Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  BlanchingCheese shake biscuitFat reducedGamma-aminobutyric acidGlycemic indexPreference MappingPre-treatmentPrincipal Component Analysisprocessing methodsProteinpuffingpurple sweet potatoQualityreduceRice crackersalad dressingsea lettuceseasoning powderSesbania FlowerSilkworm pupae powdersnackขนมขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวแบบกรอบพองขนมไทยกึ่งสำเร็จรูปข้าวข้าวแตน (Khao-Tan)ข้าวพองข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวลืมผัวข้าวเหนียวลืมผัวงอกความชื้นของตัวอย่างป้อนคุณค่าทางโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการ (nutritive value)คุณค่าทางโภชนาการเด็กวัยเรียนคุณลักษณะเค้กชิฟฟ่อนจิ้งหรีดซอร์เบท์ซอสเข้มข้นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซูโครสดอกไม้รับประทานได้ดีเอ็นเอเด็กวัยเรียนตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันเตาอบไมโครเวฟเทคนิคแผนภาพความชอบน้ำซอสแป้งข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105แป้งข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงแป้งข้าวฟ่างดำแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Ricberry flour) สารประกอบฟีนอลิครวม (total phenolic content) ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) ขนมปัง (bread)แป้งข้าวสินเหล็กแป้งมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังทนย่อยโปรตีนสูงผงโปรตีนไก่ผงสีธรรมชาติผักและสมุนไพรไทย (vegetables and herbs)แผนภาพความชอบ (Preferrence Mapping)พริกไทยอ่อนแห้งพฤติกรรมการบริโภคพัฒนาสูตรพิเพอรีนพืชผักสมุนไพรพืชให้สีภาวะโภชนาการมะพร้าวมันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบมาตรฐานการผลิตเมแทบอลิกซินโดรมแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster)ใยอาหารสูงรงควัตถุรสชาติแท้ของอาหารไทยรสชาติแท้ของอาหารไทย (Authenticity of Thai cuisine)ระบบตรวจสอบย้อนกลับโรคมะเร็ง(cancer)โรคไม่ติดต่อเรื้อรังฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลูกชิ้นปลาลูกชุบวัยรุ่นเวลาอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง (Snack bars)อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ (Healthy snacks)อาหารไขมันต่ำอาหารไทยอาหารไทยมื้อกลางวันในโรงเรียนอาหารไฟเบอร์สูงอาหารและโภชนาการอาหารสุขภาพอาหารุขภาพอุณหภูมิอุณหภูมิบาร์เรลเอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion)เอกซ์ทรูเดต

  Interest

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว (Product development from rice), อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ (Healthy snacks), เอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion), อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง (Snack bars), กระบวนการทำแห้ง (Drying Process)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (105)

   แสดงความคิดเห็น

   (0)