Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), The Pennsylvania State University, สหรัฐอเมริกา, 2556
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  Camellia sinensisCatechinsdiabetesFat oxidationFatty acid oxidationglucose uptakeGreen teaMung beanmungbeanObesityOolong TeaOolong Tea Polymerized PolyphenolsOsmotic dehydrationOxidative stresspaddypaddy ricePolyphenolsPostpartumPregnancypressurized liquid extractionProtein extractionprotein tyrosine phosphatase-1Bpuerperiumqualitative analysisQuality traitsquantitative analysisRAW 246.7 macrophagesResponse surface methodologyripeningRodent modelsScopusseafoodSkeletal muscleSLCCNVSLCPV-TWSoutheast AsiaSoutheast AsianSugarSugar-adding behaviorsystematic reviewtabooTaboosTeaVoluntary exerciseการทำแห้งแก่นตะวันจิงจูฉ่ายถั่วเขียวทัศนคติในการบริโภคเทคโนโลยีการลดความชื้นนมนวัตกรรมน้ำเชื่อมน้ำตาลน้ำมันหอมระเหยเบาหวานเบาหวานประเภทที่ 2ปรับสมดุลภูมิคุ้มกันเปลือกถั่วเขียวโปรตีนผลของสารสกัดผลิตภัณฑ์ไกลเคชั่นพรีไบโอติกพุทราจีนโพรไบโอติกฟีนอลิกโภชนาการมะนาวไทยมะพร้าวมะเร็งมันแยมเมทริกซ์อาหารจากพืชเมืองนวัตกรรมใยอาหารโรคเบาหวานโรงงานต้นแบบลดความชื้นและเก็บรักษาข้าวเปลือกวิทิซินห่อหุ้มวิธีเอนแคปซูเลชันสตาร์ชส่วนผสมอาหารวิทิซินสารต้านอนุมูลอิสระสารโภชนเภสัชสารสกัดฟลาโวนนอยด์สารเสริมสุขภาพสุขภาพสุนัขเห็ดหูหนูดำแหล่งโปรตีนทดแทนองค์ประกอบทางโภชนาการอ้วนออกกำลังกายอะฟลาทอกซินอากาศแวดล้อมอาหารอาหารเพื่ออนาคตอินูลินอุตสาหกรรมเกษตรแอลฟ่า-อะไมเลสโอเมก้า3

  Interest

  Nutrition, Functional foods, Food components for disease prevention, Bioactive components in foods, Molecular biology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 2217 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Weight control and prevention of metabolic syndrome by green teaSae-Tan S., Grove K., Lambert J.2011Pharmacological Research
  64(2),pp. 146-154
  136
  2(-)-epigallocatechin-3-gallate inhibits pancreatic lipase and reduces body weight gain in high fat-fed obese miceGrove K., Sae-Tan S., Kennett M., Lambert J.2012Obesity
  20(11),pp. 2311-2313
  90
  3(-)-Epigallocatechin-3-gallate increases the expression of genes related to fat oxidation in the skeletal muscle of high fat-fed miceSae-Tan S., Grove K., Kennett M., Lambert J.2011Food and Function
  2(2),pp. 111-116
  80
  4Tocopherols inhibit oxidative and nitrosative stress in estrogen-induced early mammary hyperplasia in ACI ratsDas Gupta S., So J., Wall B., Wahler J., Smolarek A., Sae-tan S., Soewono K., Yu H., Lee M., Thomas P., Yang C., Yang C., Suh N., Suh N.2015Molecular Carcinogenesis
  54(9),pp. 916-925
  35
  5Decaffeinated green tea and voluntary exercise induce gene changes related to beige adipocyte formation in high fat-fed obese miceSae-tan S., Sae-tan S., Rogers C., Lambert J.2015Journal of Functional Foods
  14,pp. 210-214
  31
  6Dietary γ-tocopherol-rich mixture inhibits estrogen-induced mammary tumorigenesis by modulating estrogen metabolism, antioxidant response, and PPARγDas Gupta S., Sae-Tan S., Wahler J., So J.Y., Bak M.J., Cheng L.C., Lee M.J., Lin Y., Lin Y., Shih W.J., Shih W.J., Shull J.D., Safe S., Yang C.S., Yang C.S., Suh N., Suh N.2015Cancer Prevention Research
  8(9),pp. 807-816
  29
  7Voluntary exercise and green tea enhance the expression of genes related to energy utilization and attenuate metabolic syndrome in high fat fed miceSae-tan S., Rogers C., Lambert J.2014Molecular Nutrition and Food Research
  58(5),pp. 1156-1159
  22
  8Shifts in dietary carbohydrate-lipid exposure regulate expression of the non-alcoholic fatty liver disease-associated gene PNPLA3/adiponutrin in mouse liver and HepG2 human liver cellsHao L., Ito K., Huang K., Sae-Tan S., Lambert J., Ross A.2014Metabolism: Clinical and Experimental
  63(10),pp. 1352-1362
  16
