Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Bioactive compoundBlanchingBreakfast cerealBroken rice flourbubble ballcalcium carbonateCassava ChipsCheese shake biscuitChemical properties.coconutcrackerFat reducedfat replacerfatty acidFood colorantFreeze dryingFryingGABAGamma-aminobutyric acidGamma-aminobutyric acid (GABA)GerminatedGerminated brown rice flourGerminated Hom Nin brown rice flourGerminated Homnin brown rice flourGerminated Homnin brownrice flourGerminated Luem Pua glutinous rice flourglycemic indexNutritionPigmented dough grainPreference MappingPre-treatmentPrincipal Component AnalysisProteinRice crackersilkworm pupae powderSilkworm pupae powder snackขนมขบเคี้ยวเด็กวัยเรียนตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันเต้าหู้เหลืองเตาอบไมโครเวฟถั่วขาวเทคนิคแผนภาพความชอบน้ำเชื่อมน้ำซอสแป้งข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105แป้งข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงแป้งข้าวฟ่างดำแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Ricberry flour) สารประกอบฟีนอลิครวม (total phenolic content) ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) ขนมปัง (bread)แป้งข้าวสินเหล็กมะพร้าวมันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบมาตรฐานการผลิตเม็ดไข่มุกเมแทบอลิกซินโดรมแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster)ใยอาหารสูงรงควัตถุรสชาติแท้ของอาหารไทยรสชาติแท้ของอาหารไทย (Authenticity of Thai cuisine)ระบบตรวจสอบย้อนกลับโรคมะเร็ง(cancer)โรคไม่ติดต่อเรื้อรังฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลองกองลูกชิ้นปลาลูกชุบวัยรุ่นวิธีการพื้นผิวตอบสนองเวลาสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์สตาร์ชมันสำปะหลังสถานีวิจัยสมบัติเชิงสุขภาพ (health property)สมบัติทางเคมีกายภาพสารพันธุกรรมสาหร่ายผักกาดทะเลสีธรรมชาติอบแห้งอาหารกลางวันอาหารไกลซีมิคต่ำอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง (Snack bars)อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ (Healthy snacks)อาหารไขมันต่ำอาหารไทยอาหารไทยมื้อกลางวันในโรงเรียนอาหารไฟเบอร์สูงอาหารและโภชนาการอาหารสุขภาพอาหารุขภาพอินูลินอุณหภูมิอุณหภูมิบาร์เรลเอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion)เอกซ์ทรูเดตแอลฟา-อะไมเลส

  Interest

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว (Product development from rice), อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ (Healthy snacks), เอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion), อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง (Snack bars), กระบวนการทำแห้ง (Drying Process)

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้อง 109 103 และ 104 ชั้น 1 อาคารตึก ศ คุณชวนชม จันทระเปารยะ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antioxidant activity, free gamma-aminobutyric acid content, selected physical properties and consumer acceptance of germinated brown rice extrudates as affected by extrusion processChalermchaiwat P., Jangchud K., Jangchud A., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2015LWT - Food Science and Technology
  64(1),pp. 490-496
  34
  2Phytochemicals and in vitro bioactivities of aqueous ethanolic extracts from common vegetables in thai foodSuttisansanee U., Thiyajai P., Chalermchaiwat P., Wongwathanarat K., Pruesapan K., Charoenkiatkul S., Temviriyanukul P.2021Plants
  10(8)
  11
  3Selected nutritional quality and physicochemical properties of silkworm pupae (frozen or powdered) from two speciesHirunyophat P., Chalermchaiwat P., On-nom N., Prinyawiwatkul W.2021International Journal of Food Science and Technology
  10
  4Pre-treatment conditions affect quality and sensory acceptability of dried osmotic dehydrated coconutChantaro P., Sribuathong S., Charoen R., Chalermchaiwat P.2016International Food Research Journal
  23(4),pp. 1453-1458
  4
  5Optimization of ratio of silkworm pupae powder to broken rice flour and of barrel temperature to develop high protein breakfast cereal using response surface methodologyHirunyophat P., Chalermchaiwat P., On-Nom N.2020Agriculture and Natural Resources
  54(6),pp. 609-616
  3
  6Selected physicochemical properties and sensory acceptability as affected by addition of lecithin and calcium carbonate in extruded breakfast cereals made with silkworm pupae powder and rice flourHirunyophat P., Chalermchaiwat P., On-nom N., Prinyawiwatkul W.2021International Journal of Food Science and Technology
  2
  7Principal Component Analysis Application on Nutritional, Bioactive Compound and Antioxidant Activities of Pigmented Dough GrainTeravecharoenchai J., Chalermchaiwat P., Thuwapanichayanan R.2021Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  20(2),pp. 1-10
  1
  8Development of a fat reduced cheese shake biscuit from germinated Homnin brown rice flourOn-Nom N., Nualkaekul S., Chalermchaiwat P., Nitithamyoung A., Murtaza M.2016International Food Research Journal
  23(2),pp. 475-481
  1