Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Technology, Agrobiotechnology, Nutrition and Health Sciences), Wageningen University, Netherlands, 2555
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  Anti-inflammationCasein allergenCoconutcocultivationfermentationflavonoidFoodHealthImmune modulationmacrophageMetabolite profilingmicrobial qualitymilk allergenicityOhmic heatingProteinprotein hydrolysatepumpkinRiceRice bran oilRice bran proteinrice flourSample presentationseafoodSequence principal component similarity(SPCS)Siamese crocodileSoyWhey proteinsกรดไขมันสายสั้นการเกิดรีโทเกรเดชันการค้นคว้ากลไกการต้านการอักเสบการทำแห้งการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันด้วยอาหารการปรับเปลี่ยนระบบภูมิคุ้มกันการแปรรูปการผลิตจิ้งหรีดการพัฒนาการยึดเกาะการเลี้ยงการสกัดแบบแยกส่วนการสกัดแยกส่วนการส่งออกการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคกำลังคนแก่นตะวันขนมขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวแบบกรอบพองขนมปังข้าวข้าวเก่าค่าดัชนีไกลซีมิคคุกกี้คุณค่าทางโภชนาการคุณสมบัติการลดแรงตึงผิวเครื่องสกัดด้วยของเหลวงานวิจัยขั้นแนวหน้าจิ้งหรีดจุลชีพในลำไส้เซลล์เพาะเลี้ยงนวัตกรรมน้ำเชื่อมน้ำมะพร้าวน้ำมันข้าวกล้องน้ำมันรำข้าวบีบเย็นปรับสมดุลภูมิคุ้มกันเปลือกถั่วเขียวแป้งข้าวฟ่างดำแป้งข้าวสินเหล็กโปรตีนรำข้าวพรีไบโอติกใยอาหารระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันโรคเบาหวานวิธีการพื้นผิวตอบสนองสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์สตาร์ชมันสำปะหลังสนามไฟฟ้าสมบัติเชิงฟังก์ชั่นสมบัติต้านการสะสมไขมันสมบัติต้านการอักเสบสมบัติทางเคมีกายภาพส่วนผสมอาหารจากจิ้งหรีดสายพันธุ์เม่าสารต้านการอักเสบสารโภชนเภสัชสาหร่ายทะเลสาหร่ายอินทรีย์แหล่งของโปรตีนองค์ประกอบทางเคมีออกซิเดชันอาหารไกลซีมิคต่ำอาหารไขมันต่ำอาหารเพื่ออนาคตอาหารฟังก์ชันอาหารไฟเบอร์สูงอาหารสุขภาพอาหารแห่งอนาคตอินูลิน

  Interest

  การปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันด้วยอาหาร, โภชนพันธุศาสตร์, เซลล์เพาะเลี้ยง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 2217 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1THP-1 cell line: An in vitro cell model for immune modulation approachChanput W., Mes J., Wichers H.2014International Immunopharmacology
  23(1),pp. 37-45
  749
  2Transcription profiles of LPS-stimulated THP-1 monocytes and macrophages: A tool to study inflammation modulating effects of food-derived compoundsChanput W., Chanput W., Mes J., Vreeburg R., Savelkoul H., Wichers H.2010Food and Function
  1(3),pp. 254-261
  198
  3Characterization of polarized THP-1 macrophages and polarizing ability of LPS and food compoundsChanput W., Chanput W., Mes J., Savelkoul H., Wichers H.2013Food and Function
  4(2),pp. 266-276
  122
  4Polysaccharides from Agaricus bisporus and Agaricus brasiliensis show similarities in their structures and their immunomodulatory effects on human monocytic THP-1 cellsSmiderle F., Ruthes A., van Arkel J., Chanput W., Iacomini M., Wichers H., Van Griensven L.2011BMC Complementary and Alternative Medicine
  11
  102
  5Antioxidative properties of partially purified barley hordein, rice bran protein fractions and their hydrolysatesChanput W., Theerakulkait C., Nakai S.2009Journal of Cereal Science
  49(3),pp. 422-428
  90
  6β-Glucans are involved in immune-modulation of THP-1 macrophagesChanput W., Chanput W., Reitsma M., Kleinjans L., Mes J., Savelkoul H., Wichers H.2012Molecular Nutrition and Food Research
  56(5),pp. 822-833
  83
  7Anti-oxidative assays as markers for anti-inflammatory activity of flavonoidsChanput W., Krueyos N., Ritthiruangdej P.2016International Immunopharmacology
  40,pp. 170-175
  73
  8THP-1 and U937 cellsChanput W., Peters V., Wichers H.2015The Impact of Food Bioactives on Health: In Vitro and Ex Vivo Models
  ,pp. 147-159
  72
  9Effect of Diet on the Growth Performance, Feed Conversion, and Nutrient Content of the House CricketBawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of insect science (Online)
  20(2)
  44
  10Biochemical and functional characterization of recombinant fungal immunomodulatory proteins (rFIPs)Bastiaan-Net S., Chanput W., Chanput W., Hertz A., Zwittink R., Mes J., Wichers H.2013International Immunopharmacology
  15(1),pp. 167-175
  40
  11Nutritional, sensory, and texture quality of bread and cookie enriched with house cricket (Acheta domesticus) powderBawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of Food Processing and Preservation
  44(8)
  36
  12Characterization and probiotic properties of Lactobacilli from human breast milkJamyuang C., Phoonlapdacha P., Chongviriyaphan N., Chanput W., Nitisinprasert S., Nakphaichit M.20193 Biotech
  9(11)
  32
  13Effects of microwave and hot air oven drying on the nutritional, microbiological load, and color parameters of the house crickets (Acheta domesticus)Bawa M., Songsermpong S., Kaewtapee C., Chanput W.2020Journal of Food Processing and Preservation