  9Fibroblast growth factor 21 (FGF21) gene expression is elevated in the liver of mice fed a high-carbohydrate liquid diet and attenuated by a lipid emulsion but is not upregulated in the liver of mice fed a high-fat obesogenic dietHao L., Hao L., Huang K., Ito K., Ito K., Sae-Tan S., Sae-Tan S., Lambert J., Ross A.2016Journal of Nutrition
  146(2),pp. 184-190
  14
  10Mungbean seed coat water extract inhibits inflammation in LPS-induced acute liver injury mice and LPS-stimulated RAW 246.7 macrophages via the inhibition of TAK1/IκBα/NF-κBSae-tan S., Kumrungsee T., Yanaka N.2020Journal of Food Science and Technology
  57(7),pp. 2659-2668
  14
  11Plant-based food taboos in pregnancy and the postpartum period in Southeast Asia – a systematic review of literatureKöhler R., Köhler R., Sae-tan S., Lambert C., Biesalski H.2018Nutrition and Food Science
  48(6),pp. 949-961
  9
  12Mitigation of nonalcoholic fatty liver disease in high-fat-fed mice by the combination of decaffeinated green tea extract and voluntary exerciseKhoo W., Chrisfield B., Sae-tan S., Lambert J.2020Journal of Nutritional Biochemistry
  76
  9
  13Water Extract of Mungbean (Vigna radiata L.) Inhibits Protein Tyrosine Phosphatase-1B in Insulin-Resistant HepG2 CellsSaeting O., Chandarajoti K., Phongphisutthinan A., Hongsprabhas P., Sae-Tan S.2021Molecules (Basel, Switzerland)
  26(5)
  7
  14Gut Microbiota Modulation, Anti-Diabetic and Anti-Inflammatory Properties of Polyphenol Extract from Mung Bean Seed Coat (Vigna radiata L.)Charoensiddhi S., Chanput W.P., Sae-Tan S.2022Nutrients
  14(11)
  5
  15Extraction of Phenolic and Flavonoid Compounds from Mung Bean (Vigna radiata L.) Seed Coat by Pressurized Liquid ExtractionSupasatyankul B., Saisriyoot M., Klinkesorn U., Rattanaporn K., Sae-Tan S.2022Molecules
  27(7)
  4
  16Anti-inflammatory potential of mung bean seed coat water extract in lipopolysaccharide-induced 3T3-L1 adipocytesBuathong N., Chandarajoti K., Sae-Tan S.2021Agriculture and Natural Resources
  55(5),pp. 777-786
  2
  17Antioxidant potentials and inhibitory activities against α-amylase and α-glucosidase, and glucose uptake activity in insulin-resistance HepG2 cells of some medicinal plantsWangkiri N., Sarnsri T., Thongkanjana T., Sae-Tan S.2021Agriculture and Natural Resources
  55(1),pp. 98-104
  1
  18Resistance to three distinct begomovirus species in the agronomical superior tropical pumpkin line avpu1426 developed at the world vegetable centerDhillon N.P.S., Srimat S., Laenoi S., Bhunchoth A., Phuangrat B., Warin N., Deeto R., Chatchawankanphanich O., Jom K.N., Sae-Tan S., Jang S.W., Noh H., Schafleitner R., Chan Y.L., Picó B., Sáez C., Kenyon L.2021Agronomy
  11(6)
  1
  19Comparative investigation of combined metabolomics-flavoromics during the ripening of mango (Mangifera indica l.) cv. ‘Nam Dok Mai Si Thong’ and ‘Nam Dok Mai No. 4’Aung Y.L., Lorjaroenphon Y., Rumpagaporn P., Sae-Tan S., Jom K.N.2021Plants
  10(10)
  1
  20Polymeric Packaging Applications for Seafood Products: Packaging-Deterioration Relevance, Technology and TrendsLaorenza Y., Chonhenchob V., Bumbudsanpharoke N., Jittanit W., Sae-tan S., Rachtanapun C., Chanput W.P., Charoensiddhi S., Srisa A., Promhuad K., Wongphan P., Harnkarnsujarit N.2022Polymers
  14(18)
  1
  21Effect of chicken manure and chemical fertilizer on the yield and qualities of white mugwort at dissimilar harvesting timesThepsilvisut O., Chutimanukul P., Sae-Tan S., Ehara H.2022PloS one
  17(4),pp. e0266190
  0
  22Effects of age and food processing of sapodilla leaves for botanical beverage applicationPutson P., Wanikorn B., Sae-Tan S.2022Food Science and Technology (Brazil)
  42
  0
  23Effect of banana peels and phenolic compounds on pigments and citrinin production by Monascus purpureusKhacharat L., Mahakarnchanakul W., Sukatta U., Sae-Tan S., Rugthaworn P., Klinsukhon K., Sakayaroj S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 203-214
  0