Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), The Pennsylvania State University, สหรัฐอเมริกา, 2556
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  Camellia sinensisCancerCatechinsdiabetesfat oxidationFatty acid oxidationglucose uptakeGreen teamungbeanMungbean seed coatNF-kBNonalcoholic fatty liver diseaseNuclear respiratory factorsNutritionObesityOolong TeaOolong Tea Polymerized PolyphenolsOsmotic dehydrationOxidative stresspaddyPatatin-like phospholipase domain containing 3Peroxisome proliferatorsPlasma insulinPolyphenolsPostpartumPregnancyprotein tyrosine phosphatase-1Bpuerperiumqualitative analysisTeaTocopherolUncoupling proteinsvelocity uniformityVitamin EvitexinVoluntary exerciseWomenกรดไขมันสายสั้นกระเจี๊ยบเขียวการทำแห้งการย่อยการวิเคราะห์สถานการณ์การสะสมไขมันการอักเสบกำลังคนเกษตรกร 4.0แก่นตะวันขนมขบเคี้ยวสุนัขข้าวขิงคอเลสเตอรอลคุณภาพข้าวคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตเครื่องดื่มสกัดเข้มข้นงานวิจัยขั้นแนวหน้าจิงจูฉ่ายจุลชีพในลำไส้ชีววัสดุเซลล์ตับต้านโรคเบาหวานถั่วเขียวทัศนคติในการบริโภคเทคโนโลยีการลดความชื้นนมนวัตกรรมน้ำเชื่อมน้ำตาลเบาหวานเบาหวานประเภทที่ 2โปรตีนผลของสารสกัดผลผลิตร่วมผลิตภัณฑ์ไกลเคชั่นพรีไบโอติก พุทราจีนโพรไบโอติกโภชนเภสัชมะพร้าวมะเร็งมันแยมเมืองนวัตกรรมใยอาหารโรคเบาหวานสตาร์ชสมดุลภูมิคุ้มกันสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดฟลาโวนนอยด์สุขภาพเห็ดหูหนูดำองค์ประกอบทางโภชนาการอ้วนออกกำลังกายอาหารอาหารเพื่ออนาคตอินูลินอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอาหารแอลฟ่า-อะไมเลสโอเมก้า3

  Interest

  Nutrition, Functional foods, Food components for disease prevention, Bioactive components in foods, Molecular biology

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 2217 ชั้น 2 อาคาร2

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Weight control and prevention of metabolic syndrome by green teaSae-Tan S., Grove K., Lambert J.2011Pharmacological Research
   64(2),pp. 146-154
   125
   2(-)-epigallocatechin-3-gallate inhibits pancreatic lipase and reduces body weight gain in high fat-fed obese miceGrove K., Sae-Tan S., Kennett M., Lambert J.2012Obesity
   20(11),pp. 2311-2313
   76
   3(-)-Epigallocatechin-3-gallate increases the expression of genes related to fat oxidation in the skeletal muscle of high fat-fed miceSae-Tan S., Grove K., Kennett M., Lambert J.2011Food and Function
   2(2),pp. 111-116
   65
   4Tocopherols inhibit oxidative and nitrosative stress in estrogen-induced early mammary hyperplasia in ACI ratsDas Gupta S., So J., Wall B., Wahler J., Smolarek A., Sae-tan S., Soewono K., Yu H., Lee M., Thomas P., Yang C., Yang C., Suh N., Suh N.2015Molecular Carcinogenesis
   54(9),pp. 916-925
   30
   5Dietary γ-tocopherol-rich mixture inhibits estrogen-induced mammary tumorigenesis by modulating estrogen metabolism, antioxidant response, and PPARγDas Gupta S., Sae-Tan S., Wahler J., So J.Y., Bak M.J., Cheng L.C., Lee M.J., Lin Y., Lin Y., Shih W.J., Shih W.J., Shull J.D., Safe S., Yang C.S., Yang C.S., Suh N., Suh N.2015Cancer Prevention Research
   8(9),pp. 807-816
   23
   6Decaffeinated green tea and voluntary exercise induce gene changes related to beige adipocyte formation in high fat-fed obese miceSae-tan S., Sae-tan S., Rogers C., Lambert J.2015Journal of Functional Foods
   14,pp. 210-214
   21
   7Voluntary exercise and green tea enhance the expression of genes related to energy utilization and attenuate metabolic syndrome in high fat fed miceSae-tan S., Rogers C., Lambert J.2014Molecular Nutrition and Food Research
   58(5),pp. 1156-1159
   16
   8Shifts in dietary carbohydrate-lipid exposure regulate expression of the non-alcoholic fatty liver disease-associated gene PNPLA3/adiponutrin in mouse liver and HepG2 human liver cellsHao L., Ito K., Huang K., Sae-Tan S., Lambert J., Ross A.2014Metabolism: Clinical and Experimental
   63(10),pp. 1352-1362
   13
   9Fibroblast growth factor 21 (FGF21) gene expression is elevated in the liver of mice fed a high-carbohydrate liquid diet and attenuated by a lipid emulsion but is not upregulated in the liver of mice fed a high-fat obesogenic dietHao L., Hao L., Huang K., Ito K., Ito K., Sae-Tan S., Sae-Tan S., Lambert J., Ross A.2016Journal of Nutrition
   146(2),pp. 184-190
   10
   10Plant-based food taboos in pregnancy and the postpartum period in Southeast Asia – a systematic review of literatureKöhler R., Köhler R., Sae-tan S., Lambert C., Biesalski H.2018Nutrition and Food Science
   48(6),pp. 949-961
   3
   11Mitigation of nonalcoholic fatty liver disease in high-fat-fed mice by the combination of decaffeinated green tea extract and voluntary exerciseKhoo W., Chrisfield B., Sae-tan S., Lambert J.2020Journal of Nutritional Biochemistry
   76
   3
   12Mungbean seed coat water extract inhibits inflammation in LPS-induced acute liver injury mice and LPS-stimulated RAW 246.7 macrophages via the inhibition of TAK1/IκBα/NF-κBSae-tan S., Kumrungsee T., Yanaka N.2020Journal of Food Science and Technology
   57(7),pp. 2659-2668
   2