  44(5)
  27
  14Structure-dependent immune modulating activity of okra polysaccharide on THP-1 macrophagesTrakoolpolpruek T., Moonmangmee S., Chanput W.2019Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre
  17
  22
  15Action modes of the immune modulating activities of crude mushroom polysaccharide from Phallus atrovolvatusChaiyama V., Chaiyama V., Keawsompong S., LeBlanc J.G., de Moreno de LeBlanc A., Chatel J.M., Chanput W.2020Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre
  23
  16
  16Rapid analysis of chemical composition in intact and milled rice cookies using near infrared spectroscopyWimonsiri L., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S., Therdthai N., Chanput W., Ozaki Y.2017Journal of Near Infrared Spectroscopy
  25(5),pp. 330-337
  14
  17Intraspecific Diversity of Microbial Anti-Inflammatory Molecule (MAM) from Faecalibacterium prausnitziiAuger S., Kropp C., Borras-Nogues E., Chanput W., Andre-Leroux G., Gitton-Quent O., Benevides L., Breyner N., Azevedo V., Langella P., Chatel J.M.2022International Journal of Molecular Sciences
  23(3)
  13
  18Reducing milk allergenicity of cow, buffalo, and goat milk using lactic acid bacteria fermentationAnggraini H., Tongkhao K., Chanput W.2018AIP Conference Proceedings
  2021
  11
  19Introduction of new computer softwares for classification and prediction purposes of bioactive peptides: Case study in antioxidative tripeptidesChanput W., Nakai S., Theerakulkait C.2010International Journal of Food Properties
  13(5),pp. 947-959
  10
  20Effect of genetic and climatic variability on the metabolic profiles of black gram (Vigna mungo L.) seeds and sproutsNa Jom K., Chanput W., Ngampongsai S.2015Journal of the Science of Food and Agriculture
  95(8),pp. 1662-1669
  9
  21Gut Microbiota Modulation, Anti-Diabetic and Anti-Inflammatory Properties of Polyphenol Extract from Mung Bean Seed Coat (Vigna radiata L.)Charoensiddhi S., Chanput W.P., Sae-Tan S.2022Nutrients
  14(11)
  9
  22Polymeric Packaging Applications for Seafood Products: Packaging-Deterioration Relevance, Technology and TrendsLaorenza Y., Chonhenchob V., Bumbudsanpharoke N., Jittanit W., Sae-tan S., Rachtanapun C., Chanput W.P., Charoensiddhi S., Srisa A., Promhuad K., Wongphan P., Harnkarnsujarit N.2022Polymers
  14(18)
  9
  23Controlled release and macrophage polarizing activity of cold-pressed rice bran oil in a niosome systemHunthayung K., Klinkesorn U., Hongsprabhas P., Chanput W.2019Food and Function
  10(6),pp. 3272-3281
  8
  24Immunomodulatory effects of mushroom β-glucansSavelkoul H., Chanput W., Wichers H.2013Diet, Immunity and Inflammation
  ,pp. 416-434
  6
  25Effects of ohmic heating on structural and physicochemical changes of whey proteinsSereechantarerk C., Hongsprabhas P., Chanput W., Kamonpatana P.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 464-472
  4
  26The effect of coconut water on adipocyte differentiation and lipid accumulation in 3t3-l1 cellsNasution Z., Nasution Z., Jirapakkul W., Tongkhao K., Chanput W.2020Journal of Nutritional Science and Vitaminology
  66,pp. S343-S348
  3
  27Identification of polyphenols in white mugwort (Artemisia lactiflora Wall.) ethanolic extracts and their anti-inflammatory and anti-adipogenic activity potentialUdomwasinakun N., Pirak T., Chanput W.P.2022Food Bioscience
  3
  28Energy consumption, physical properties, protein structure and digestibility of edible insects dried using three methodsChaowattanakul T., Khieu V.M., Rojviriya C., Siriwong S., Jittanit W., Chanput W.P.2022Journal of Insects as Food and Feed
  8(5),pp. 525-535
  3
  29The potential of fractionated rice bran protein hydrolysates as antioxidative and anti-inflammatory agentsChanput W., Lawyer R.2020Journal of Nutritional Science and Vitaminology
  66,pp. S349-S355
  2
  30Combination of lipidomics and gene expression of THP-1 monocytes to indicate key anti-inflammatory compounds in rice bran oilJom K.N., Wattanakul N., Kaewsaen R., Chanput W.P.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 367-376
  2
  31Computer-aided optimization of peptide sequences and integrated delivery of selected peptides to targets: A case study on blood pressure of oldest-old patientsWu L., Chanput W., Aluko R.E., Wu J., Horimoto Y., Nakai S.2011Bioactive Food Proteins and Peptides: Applications in Human Health
  ,pp. 313-333
  1
  32Cold-pressed rice bran oil-in-water emulsion delivery system with anti-inflammatory activity in THP-1 macrophagesKaewsaen R., Klinkesorn U., Chanput W.P., Chanput W.P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 139-148
  0