Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Bioactive compoundBlanchingBreakfast cerealCheese shake biscuitFat reducedGamma-aminobutyric acidGamma-aminobutyric acid (GABA)GerminatedGlycemic indexNutritionPigmented dough grainPreference MappingPre-treatmentPrincipal Component AnalysisProteinRice crackersilkworm pupae powderSilkworm pupae powder snackขนมขบเคี้ยวเด็กวัยเรียนแป้งข้าวกล้องงอกแป้งข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงแป้งข้าวฟ่างดำแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Ricberry flour) สารประกอบฟีนอลิครวม (total phenolic content) ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) ขนมปัง (bread)แป้งข้าวสินเหล็กแป้งข้าวหอมนิลแป้งข้าวเหนียวดำงอกแป้งมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังทนย่อยโปรตีนโปรตีนสูงผงโปรตีนไก่ผงสีธรรมชาติผักและสมุนไพรไทย (vegetables and herbs)ผัดไทยกรอบชนิดแท่งแผนภาพความชอบ (Preferrence Mapping)พริกไทยอ่อนแห้งพฤติกรรมการบริโภคพัฒนาสูตรพิเพอรีนพืชผักสมุนไพรพืชให้สีเพกติเนสภาวะโภชนาการมะพร้าวมันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบมาตรฐานการผลิตเม็ดไข่มุกเมแทบอลิกซินโดรมเมี่ยงคำแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster)โม่เปียกโม่แห้งใยอาหารสูงรงควัตถุรสชาติแท้ของอาหารไทยรสชาติแท้ของอาหารไทย (Authenticity of Thai cuisine)ระบบตรวจสอบย้อนกลับโรคมะเร็ง(cancer)โรคไม่ติดต่อเรื้อรังฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลองกองลูกชิ้นปลาลูกชุบวัยรุ่นวิธีการพื้นผิวตอบสนองเวลาสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์สตาร์ชมันสำปะหลังสถานีวิจัยสมบัติเชิงสุขภาพ (health property)สมบัติทางเคมีกายภาพสารพันธุกรรมสาหร่ายผักกาดทะเลสีธรรมชาติอบแห้งอาหารกลางวันอาหารไกลซีมิคต่ำอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่ง อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ (Healthy snacks)อาหารไขมันต่ำอาหารจากพืชอาหารไทยอาหารไทยมื้อกลางวันในโรงเรียนอาหารไฟเบอร์สูงอาหารเม็ดสุนัขอาหารและโภชนาการอาหารสุขภาพอาหารุขภาพอินูลินอุณหภูมิอุณหภูมิบาร์เรลเอ็กซ์ทรูชันเอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion)เอกซ์ทรูเดตแอลฟา-อะไมเลสไอโซมอลต์

  Interest

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว (Product development from rice), อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ (Healthy snacks), เอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion), กระบวนการทำแห้ง (Drying Process), การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง (Product development from insect)

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้อง 109 103 และ 104 ชั้น 1 อาคารตึก ศ คุณชวนชม จันทระเปารยะ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antioxidant activity, free gamma-aminobutyric acid content, selected physical properties and consumer acceptance of germinated brown rice extrudates as affected by extrusion processChalermchaiwat P., Jangchud K., Jangchud A., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2015LWT - Food Science and Technology
  64(1),pp. 490-496
  42
  2Phytochemicals and in vitro bioactivities of aqueous ethanolic extracts from common vegetables in thai foodSuttisansanee U., Thiyajai P., Chalermchaiwat P., Wongwathanarat K., Pruesapan K., Charoenkiatkul S., Temviriyanukul P.2021Plants
  10(8)
  18
  3Selected nutritional quality and physicochemical properties of silkworm pupae (frozen or powdered) from two speciesHirunyophat P., Chalermchaiwat P., On-nom N., Prinyawiwatkul W.2021International Journal of Food Science and Technology
  11
  4Pre-treatment conditions affect quality and sensory acceptability of dried osmotic dehydrated coconutChantaro P., Sribuathong S., Charoen R., Chalermchaiwat P.2016International Food Research Journal
  23(4),pp. 1453-1458
  6
  5Selected physicochemical properties and sensory acceptability as affected by addition of lecithin and calcium carbonate in extruded breakfast cereals made with silkworm pupae powder and rice flourHirunyophat P., Chalermchaiwat P., On-nom N., Prinyawiwatkul W.2021International Journal of Food Science and Technology
  4
  6Optimization of ratio of silkworm pupae powder to broken rice flour and of barrel temperature to develop high protein breakfast cereal using response surface methodologyHirunyophat P., Chalermchaiwat P., On-Nom N.2020Agriculture and Natural Resources
  54(6),pp. 609-616
  4
  7Principal Component Analysis Application on Nutritional, Bioactive Compound and Antioxidant Activities of Pigmented Dough GrainTeravecharoenchai J., Chalermchaiwat P., Thuwapanichayanan R.2021Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  20(2),pp. 1-10
  3
  8Development of a fat reduced cheese shake biscuit from germinated Homnin brown rice flourOn-Nom N., Nualkaekul S., Chalermchaiwat P., Nitithamyoung A., Murtaza M.2016International Food Research Journal
  23(2),pp. 475-481
  2
  9Yield and nutritional properties of improved red pericarp Thai rice varietiesYamsaray M., Yamsaray M., Sreewongchai T., Phumichai C., Chalermchaiwat P.2023ScienceAsia
  49(2),pp. 155-160
  0