอะลูมิเนียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเจลาตินชานอ้อยไซลาเนสเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพนวัตกรรมของโปรไบโอติกนักวิจัยขั้นสูงน้ำมันกระเพราน้ำมันกะเพราโปรไบโอติกโปรไบโอติก Lactobacillus reuteri KUB-Aไมโครแคปซูลรำข้าวศูนย์ความเป็นเลิศสร้างความพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดจากพืชหน่วยวิจัยเฉพาะทางอายุการเก็บรักษาอาหารอาหารไก่เม็ดอาหารเชิงหน้าที่อุตสาหกรรมน้ำตาลเอ็นแคปซูเลชัน

  Interest

  การห่อหุ้มโปรไบโอติกและสารออกฤทธิ์ชีวภาพ (Encapsulation of probiotics and bioactive compounds), สารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลชีพสำหรับสารเสริมอาหารสัตว์ (Antioxidants and antimicrobials as feed), การทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying)

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2562 - พ.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • ก.ค. 2554 - พ.ค. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • ก.ค. 2550 - พ.ค. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.43 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 39 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Optimisation of microencapsulation of holy basil essential oil in gelatin by response surface methodologySutaphanit P., Chitprasert P.2014Food Chemistry
  150,pp. 313-320
  121
  2Aluminum carboxymethyl cellulose-rice bran microcapsules: Enhancing survival of Lactobacillus reuteri KUB-AC5Chitprasert P., Sudsai P., Rodklongtan A.2012Carbohydrate Polymers
  90(1),pp. 78-86
  62
  3Cosmetic potential of lignin extracts from alkaline-treated sugarcane bagasse: Optimization of extraction conditions using response surface methodologyRatanasumarn N., Chitprasert P.2020International Journal of Biological Macromolecules
  153,pp. 138-145
  50
  4Encapsulation of Holy Basil Essential Oil in Gelatin: Effects of Palmitic Acid in Carboxymethyl Cellulose Emulsion Coating on Antioxidant and Antimicrobial ActivitiesNgamakeue N., Chitprasert P.2016Food and Bioprocess Technology
  9(10),pp. 1735-1745
  44
  5Pluronic F127/Pluronic P123/vitamin E TPGS mixed micelles for oral delivery of mangiferin and quercetin: Mixture-design optimization, micellization, and solubilization behaviorThanitwatthanasak S., Sagis L.M.C., Chitprasert P.2019Journal of Molecular Liquids
  274,pp. 223-238
  43
  6Chitosan-coated Lentinus polychrous Lév.: Integrated biosorption and biodegradation systems for decolorization of anionic reactive dyesWangpradit R., Chitprasert P.2014International Biodeterioration and Biodegradation
  93,pp. 168-176
  38
  7Holy basil (ocimum sanctum linn.) Essential oil delivery to swine gastrointestinal tract using gelatin microcapsules coated with aluminum carboxymethyl cellulose and beeswaxChitprasert P., Sutaphanit P.2014Journal of Agricultural and Food Chemistry
  62(52),pp. 12641-12648
  34
  8Enhancement of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 survival in broiler gastrointestinal tract by microencapsulation with alginate-chitosan semi-interpenetrating polymer networksRodklongtan A., La-ongkham O., Nitisinprasert S., Chitprasert P.2014Journal of Applied Microbiology
  117(1),pp. 227-238
  25
  9Combined effects of holy basil essential oil and inlet temperature on lipid peroxidation and survival of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 during spray dryingRodklongtan A., Chitprasert P.2017Food Research International
  100,pp. 276-283
  22
  10Whey protein isolate-lignin complexes as encapsulating agents for enhanced survival during spray drying, storage, and in vitro gastrointestinal passage of Lactobacillus reuteri KUB-AC5Diệp Huy Vũ P., Rodklongtan A., Chitprasert P.2021LWT
  148
  22
  11Effects of beeswax-carboxymethyl cellulose composite coating on shelf-life stability and intestinal delivery of holy basil essential oil-loaded gelatin microcapsulesNgamekaue N., Chitprasert P.2019International Journal of Biological Macromolecules
  135,pp. 1088-1097
  21
  12Ultrasound-Assisted Extraction of Antioxidant and Antibacterial Phenolic Compounds from Steam-Exploded Sugarcane BagasseJuttuporn W., Thiengkaew P., Rodklongtan A., Rodprapakorn M., Chitprasert P.2018Sugar Tech
  20(5),pp. 599-608
  20
  13Characterisation of FOGs in grease trap waste from the processing of chickens in ThailandNitayapat N., Chitprasert P.2014Waste Management
  34(6),pp. 1012-1017
  13
  14Microencapsulating role of whey protein isolate and sucrose in protecting the cell membrane and enhancing survival of probiotic lactobacilli strains during spray drying, storage, and simulated gastrointestinal passageSompach G., Rodklongtan A., Nitisinprasert S., Chitprasert P.2022Food Research International
  159
  12
  15Response surface optimization of microfluidic formulations of nanobilosomes for enhancement of aqueous solubility, digestive stability, and cellular antioxidant activity of mangiferinThiengkaew P., Thanitwatthanasak S., Srisala S., Jittorntrum B., Chunhabundit R., Chitprasert P.2021Food Chemistry
  351
  11
  16Effect of in vitro dynamic gastrointestinal digestion on antioxidant activity and bioaccessibility of vitexin nanoencapsulated in vaterite calcium carbonateChitprasert P., Dumrongchai T., Rodklongtan A.2023LWT
  173
  8
  17Antioxidant activity and the survival-enhancing effect of ascorbic acid on Limosilactobacillus reuteri KUB-AC5 microencapsulated with lactose by spray dryingRodklongtan A., Nitisinprasert S., Chitprasert P.2022LWT
  164
  6
  18Stability Enhancement of Ocimum Sanctum Linn. Essential Oils Using Stearic Acid in Aluminum Carboxymethyl Cellulose Film-Coated Gelatin MicrocapsulesChitprasert P., Ngamekaue N.2017Journal of Food Science
  82(6),pp. 1310-1318
  5
  19Fabrication of Mung Bean Protein Isolate Nanoparticles for Vitexin Delivery via pH-Shifting Combined with Ultrasonication: Conformation, Function, and Digestion StabilityDumrongchai T., Rodklongtan A., Chitprasert P.2024Food and Bioprocess Technology
  0
  20Enhanced viability and membrane lipid stability of cholesterol-lowering probiotics through spray drying encapsulation with whey protein isolate-coconut oil complexNgamekaue N., Dumrongchai T., Rodklongtan A., Chitprasert P.2024Drying Technology
  0